murr Schunk

Evropa podpoří alternativní paliva

Evropský parlament schválil letos na jaře výraznou většinou novou Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, což představuje zásadní krok směrem k jejich dalšímu rozvoji v EU. Dokument doplňuje ostatní strategie pro snížení spotřeby ropy a emisí skleníkových plynů z dopravy v unii.

 

EK touto směrnicí vyhodnotila hlavní dostupné varianty alternativních paliv, které by mohly nahradit ropu a přispět tak do roku 2050 ke snížení emisí 60 % skleníkových plynů z dopravy v porovnání s úrovněmi v roce 1990.
Základní podmínkou v jednotlivých členských státech unie je minimální množství čerpacích stanic pro automobily s pohonem na CNG, LNG a dalších paliv, aby se automobily na alternativní paliva mohly volně pohybovat v celé EU. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, proto nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a další paliva. Určuje mj. např. nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích. Členské státy, které si vyberou zahrnout do národních plánů i infrastrukturu vodíkových čerpacích stanic, musí stanovit cíle do roku 2025. Současně instituce EU podpořily přijetí společných technických standardů.
Země EU musí do dvou let připravit příslušné plány, včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění příslušných potřebných vnitrostátních právních předpisů. Každé tři roky pak budou předkládat Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako např. přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd.
 

 
Publikováno: 25. 9. 2014 | Počet zobrazení: 1454 článek mě zaujal 324
Zaujal Vás tento článek?
Ano