murr Schunk

Výroba na zakázku s certifikací

Ve společnosti Strojírny Olšovec se výrobní závod firmy zabývá zakázkovou strojírenskou výrobou již přes 20 let. V široké nabídce nechybí zakázky od drobných zámečnických prací, přes výrobu rozměrných svařenců až po stavbu strojů do hmotnosti 10 000 kg. Díky komplexnímu strojnímu vybavení zabezpečí práce i na CNC obráběcích strojích.

 

Firma vychází vstříc zpřísňujícím se zákaznickým požadavkům a s tím jde ruku v ruce i modernizace strojového parku. Moderní technologie se dostávají postupně do všech průmyslových odvětví, strojírenství nevyjímaje. Vzhledem k tomu, jak jsou CNC technologie nezbytné, doplnila firma strojní vybavení o další moderní stroje, jako např. CNC frézovací centrum TAJMAC-ZPS MCFV 1260 a CNC frézovací karusel HONOR_SEIKI ECOMA HD-VL125, dále nově od letošního roku disponuje CNC horizontální vyvrtávačkou HCB 110 CNC a CNC soustruhem SAMSUNG PL45XLM.
Svým zákazníkům nabízí obrábění ve čtyřech segmentech: soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání. Firma na zakázku opracuje dodané polotovary např. svařence, výpalky, odlitky, výkovky aj. Ve všech je materiálem ocel, ocelolitina, manganová ocel a nerezové oceli. Maximální rozměry obrobků u frézování jsou do délky 3500 mm, šířky 1500 mm a výšky 1250 mm. Maximální průměr soustružení je 2700 mm a max. délka 4500 mm. Maximální rozměry obrobků u vrtání a vyvrtávání: délka 4000 mm, šířka 2000 mm, výška 2000 mm a hmotnost do 10 000 kg.
Firma získala certifikovaný systém jakosti podniku dle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSEN EN ISO 3834-2.

V zámečnickém oboru nabízejí strojírny výrobu různorodých svařenců až do hmotnosti 10 000kg (po dohodě i více), dále pak pálení, svařování a zkružování. Zpracovávané materiály jsou ocel tř. 11,12,15 i nerezové oceli tř. 17.

Stavba strojů obnáší výrobu strojů dle předané výkresové dokumentace, ale i výrobu strojů dle vlastní konstrukce na základě určených požadavků a parametrů. Samozřejmostí je výroba ND a dále pak opravy a renovace strojů. Hlavním segmentem, do kterého strojírny dodávají je energetický průmysl, cihlářský, důlní nebo potravinářský.

Dalším zaměřením, kterému se Strojírny Olšovec věnují aktivně již přes 8 let, je návrh strojního zařízení k využití biologických odpadů. Jde o možný zdroj energie bez zatěžování životního prostředí. V průběhu 8 let postavili několik prototypů zařízení k sestavení celé linky na zpracování bioodpadů, které představují mimo jiné stabilizátor biomasy, míchací, podávací, řezací a homogenizační zařízení. V této oblasti spolupracuje firma s ostravskou VŠB-TUO a vysokou školou zemědělskou v Brně. Jedním z výstupů této spolupráce byla výroba laboratorního bioplynového reaktoru, který byl využit v laboratořích školy a který byl financován za účasti ČEZu v rámci programu "zelená energie".

Specialista na zkružování tlustých plechů
Pro zkružování tlustých plechů pořídila firma před několika lety unikátní a ojedinělé strojní zařízení, tzv. hydraulický zakružovací lis CTZ 1000A-1, který disponuje tvářecí silou až 1000 t. Zařízení umožňuje zkružování plechů až do tloušťky 100 mm. Limitní je pro stroj maximální šířka zakružovaného plechu 1000 mm. Zkružovat lze od min. vnitřního průměru 275 mm při tloušťce plechu 30 mm s tím, že maximální průměr není omezen. Zařízení není určeno jen pro zkružování tlustých plechů do válce, ale i kuželových tvarů. Na lisu je možné zkružovat mnoho profilových materiálů, jako např. trubky, ploché tyče, tyče U, I, HEB atd. Veškeré zkružování probíhá za studena, mnohdy proto odpadá jindy nutné mezioperační tepelné zpracování.
Na přání zákazníka je samozřejmostí další zpracování zkruží, jako je tepelné zpracování (žíhání), svařování vč. případných předepsaných zkoušek svarů a mechanické opracování.

Rozšíření obchodních aktivit
Strojírny Olšovec s.r.o. za účelem posílení obchodních a výrobních aktivit založily dceřinnou společnost S.O.Trade moravia s.r.o., která nabízí rozšíření sortimentu jako jsou dodávky a prodej polotovarů, kooperační práce, generální opravy a servis technologických zařízení apod. Více na www.sotrademoravia.com

Nové technologie
V roce 2014 Strojírny Olšovec rozšířily strojní vybavení o CNC horizontální vyvrtávačku HCB 110CNC a CNC soustruh SAMSUNG PL45XLM,  které přináší nové technologie v obrábění. S pomocí nových technologií se z původních dosahovaných přesností IT6-11 dostávají do přesností IT4-11 a jsou schopny nabídnout dosahované kvality povrchu Ra 0,2-12,5 oproti dříve dosahovaným Ra 1,6-12,5.
Nové technologie mimo úspor energií a spotřeby kapalin nabízejí zvýšení efektivity práce jako např. u CNC soustruhu SAMSUNG, který dokáže mimo soustružení na jedno upnutí zároveň frézovat a vrtat, což v důsledku pomáhá snižovat náklady a tím možnost snížit celkovou cenu. Mimo již zmiňovaný CNC soustruh PL45XLM, který nabízí soustružení rotačních dílců až do Ø 700 mm a délky 3000 mm je připravováno pořízení dalšího CNC soustruhu na rotační dílce do Ø 500 mm a délky 1800 mm, který nabídne efektivnější obrábění menších polotovarů.

Navštivte nás na MSV, kde již tradičně, na volné ploše před pavilonem G1, vám rádi podáme bližší informace.

STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o., Olšovec 77, 753 01 Hranice, tel.: 581 694 511, info@strojírny.com, www.strojirny.com 
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1788 článek mě zaujal 359
Zaujal Vás tento článek?
Ano