rosler murr Schunk

Změna technologie dokáže uspořit čtyři pětiny nákladů

Použitím nové metody uspořil Arnold Umformtechnik nemalé náklady na nových produktech z řady Conform, které jsou zhotoveny z multifunkčních přesných dílů vyrobených metodou tváření za studena namísto soustružení.  

 

V minulosti se výroba přesných dílů týkala výhradně obráběcího průmyslu. Většina těchto dílů byla vyráběna právě metodou soustružení. Vzhledem ke stále stoupající ceně surovin a celkovému tlaku spotřebitele na cenu bylo však nutné hledat nová řešení a vyvinout účinnější a cenově efektivnější výrobní metodu.

Tváření za studena nahrazuje soustružení – a levněji
Ve snaze vypořádat se s touto výzvou vyvinula německá firma Arnold Umformtechnik vlastní řadu produktů Conform vyrobenou z komplexních přesných dílu pomocí metody tváření za studena namísto soustružení. Díky použití této nové metody lze uspořit až 80 % nákladů, což závisí na daném typu dílu a objemu výroby. Klíčovými faktory redukce ceny jsou jednak úspora materiálu, jelikož není tolik odpadu jako při soustružení, a za druhé zřetelně vyšší propustnost výroby díky vícestupňovým lisům v porovnání s automatickými soustruhy. Při použití nové metody lze v podstatě navrhnout a vyrobit jakékoli „konformní“ produkty. Například pomocí technologie 6stupňového lisování lze vyrobit díly s ozubením nebo drážkami, válcovité díly, duté a poloduté díly, excentrické díly nebo ložiskové svorníky.

Od zákaznického návrhu po sériovou výrobu
Na počátku vývoje „konformních“ dílů je požadavek na všestrannou a cenově efektivní výrobní metodu. V předvýrobní fázi po počáteční koordinaci vývoje se zákazníkem následuje „kontrola výrobní řady“, přičemž díly jsou prakticky stále ještě na „kreslicím prknu“ – tedy v moderním pojetí, v tomto případě na displeji počítače ve vývojovém a konstrukčním středisku. Podstatné je, že v této fázi mohou být zjištěny vnější vlivy na vlastnosti a kvalitu procesu, a na jejich základě lze tedy dohlédnout na to, aby byl produkt cenově efektivní a optimalizovaný pro výrobu a provést případné korekce. V případě, že je vše shledáno vyhovující, vývojový proces se může přesunout do výroby, kde se nejprve vyhotoví funkční vzorky v malém počtu a pokud je vše v pořádku, může přejít proces do finální výroby daného objemu.

Graf:
Porovnání výrobních metod a jejich nákladů
 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 3568 článek mě zaujal 783
Zaujal Vás tento článek?
Ano