Schunk

Energo Summit na podzimní energetické přehlídce

Pro letošní rok připravili organizátoři veletrhu FOR ENERGO 2014 zcela nový koncept orientovaný na vytvoření mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace doplněný o vrcholné setkání energetického průmyslu – ENERGO SUMMIT.

 

Vrcholná událost energetického průmyslu - ENERGO SUMMIT - proběhne hned první den veletrhu (18. listopadu) a zúčastní se jej odborníci české i mezinárodní energetiky se zajímavými řečníky z celé střední Evropy. Téma energetiky v ČR a celé střední Evropě se v posledních týdnech dostalo do centra pozornosti kvůli krizi na Ukrajině. Vlády i firmy musejí hledat nové alternativy pro bezpečné zajištění energetických dodávek. Česká republika obecně podporuje užší energetickou spolupráci členů EU, aby země získaly větší nezávislost a sílu ve vyjednávání s Ruskem. Na druhou stranu se česká vláda staví proti vytvoření jednoho subjektu v EU zodpovědného za nákup ropy a zemního plynu. I toto téma na summitu zazní a nabídne tak prostor k jeho diskuzi odborníkům i firmám z energetického sektoru. „Tím chceme odborným posluchačům nabídnout především nový pohled na řadu aktuálních témat, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie a jejich budoucí využití, energeticky úsporné projekty, nové energetické zdroje v EU, e-mobilita či trendy světové energetiky a dopad na ČR – a to za účasti zahraničních partnerů a řečníků,“ uvádí Tomáš Kotrč, místopředseda představenstva a generální ředitel pořádající společnosti ABF, a.s.

Konference se zajímavými řečníky
Třetí ročník veletrhu FOR ENERGO zahájí summit. Tato celodenní akce seznámí návštěvníky veletrhu s aktuálními trendy a zajímavými novinkami v oboru energetiky. Zároveň je ideálním místem k navázání důležitých kontaktů. Summit získal podporu mnoha státních i odborných institucí z České republiky, Slovenska a Německa.
Program konference je rozdělen do čtyř hlavních tematických bloků. V úvodu se příspěvky a diskuze zaměří na budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií a projekty energetických úspor. K významným řečníkům patří Dr. Joanna Mackowiak Pandera z Agora Energiewende (společná iniciativa Mercator Foundation a European Climate Foundation). Bývalá náměstkyně polského Ministra životního prostředí a zodpovědná osoba za polské předsednictví EU podpoří diskuzi o podobě programů na podporu obnovitelných zdrojů energie v Německu a Polsku. Dalším přednášejícím je Vladimír Sochor, místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR a zástupce ředitele neziskové konzultační společnosti SEVEn, který promluví o vývoji energetických služeb v ČR v kontextu směrnice EU o energetické účinnosti.
Tématem druhého bloku jsou „Nové energetické zdroje v EU mimo technologie OZE“. Zástupci energetické skupiny ČEZ představí dva praktické příklady moderního uhelného a paroplynového zdroje.
S energetikou je také úzce propojeno téma elektromobility. Vývoj tohoto trhu, aktuální trendy i budoucí plány skupiny ČEZ v oblasti elektromobility přiblíží účastníkům konference E-mobility Project Manager Tomáš Chmelík (ČEZ). Jakub Ďurinda ze slovenské společnosti MyEnergy doplní téma praktickými zkušenostmi z projektu GreenWay.
Závěrečný blok konference se pak zaměří na trendy světového energetického trhu a energetické politiky a jejich dopad na Českou republiku. Mimo jiné budou s Otou Pártlem (Straight Consult) diskutovány změny regulačního rámce v souvislosti s novými trendy v elektroenergetice.
Záštitu veletrhu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí, stejně jako rektor Vysokého učení technického v Praze Petr Konvalinka.
Komisař EU pro energetiku Günther H. Oettinger přislíbil oficiální pozdrav účastníkům konference. Vysokou odbornou úroveň konference a její význam pro energetický sektor podtrhuje taktéž oficiální záštita ze strany Českomoravské elektrotechnické asociace, jejíž členové tvoří 14 % tržeb ve zpracovatelském průmyslu v ČR.
Generálním partnerem veletrhu i summitu se stala skupina ČEZ, nejvýznamnější energetická společnost v České republice, které také patří první příčka ve střední a východní Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak i dle počtu zákazníků.
Bližší informace, program a podmínky pro případnou spolupráci v rámci summitu, včetně on-line přihlášky najdou zájemci na: www.energosummit.cz

Jarní průmyslové veletrhy 2015
V roce 2015 dojde ke spojení veletrhů orientovaných na obor energetiky, elektrotechniky a automatizace se strojírenskými veletrhy. Výsledkem pak bude soubor jarních průmyslových veletrhů, které proběhnou 21. – 23. dubna 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany.

Soubor mezinárodních průmyslových veletrhů zahrnuje:
FOR INDUSTRY – 14. ročník veletrhu strojírenských technologií
FOR SURFACE – 8. veletrh povrchových úprav a finálních technologií
FOR ENERGO – 4. veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
FOR AUTOMATION – 3. veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky
FOR WELD – 2. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení.

Výhody: Spojením odvětví, které spolu v určitých bodech souvisejí a mnohdy na sebe velmi úzce navazují, vznikne jedno místo pro prezentaci všech průmyslových výrobků, technologií a služeb a také pro setkání odborníků z těchto oborů. Dalším pozitivem je i širší mediální kampaň nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí.

Nejmodernější veletržní prostory v Praze
Za poslední dva roky prošel výstavní areál PVA EXPO PRAHA řadou změn. Tou nejvýznamnější bylo bezesporu vybudování nových hal 3 a 4 o celkové ploše 8200 m2, které jsou vybaveny moderním plynovým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární ochrany. Nosné ocelové rámy jsou dimenzovány na přetížení až 100 kg na 1 m délky a umožňují tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propojeny vstupní halou o rozloze 1600 m2, kde bude umístěno zázemí potřebné pro konání veletržních, sportovních, kulturních i společenských akcí.

Velmi vstřícná je cenová politika organizátora, společnosti ABF, kdy lze objednat krytou výstavní plochu již od 1600 Kč/m2. Samozřejmostí zůstává libovolný počet vstupenek na veletrh pro vystavovatele zdarma a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě nebo možnost konzultace umístění expozice.

Podzimní termín veletrhu FOR ENERGO (18. - 20. listopadu 2014) se pro příští rok přesune do jarního období (21. - 23. dubna 2015) a bude se konat v rámci souboru jarních průmyslových veletrhů v Praze.

Kompletní přihláškovou dokumentaci pro rok 2014 včetně cen najdou zájemci na stránkách veletrhu: www.forenergo.cz.
Pro rok 2015 jsou pak veškeré informace včetně přihlášek na jednotlivé veletrhy k dispozici na www.prumysloveveletrhy.cz.

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel: +420 225 291 136, e-mail: prumysl@abf.cz
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1343 článek mě zaujal 297
Zaujal Vás tento článek?
Ano