zoomatech murr Schunk

Ložiska SKF pro průmyslová čerpadla

Ať se jedná o zásobování vodou ve městech, těžbu ropy ze dna oceánu nebo odvádění agresivních kapalin v chemických továrnách, požadují moderní společnosti spolehlivé a účinné čerpací systémy. Pro uživatele i výrobce průmyslových čerpadel to znamená vedle hledání způsobů na snížení celkových nákladů na vlastnictví i plnit stále náročnější ekologické předpisy. 

 

Protože náklady na energii představují téměř polovinu (45 %) celkových nákladů na vlastnictví čerpadla, je úkolem optimalizovat spotřebu energie pro celý životnostní cyklus čerpadla a pro výrobce čerpadel zvýšit střední dobu bezporuchového provozu.
SKF jako světový dodavatel ložisek a technických řešení pro průmysl úzce spolupracuje s vedoucími výrobci čerpadel a může proto nabídnout řadu účinných řešení - od moderních technických podpor ve stádiu návrhů až po monitorovací systémy pro zajištění spolehlivého provozu ve vzdálených těžko přístupných místech.

K hlavním požadavkům, které mohou správně zvolená ložiska a řešení pro čerpadla pomoci ovlivnit patří:
-    Vyšší spolehlivost a delší životnost (zamezení vysokým nákladům na neplánované odstávky)
-    Snížené nároky na údržbu (vyšší účinnost a nákladová efektivita při údržbě čerpadel)
-    Nižší spotřeba energie (snížení nákladů na energii a optimalizace systémů pomocí nástrojů a technologií od SKF)
-    Snížené vibrace a hlučnost (dosažení klidného, tiššího provozu)
-    Vyšší průtok a výtlak (maximalizace výkonu čerpadla díky modulárnímu řešení)

Zvýšení střední doby mezi poruchami u kalových čerpadel
Je-li čerpadlo suspenze zatěžováno v důsledku působení silné kavitace a abraziv, může výsledné opotřebení a poškození oběžného kola způsobit nevyvážený stav. I když je prakticky nemožné dokonale eliminovat nerovnováhu, je možné podstatně snížit škody, které způsobuje. Ke snížení škodlivých efektů v důsledku nerovnováhy oběžného kola, kombinuje komplexní řešení hřídeli SKF unikátní ložisko a těsnění s upínacími pouzdry a speciálními montážními nástroji. Díky této kombinaci výrobků může čerpadlo běžet s lepším chlazením, hladčeji a déle, což mu poskytuje delší životnost.

1) Řešení pomocí naklápěcích ložisek
Unikátní systém používá sférické soudečkové ložisko v kombinaci se soudečkovými ložisky na suchém konci hřídele čerpadla a toroidního CARB ložiska na mokrém konci hřídele. Tento jedinečný nosný systém může podstatně snížit vibrace způsobené nerovnováhou oběžného kola. Ložisko CARB zvládá i tepelné prodloužení hřídele v ložisku. Aby se obešel problém způsobený axiálním zatížením ložiska, umožňuje systém pro zvyšování průtoků a účinnosti tolerovat větší axiální zatížení.

2) Ložiska SKF pro polohovací pozice
Jsou-li soudečková SKF ložiska Explorer a tahová soudečková ložiska Explorer správně kombinována, mohou:
- pojmout až 1,5° vychýlení hřídele
- odolat opotřebení a poškození způsobenému znečišťujícími látkami 
- maximalizovat účinky maziva pro snížení tepla generovaného ložisky a zvýšit jejich životnost
- pojmout značně vyšší zatížení než jiné typy stejně velkých axiálních ložisek
- zjednodušit montáž nebo demontáž při použití ve spojení s upínacími pouzdry.

3) Ložiska CARB pro nepolohovací pozice
Pro řešení tepelné roztažnosti hřídele používají návrháři čerpadel tradičně válečková ložiska na mokrém konci hřídele. Nicméně tato ložiska nedokážou pojmout vibrace nebo průhyby hřídele, které se obvykle vyskytují při prvních známkách nerovnováhy oběžného kola. V důsledku toho SKF doporučuje používat na mokrém konci hřídele ložiska CARB. Mezi klíčové výhody tohoto řešení patří:
- přijetí tepelné roztažnost hřídele v ložisku, což prakticky eliminuje problémy vyvolané axiálním zatížením
- tolerování nesouososti hřídele snižující zatížení hran
- těsnost na vnitřním a vnějším kroužku brání korozi vzniklé třením a omezuje vibrace hřídele.

4) Upínací pouzdra / hydraulická matice
Montáž a demontáž na kuželovou hřídel je přesný a časově náročný úkol. Při nesprávném provedení bude vnitřní vůle buď příliš malá, nebo příliš velká, a ložisko předčasně selže. Pro přesnou a rychlou instalaci ložisek v kalových čerpadlech se doporučuje metoda SKF drive-up. Ta používá hydraulické matice, hydraulické čerpadlo, upínacích pouzdra, pojistné matice a opakovací zařízení, které byly speciálně navrženy pro maximální životnost ložisek.

Ložiska MRC: řešení pro čerpadla
Tato ložiska nabízejí několik prvků, které významně zvyšují výkonové parametry i životnost čerpadel. Patří mezi ně zejména:
- 40° kontaktní úhel - Strmější než úhel kontaktu standardního dvouřadého angulárního kuličkového ložiska dává čerpadlovému ložisku jeho 40° kontaktní úhel zvýšenou kapacitu tahu.
- Masivní obráběná mosazná klec - Konstrukční prvek osvědčený u jednořadých kuličkových ložisek zajišťuje robustní výkon i v těžkých a špatných podmínkách mazání. Ložisko vydrží déle, než dojde k poruše (delší střední doba mezi poruchami) produkuje hluk signalizující blížící se selhání, takže poskytuje delší čas reagovat na údržbu, což účinně snižuje neočekávané prostoje.
- CB axiální vnitřní vůle - V návaznosti na úspěch redukovaného doběhu u jednořadých angulárních ložisek, nově optimalizovaná axiální vůle čerpadlových ložisek podporuje lepší rozdělení zátěže mezi dvěma řadami kuliček a snižuje možnost smyku u nečinné sady kuliček.
-  ABEC-3 (P6) Tolerance - Funkce obsažená v jednořadém angulárním kuličkovém ložisku MRC, tolerance ABEC 3 (P6), přispívá k lepší kontrole stavu namontovaných ložisek a k jejich hladšímu chodu.


 

 
Publikováno: 25. 9. 2014 | Počet zobrazení: 1807 článek mě zaujal 354
Zaujal Vás tento článek?
Ano