murr Schunk

Značení s RFID hlídá pořádek v nástrojích

Označování nástrojů s využitím techniky Industrial RFID od společnosti Balluff zvyšuje efektivitu výroby. Všechna data související s nástrojem jsou bezkontaktně ukládána do datového nosiče zabudovaného v upínací části nástroje, takže už nehrozí použití nesprávného nástroje nebo ztráta nástrojů.

 

Základní součástí identifikačního systému BIS jsou robustní nosiče dat v miniaturním provedení, čtecí a zapisovací hlavy a procesorová jednotka. V komplexních systémech správy nástrojů se technika BIS používá i v seřizovacích a měřicích zařízeních, kde jsou, podle zavedené praxe, do nosiče dat naprogramována data identifikující nástroj a definující jeho geometrii. Data jsou do paměti ukládána automaticky při každém použití nebo odložení nástroje, a proto jsou neustále udržována ve správném a aktuálním stavu. V moderních výrobních závodech to zajišťuje maximální využití nástrojů a zkrácení doby odstávek obráběcích strojů z důvodu výměny nástroje.
BIS C, které bylo prvním řešením pro identifikaci založeným na radiofrekvenční metodě (RFID), zajišťuje spolehlivý přenos dat dokonce i v prostředí s mnoha kovovými součástmi v blízkém okolí nosiče. Jako součást systému pro správu nástrojů umožňuje automaticky přenášet parametry nástrojů do řídicího systému stroje, a tím výrazně zkracuje neproduktivní dobu potřebnou k seřízení stroje. Navíc snižuje úsilí potřebné k zajištění správných nástrojů a přípravků a pomáhá optimalizovat životnost nástroje. V podstatě zcela je odstraněna výroba zmetků nebo nutnost oprav obrobků po použití nesprávného nástroje. Na racionalizaci práce má vliv také snazší evidence nástrojů a přípravků a zvýšení bezpečnosti výroby odstraněním chyb vzniklých např. zadáním špatných vstupních parametrů řídicímu systému stroje nebo záměnou nástrojů.
Identifikační systémy firmy Balluff jsou dostupné v široké škále verzí, a zkušenosti výrobce ukazují, že investice do nich se zaplatí za rok či dva.
 

 
Publikováno: 23. 9. 2014 | Počet zobrazení: 1363 článek mě zaujal 334
Zaujal Vás tento článek?
Ano