Schunk

Investice do IT pomohou výrobním firmám v ČR obstát v konkurenci

Zvyšující se konkurence a boj o udržení zákazníků. To jsou dvě nejčastěji zmiňované odpovědi respondentů v ČR v rámci výzkumného projektu „IDC Manufacturing Insights“, který společnost IDC každoročně provádí v sektoru výrobních firem v rámci svého výzkumu trhů střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. 

 

„Je zřejmé, že českému výrobnímu sektoru se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustředí na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde očekávám mnohem větší poptávku po aplikacích podporující obchodní, marketingové a plánovací procesy,“ říká Martin Kubáň, vedoucí analytik IDC Manufacturing Insights, CEMA. „Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou mnohé IT organizace výrobních podniků transformovat rychlejším tempem. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů a rovněž vyšší konkurenceschopnosti.“

Směr: nové trhy a segmenty
Výrobní podniky budou proto v následujících 3-4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů. Zhruba třetina firem se hodlá na trzích prosadit především inovací výrobků nebo služeb. Mezi prioritami výrobních podniků v ČR zůstane do budoucna rovněž snižování nákladů či zvyšování produktivity, aktuálně však o něco nižší, protože mnoho podniků prošlo procesem zeštíhlení a zefektivnění během několika posledních, ekonomicky hubenějších let.
Tempo přijímání technologií tzv. Třetí platformy (cloud, mobility, big data/analytics, social business) je v českém výrobním sektoru nadále pozvolné a nedosahuje tempa vyspělých zemí. Vede jednoznačně mobilita, kterou ke zefektivnění své činnosti používá asi tři čtvrtiny výrobních podniků. Zhruba třetina malých a středních výrobních firem má zkušenost s nějakou formou cloud řešení, většinou však menšího rozsahu. Větší podniky k přechodu ke cloudu v zásadě nic nenutí, a tak je pozvolný růst cloudu nadále tažen především novými nákupy softwaru a infrastrukturního hardwaru. Doménou větších firem jsou naopak zase technologie pro big data/analytics, která jsou využívány spíše většími výrobci, přičemž nejčastěji jsou analyzována právě data z výroby za účelem sledování efektivity a kvality. Sociální technologie jsou používány především externího typu a to nejčastěji k obchodním a marketingovým účelům.

Nastává souboj o talenty
Z hlediska využití IT v sektoru výrobních firem roste mezi firmami boj o IT talenty. Je zřejmé, že IT se stává pro výrobní podniky klíčovou oblastí a IT specialistů se zkušenostmi z výroby je na trhu nedostatek. Více než polovina českých výrobních firem má proto obavy, že se jim nepodaří současné klíčové IT pracovníky udržet. Průzkum rovněž ukazuje, že ve více jak polovině výrobních firem má IT oddělení dílčí problémy se zajištěním úrovně služeb, jakou od nich jednotlivá oddělení očekávají. Situace výrobních firem z hlediska potenciálu využití IT tedy v ČR rozhodně není ideální a lze očekávat, že právě v této oblasti se nachází mnoho prostoru ke zlepšení a mnohé dílčí konkurenční výhody.

Výzkum rovněž odhalil, že v ČR:
- v oblasti návrhu a vývoje se nejvíce výrobních firem (52 %) snaží zlepšit kvalitu svých výrobků;
- ve výrobě usiluje většina firem (60 %) o zvýšení efektivity;
- v dodavatelském řetězci hledá 74 % výrobních firem možnosti, jak snížit jeho celkové náklady;
- v obchodních a plánovacích procesech se převážná část (52 %) výrobních firem soustřeďuje na zlepšování v předvídání a plánování poptávky.

Aktuální trendy v oblasti IT investic výrobních podniků v ČR ukazují, že více než polovina IT investic je iniciována a financována IT oddělením (nejvíce z dotazovaných zemí z regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky). Je to však právě oddělení výroby, které si více než kdokoli jiný dokáže prosadit vlastní technologické projekty a často je i financovat z vlastního rozpočtu. Své IT rozpočty na rok 2014 zvýšilo 28 % podniků, a to nejčastěji v rozmezí 10-14 %. Jde o výrazný posun (prakticky na dvojnásobek) oproti minulému roku, kdy svůj IT rozpočet navyšovalo pouze 14 % dotazovaných výrobních firem.

 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1388 článek mě zaujal 303
Zaujal Vás tento článek?
Ano