murr Schunk

CAM pro CMM

Za posledních několik let se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes již zasahuje i do různých stádií výroby a ne jen do závěrečného procesu kontroly výrobku. 

 

Už v 60. letech byl vyvinut první souřadnicový měřicí stroj (SMS/CMM) a v 70. letech je začal řídit počítač. Na rozdíl od CNC strojů, které už desítky let řídí CAM systémy a uživatel tak nemusí psát programy ručně v prostředí řídicího systému, CMM stroje stále ovládají programy, které uživatel sám napíše. Tento proces je většinou velmi zdlouhavý a náročný na kapacitu celého měřicího pracoviště. Ačkoliv současné řídicí systémy CMM strojů práci obsluhy výrazně podporují a ulehčují, stále ji nemůžeme srovnávat s prací programátora pracujícího v CAM systému. A to je hlavní důvod, proč byl vyvinut systém PAS CMM (www.pastechnology.com).
PAS CMM je automatizovaný měřicí systém, který na trh uvedla firma PAS Technology už v roce 2010. Bez nadsázky lze říci, že je to první CAM systém pro CMM stroje. Je určen především pro firmy, které vyrábějí vysoce přesné díly a potřebují efektivní, velmi rychlou a spolehlivou přípravu měřicích programů. Pracuje na podobném principu jako CAM systémy. Pro importování dílů PAS CMM využívá standardní přenosové formáty IGES, STEP, VDA, X_T a SAT. PAS CMM je samostatný software, který pro práci nemá potřebu stálého propojení s měřicím zařízením. Díky tomu máme možnost pracovat „offline“, to znamená, že když připravujeme program na nějaký díl, CMM zařízení může měřit díl jiný. V případě programování v řídicím systému toto není možné.

Tři úrovně modulárního systému PAS CMM 
INSPECTION je kompletní balík, který je určen pro měřicí pracoviště. Umožňuje End-to-End programování. Tzn., že s tímto systémem kompletně připravíme kontrolní proces včetně vygenerování měřicího programu. Na základě automaticky rozpoznaných prvků modelu systém určí způsob měření a navrhne optimální pohyb sondy včetně kontroly kolizních stavů. Pro všechny měřené prvky lze definovat individuální geometrické a rozměrové tolerance.
VIEWER je balík, který jak už název napovídá, umožňuje prohlížení měřicího procesu. Je určen pro kohokoliv, kdo se může zapojit nebo se vyjádřit k procesu měření, např. vedoucí měřicího střediska. Umožňuje vytvářet What-if scénáře, tzn., že můžeme například změnit typ sondy, způsob měření a jiné parametry. Výsledný návrh úprav je možné přímo na modelu okomentovat a předat zpět měřicímu oddělení.
SolidWorks Add-in je dokoupitelný modul, který ještě více zefektivní práci měřicího prostředí. Díky němu můžeme prostřednictvím rozhraní přímo v SolidWorks výkresu ( nebo i modelu) označit kóty určené pro měření a jedním kliknutím je přenést včetně modelu do prostředí PAS CMM. Tato možnost nás ušetří nejkomplikovanější části práce, a to vypisování kót (ať už v PAS CMM nebo přímo v řídicím systému stroje). V SolidWorks máme též možnost označený výkres vytisknout a předat společně s měřicím protokolem, tím je následná kontrola kót přehlednější.
STL import čím dál více firem potřebuje kvůli zvyšujícím se nárokům na kvalitu měřit i mezi operacemi výroby. Data jsou ale většinou ve formátu STL a řídicí systémy CMM strojů s nimi neumí pracovat. V PAS CMM si můžete díky STL importu těleso načíst, upravit jednotlivé plochy tak, aby válce odpovídali válcům a plochy plochám, a díl následně rychle zkontrolovat.

Postup práce v PAS CMM
První krok: na počátku program analyzuje díl a automaticky vytvoří skupiny prvků. Každá skupina je označena barevně a obsahuje prvky, jako jsou např. slepé díry, průchozí díry, zaoblení a sražení, obecné plochy, roviny atd. Každá skupina obsahuje i informace o směru měření. Systém umožňuje uživateli jednotlivé prvky přesouvat, přidávat nebo mazat. Je také možné přesouvat prvky z jedné skupiny do druhé.
Druhý krok: pro každý typ prvku lze v parametrech nastavit, na kolik bodů má být měřen, nebo přidat různé tolerance, např. rovinnost, válcovitost atd. Podle těchto parametrů program automaticky navrhne měřené body. Pokud nějakou plochu systém nemůže změřit nebo se uživateli nebude líbit, jak je změřena, je možnost ručně jednotlivé body přesunout, přidat nebo smazat. Je také možné (např. pro tvarové plochy) vytvářet čtvercové nebo kruhové pole bodů. Natočení, rotace sondy a její dráha je vypočítána podle měřených směrů a také s ohledem na kolize.
Třetí krok: pomocí nástroje „kótování“ může uživatel definovat vlastní prvky pro měření včetně geometrických a rozměrových tolerancí. PAS CMM také obsahuje dnes již běžnou simulaci CMM zařízení. Je možné definovat jakýkoliv typ měřicího stroje a proces simulace bude vztažen přímo k takto zvolenému zařízení. Uživatel PAS CMM si pomocí simulace prohlédne proces měření a v případě potřeby může změnit sled měření ještě dříve, než bude poslán na měřící stroj.
Díky výše zmíněným možnostem dokáže systém PAS CMM firmám uspořit až 90 % času věnovaného na přípravě měřicího programu, snížit chybovost a urychlit dodávky. Systém podporuje jakékoliv zařízení, které umí načítat soubory ve formátu DMIS, což je velkým přínosem pro firmy s různými CMM zařízeními. Práce v jednom prostředí je velkou výhodou, uživatel se tak nemusí učit několik různých systémů, které se velmi liší.
O kvalitách systému PAS CMM svědčí řada referencí, které za krátkou dobu svojí existence systém získal především v USA. Mezi uživateli lze nalézt takové firmy, jako jsou Lockheed Martin, John Deer, ISCAR, CATERPILLAR a řadu dalších. Na Českém a Slovenském trhu produkt oficiálně distribuuje firma 3E Praha Engineering, a.s. / www.3epraha.cz
 

 
Publikováno: 23. 9. 2014 | Počet zobrazení: 2264 článek mě zaujal 390
Zaujal Vás tento článek?
Ano