murr Schunk

E-tržiště nesplnila očekávání, stát jich málo využívá

Elektronické zadávání zakázek, tedy takzvaná e-tržiště, ušetřila státu za první rok fungování jen 320 mil. Kč, ačkoli ministerstvo pro místní rozvoj čekalo roční úsporu ve výši 1,2 mld. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad na základě výsledků prověrky systému. 

 

Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 50 000 korun. Tržiště slouží hlavně k nákupům tzv. standardizovatelného zboží, jako jsou např. kancelářské potřeby nebo počítače, naopak není určeno pro stavební práce apod.. Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace musí e-tržiště využívat pro určené veřejné zakázky od července 2012, dobrovolně mohou systém využít i územní samosprávy a sektoroví či dotovaní zadavatelé.
Zadavatelé mohou pro svůj nákup zvolit jedno z pěti e-tržišť, certifikovaných pro tyto služby. Pětiletou koncesi na provozování e-tržiště získaly Česká pošta, Český trh, Tendermarket, Syntaxit a Vortal. Využití základních služeb je pro zadavatele i dodavatele zdarma, poplatky za ukončená zadávací řízení hradí ze svého rozpočtu MMR.

Dobrý záměr se spornými výsledky
Jedním z hlavních cílů projektu e-tržišť bylo zvýšit transparentnost zadávání veřejných zakázek mj. malého rozsahu - právě rozdělení větších zakázek na několik menších bylo často zneužívaným trikem ze strany řady zadavatelů, jak obejít výběrové řízení. Aplikace umožňuje i automatické metody hodnocení nabídek.
Projekt, který stál ministerstvo 37 mil. Kč, měl přinést efektivnější a úspornější fungování veřejné správy a úsporu jejích nákladů až o 1,2 mld. Kč ročně. Jenže, jak uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková, ministerstvo pro místní rozvoj po startu e-tržišť nesbíralo data, na jejichž základě by mohlo zjistit, zda se úspor opravdu dosáhlo. „Kontroloři proto porovnali předpokládané hodnoty zakázek a jejich konečné smluvní ceny a spočítali, že za první rok provozu e-tržišť se ušetřilo jen 320 mil. korun,“ uvedl NKÚ.
Podobné zjištění vyplynulo i z průzkumu poradenské společnosti Otidea: 38 % úřadů tvrdí, že jim tržiště žádné úspory nepřinesla a dalších 27 % o jejich efektu nemá ani tušení. Čtvrtina zadavatelů nevede ani žádnou evidenci o tom, zda ušetří nebo ne.

Problémy už v základu
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) měla zpoždění, vláda navíc spuštění provozu třikrát odložila. K 1. červenci 2012, tedy termínu, od něhož se vztahuje na veřejnou správu povinnost zadávat určité zakázky prostřednictvím e-tržiště, byla uvedena do ostrého provozu pouze dvě z pěti, které mají příslušnou licenci. Během prvního půl roku fungování od července do prosince 2012 se přes e-tržiště zadalo 13 490 zakázek za celkem 1,176 mld. Kč a loni veřejná správa přes e-tržiště zadala 42 872 veřejných zakázek za celkem 4,1 mld. Kč, jak vyplývá z výroční Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy v roce 2013. Podle analytické společnosti CEEC Research zpracované na základě údajů Věstníku veřejných zakázek činil však objem všech veřejných zakázek loni celkem 237,3 mld. Kč. Přes elektronická tržiště, která měla loni podle Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí ministerstva pro místní rozvoj 591 registrovaných zadavatelů a 10 200 registrovaných dodavatelů, šla tedy jen poměrně malá část veřejných zakázek.
NKÚ rovněž upozorňuje, že povinnost nakupovat systémem e-tržišť vláda uložila jen svým usnesením, a ministerstvo pro místní rozvoj nepřipravilo systém kontrol a sankcí pro případ, že by ministerstva a další úřady, jež mají nakupovat jejich prostřednictvím, tuto povinnost neplnily.
NKÚ mj. zjistil, že při přípravě e-tržišť rozdělilo ministerstvo veřejnou zakázku na konzultační odbornou podporu na dvě veřejné zakázky malého rozsahu, ani nedoložilo, v jakém rozsahu konzultační služby čerpalo. Druhou z nich navíc zadalo přímou výzvou jednomu dodavateli, takže nevyužilo možnost dosáhnout nižší ceny v konkurenčním prostředí - postup, proti kterému měl tento systém fungovat, byl tedy paradoxně uplatněn i při jeho samotné přípravě.
Ministerstvo také v rozporu s právními předpisy dvakrát navýšilo ceník za služby, za které platí jednotlivým provozovatelům, což podle NKÚ zvýšilo výdaje na provoz e-tržišť. První rok jejich provozu stál 22,4 mil. Kč. Během něj bylo na pěti e-tržištích evidováno přes 44 000 zakázek, přičemž skoro 32 000 v celkové hodnotě 2,25 mld. Kč bylo finalizováno uzavřením smlouvy s dodavatelem. NKÚ nicméně upozorňuje, že téměř čtyři desetiny (38 %) zakázek oznámených na e-tržištích byly zadány bez soutěže, což má negativní vliv na efektivnost e-tržišť a na plánované úspory.
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 2584 článek mě zaujal 514
Zaujal Vás tento článek?
Ano