murr Schunk

Výhody a použití plastických maziv na bázi vápenatého sulfonátu

Plastická maziva postavená na bázi vápenatého sulfonátu, jako zahušťovadla, jsou nerychleji rostoucím typem plastických maziv. Před rokem 1985 byla CAS plastická maziva určitou mezerou na trhu a prodávána jen v malých množstvích. Od r. 2008 byla vylepšena technologie gelovatění vápenatého sulfonátu a nyní již stále více producentů nabízí tato plastická maziva.

 

Společnosti vyrábějící aditiva začínají nabízet „hotové” aditivační balíčky. Existuje mnoho příležitostí, kdy CAS plastická maziva mohou skutečně něco změnit.
Všech neoddělitelných vlastností CAS plastických maziv lze dosáhnout více či méně přidáním látek (ZDDP nebo pasivními, jako grafit nebo PTFE) v jiných typech PM, ale za ztížených podmínek (voda, HT, EP) nebudou poskytovat stejné výsledky. Potravinářská plastická maziva s vlastnostmi CAS není pro potřeby tohoto průmyslu možné vyrobit vůbec, vzhledem k omezení používání potřebných aditiv.
Jak se vyrábí vápenato-sulfonátová plastická maziva
Přeměna amorfního jádra uhličitanu vápenatého, nacházejícího se v základu vápenatého sulfonátu ve vápenaté formě krystalického uhličitanu vápenatého, je základním stavebním kamenem plastického maziva. Tato forma vápence (zahušťovadla) ukazuje na:
- vynikající protiotěrové vlastnosti
- extrémní tlakovou odolnost
- antikorozní ochranné vlastnosti

Jde o metodu, která objasňuje přídržnost vápence uhličitanu vápenatého na třecích površích. Struktura plastického maziva poskytuje vlastnosti, které jsou běžně vidět u základových olejů včetně aditiv.
Vápenatý sulfonát poskytuje:
- Velmi vysoký bod skápnutí generuje možnost velmi vysokých pracovních teplot
- Vynikající bariéra vůči vodě
- Obětní otěrový povrch
- Vynikající mechanická stabilita
- Přednosti (zabudovány v systému PM) bez nutnosti použít aditiva zlepšující výkon

Jak to pracuje
Zvýšení tlaku = stává se kritickým. Vápenatý sulfonát je napadán a při rozkladu působí jako mazivo
Zvýšení tlaku = stává se kritickým. Vápenatý sulfonát se rozpadá a uvolňuje částice CaCO3 (lamelární struktury). Působí jako tuhé mazivo a chrání kovové povrchy
Z uvedených obrázků je patrné, že fenomén vápenatého sulfonátu se začne projevovat až při určitých zatíženích, především pak při extrémních. Nízká zatížení nedokážou využít potenciál tohoto typu maziva.
Jak to funguje?
Strukturu zahušťovadla lze přirovnat ke struktuře sirníku molybdeničitého, kde se po sobě navzájem pohybují šupiny mající vynikající vlastnosti v odolnost tlaku s minimálními odpory vůči vzájemnému pohybu, odolnosti vůči vodě a dalším již uvedeným vlastnostem.
Vlastnosti CAS plastických maziv ve srovnání s ostatními typy dávají v grafu velmi rychlou odpověď. Jediným parametrem, kde nejsou první, je mechanická stabilita „polymočoviny“ za přítomnosti vody.
Provedeme-li porovnání vlastností u formulovaných (komplexních) plastických maziv, je převaha CAS maziv naprosto dominantní.
Kdybychom chtěli v testování pokračovat standardními postupy, pak musí následovat jeden ze stěžejních testů plastických maziv a to čtyřkuličkový přístroj.

CAS plastická maziva pro potravinářský průmysl
Bod skápnutí je prvním měřítkem toho, jak je PM odolné teplotě
 - CAS plastické mazivo přibližně 318 °C.
- Důležitý je výběr vhodného základového oleje. Použitím základového oleje skupiny II, ve srovnání s olejem skupiny I, se zvýší životnost plastického maziva až o 80 % (typických je 100-120 h pro CAS plastická maziva se základovým olejem skup. I).
- V panelovém testu v peci a testu krvácení kužele, obě plastická maziva (silika a CAS) mají velmi nízkou tendenci ke krvácení.

Aplikace CAS maziv jsou vhodné pro okruhy, kde se vyskytují extrémní podmínky, jako je: teplota, voda, vysoké zatížení, rázová zatížení.

Aplikace: V ocelárnách, Off shore & námořních aplikacích, dřevařském a papírenském průmyslu, těžebním průmyslu, ve stavebních a potravinářských strojích, nebo v servopohonech jaderné energetiky.

Vápenato-sulfonátová plastická maziva nabízí výjimečný výkon. Z důvodu omezeného množství aditiv, velmi vhodná pro potravinářský průmysl ve srovnání s plastickými mazivy postavenými na jiných typech zahušťovadel. Nabízí: vynikající odolnost vůči vodě a vysokým teplotám, vysoké EP a protiotěrové vlastnosti a dobré nízkoteplotní vlastnosti až do -40 °C (PAO verze). V oblasti potravinářských maziv dokonce CAS plastická maziva předčí většinu ostatních typů průmyslových maziv. Sice jsou dražší, ale ve srovnání s konvenčními mazivy provozně levnější.
V článku jsou uvedeny pouze základní, resp. nejdůležitější data. Jelikož je téma obsáhlejší, v případě hlubšího zájmu napište prosím na e-mail: ing.zdenek@nachazel.cz.

Ing. Zdeněk Nacházel
 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 3704 článek mě zaujal 547
Zaujal Vás tento článek?
Ano