asseco Aimtec murr

Pozor na věci pořízené “z druhé ruky” - může si je nárokovat původní majitel

Nákupy v bazarech se mohou silně prodražit, pokud si v nich pořídíte věc, o níž se následně zjistí, že pochází z krádeže. Vznese-li na ni nárok původní vlastník, zůstanou kupujícímu v takovém případě jen příslovečné “oči pro pláč”, a o své peníze i dotyčnou věc přijde. To přináší nemalá rizika zejména při nákupu vozů s nejistou minulostí v autobazarech, či na inzerát, kde se vyskytuje řada aut která mohou být policií při kontrole následně zabavena jako kradená.

 

Nový občanský zákoník přináší mj. podstatnou změnu proti dosavadní právní úpravě, která zahrnovala institut získání věci “v dobré víře” (bona fide), kdy původní vlastník musel dokazovat svůj nárok a domáhat se jej poměrně komplikovanou cestou. V nově platných předpisech kupující, tedy nové vlastníky, už jejich dobrá víra nechrání. Cílem bylo mj. napravit dosavadní stav, zneužívaný hlavně neseriózními autobazary, starožitníky apod., který umožňoval pomocí machinací s tímto právním pojmem prakticky legalizaci pořízení kradené věci (nebo získané podvodem).
Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti od letošního 1. ledna, totiž podporuje ochranu původního vlastníka proti vlastníkovi novému a nařizuje, že pokud je zboží kradené a vznese na ně nárok původní vlastník, musí ho kupující bez náhrady vrátit, byť si věc z bazaru pořídil v dobré víře. Ta podle právníků s novým občanským zákoníkem ustupuje před skutečným vlastnickým právem.
Jak upozorňuje advokátka Veronika Cerovská na odborném internetovém a konferenčním fóru Právní prostor, „u nákupů v autobazarech, zastavárnách, starožitnictví nebo antikvariátech hrozí riziko, že v případě, že původní vlastník prokáže, že věc ztratil nebo mu byla svémocně odňata, je nový vlastník povinen takovou věc vrátit, jestliže od ztráty nebo odnětí věci neuplynuly více než tři roky.“ V takovémto případě již není podle nové právní úpravy dobrá víra nového vlastníka důležitá a původní vlastník tuto dobrou víru vyvracet nemusí. Takže kupující, kteří se nezajímají o skutečný původ věcí a nemají to jak zjistit (a v bezpočtu případů je to i obtížné, či podstatě prakticky nemožné), na nakupování v bazarech, zastavárnách a starožitnictvích ale nyní mohou doplatit tím, že o takto pořízené zboží přijdou. 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 3035 článek mě zaujal 729
Zaujal Vás tento článek?
Ano