murr Schunk

Omezení emisí z přírubových spojů 

Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce jak bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, tak také hodnoty emisí podniků, které je provozují. 

 

Omezení emisí při daných provozních stavech je možné jen při splnění následujících předpokladů:
- Správná konstrukce spoje (tj. příruby, šrouby, těsnění včetně jejich dimenzování) pro dané požadavky (provozní stavy, dovolená třída těsnosti L).
- Znalosti vlastností použitého těsnění.
- Výpočet dostatečného předepnutí šroubů při montáži (tlak na těsnění při montáži a při relevantních provozních stavech pro dosažení a udržení požadované třídy těsnosti L) - průkaz těsnosti.
- Omezení napětí jednotlivých částí spoje (příruby, šrouby, těsnění) při relevantních namáháních (dodržení dovolených napětí) - průkaz pevnosti.
- Dostatečná kvalita montáže
Pro zajištění správné funkce spoje je tedy nutná spolupráce následujících pěti oborů:
- Provozovatel (znalost namáhání)
- Konstruktér zařízení
- Výrobce těsnění (charakteristické hodnoty těsnění)
- Výpočtář (průkaz pevnosti, průkaz těsnosti)  
- Údržba - provedení montáže
V praxi pak vyřešení netěsného přírubového spoje zůstane na pracovnících údržby a úspěch závisí mnohdy pouze na jejich praktických zkušenostech. To je neakceptovatelný prvek náhody.
Oddělení Torque®service firmy „Pokorný, spol. s r. o.“ zajišťuje kompletní servis problematických přírubových spojů pro zákazníky firmy. Tato služba obsahuje:
- důkladnou analýzu přírubového spoje
- pevnostní výpočet včetně průkazu těsnosti
- návrh, výrobu a dodání kvalitního těsnění s naměřenými charakteristickými hodnotami
- dodání šroubů a svorníků ošetřených suchým mazivem POWER®torque LF kote 450
- kontrola všech součástí před montáží včetně odstranění případných vad
- řízené utahování hydraulickými stroji a kvalifikovaným personálem
- záruka těsnosti za provedený spoj
Jednotlivé činnosti lze objednat i samostatně.
Největšímu zájmu se u zákazníků firmy těší ošetřování závitů suchým mazivem POWER®torque LF kote 450. Jde o teplem vytvrzující, suchý, vysoce odolný kluzný film s nejvyššími maznými účinky a dlouhodobě stálými vlastnostmi i při extrémních podmínkách. Prokazatelně zabraňuje „zakusování“ spojovacího materiálu, je vhodný pro pevnostní i nerezové šrouby a svorníky. Navíc při utahování jednotlivých šroubů na přírubě je díky tomuto mazivu minimální rozptyl ve výsledných silách ve šroubech po montáži. Tím přispívá mazivo k rovnoměrnějšímu utažení těsnění a zvyšuje se tím úspěšnost utěsnění spoje.
Mazivo POWER®torque LF kote 450 lze aplikovat i na jiné strojní součástky. Obecně všude tam, kde je pomalý pohyb dvou kovů po sobě, velké zatížení a nemožnost zabezpečit trvalý přísun jiného vhodného maziva.

Ing. Libor Mareš, „Pokorný spol. s r. o.“
 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 2553 článek mě zaujal 496
Zaujal Vás tento článek?
Ano