zoomatech murr Schunk

Efektivní výroba grafitových elektrod

Novou řadu HSC vertikálních frézovacích center, určených především pro obrábění elektrod, představuje frézka Penta P 432 HSC. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

 

O praktické zkušenosti s novou frézkou Penta 432 HSC se s námi podělili ve firmě Sevoc automotive a.s. Dostalo se nám možnost porovnat produktivitu a některé technické parametry u strojů se stejným účelem, avšak s generačním rozdílem, které v nástrojárně firmy stojí hned vedle sebe.
„Rozhodnutí koupit novou frézku na výrobu grafitových elektrod vzniklo na základě aktuálních potřeb naší nástrojárny a střednědobého plánu rozvoje firmy. Mohli jsme jít dvěma cestami. Buď jít do stroje typu Exeron Digma HSC, což představuje poměrně velkou jednorázovou investici, nebo se vydat cestou postupného rozšiřování výrobní kapacity nákupem třeba i více strojů, které umožňují investici rozložit v čase. Zvolili jsme druhou možnost i s ohledem na to, že můžeme výrobu diverzifikovat na více frézek a podle potřebných parametrů celý proces pomocí obsluhy vést k maximální efektivitě,“ řekl Jiří Sedlář, člen představenstva Sevoc automotive a.s. Srovnávat detailně technické parametry obou strojů by nemělo smysl, protože obě zařízení vznikala v jiné době a z tohoto pohledu je jejich morální stáří odlišné. Mezi podstatné parametry ale u HSC center patří tuhost stroje, dynamika, přesnost, maximální otáčky vřetena, dostatečný počet pozic v zásobníku nástrojů, odpovídající pracovní rozsah všech os a maximální možný průměr nástroje.

Poznatky z výroby
- Tuhost stroje a s tím přímo související dynamika je u nového stroje Penta 432 HSC v porovnání se stávajícím strojem výrazně lepší. - Přesnost stroje vyhovuje, ale s přesností neměli větší problémy ani u stávajícího stroje.  - Maximální otáčky vřetene - původní stroj umí max. 24 000 ot.min-1, ale už 20 000 je na hranici použitelnosti, stroj je přetížený, vibruje a je hlučnější. Na novém stroji 432 HSC není problém dlouhodobě využívat maxima, tedy 40 000 ot.min-1. - Počet pozic v zásobníku - stará frézka má 8 pozic pro nástroje proti šesti pozicím nového stroje. Dvě pozice sice někdy chybí, ale systém umístění zásobníku více pozic neumožňuje.

Srovnání řezných podmínek
- U malých průměrů nástrojů (menších než 4 mm) jsme nyní s novým strojem a díky většímu maximu otáček vřetene, schopni se více přiblížit optimální řezné rychlosti, kterou má nástroj pracovat. U starého stroje bylo toto velmi omezující. - Díky větší tuhosti frézky Penta 432 HSC jsme schopni hrubovat s krokem v ose Z po 1 mm, oproti 0,6 mm u starého stroje a s bočním krokem cca 75 % průměru nástroje. - Díky mnohem lepší dynamice nového stroje je velká časová úspora na rychloposuvových přejezdech nástroje mimo jeho záběr v materiálu. - Opakovaným měřením bylo zjištěno, že na stroji Penta 432 HSC je firma schopna ušetřit 1/4 času při naprosto stejných řezných podmínkách jako na stroji AZK, a to pouze díky jeho dynamice - Měřením je také zjištěna časová úspora cca 1/3 času při využití schopnosti nového stroje zabrat větší hloubku při hrubování (1 mm Penta 432 HSC versus 0,6 mm u stroje starého). - Dále je možné snížení obráběcího času až na polovinu při využití technologie hrubování, kdy jede nástroj na hloubku svého průměru. Zde je firma omezena nedostatečným odsáváním odfrézovaného grafitu z pracovního prostoru, jelikož používá původní odsávací zařízení. Nákupem odsavače s vyšším výkonem se zde otevírá další rezerva.
 

 
Publikováno: 23. 9. 2014 | Počet zobrazení: 1777 článek mě zaujal 376
Zaujal Vás tento článek?
Ano