Schunk

Projekt Nupharo: líheň pro energetické inovace

Dne 3. června byl u obce Ždárek u Ústí nad Labem poblíž česko-německých hranic  položen základní kámen pro výstavbu technologického parku Nupharo. Areál je situován u dálnice na Drážďany, což dokumentuje zaměření na příhraniční spolupráci, a jeho specialitou je orientace na inovační aktivity spojené se stejnosměrným proudem, který se začíná opět dostávat do módy. 

 

Projekt Nupharo, jehož rozpočet činí zhruba 850 mil. Kč (300 mil. pochází z evropské dotace) je označení pro technologický park třetí generace, což je nový typ technologicko-inovačního centra. Jeho odlišnost od podobných projektů spočívá v zaměření na silnoproudé technologie a aplikace. Cílem projektu je pomáhat na svět inovacím a novým nápadům v oblasti Smart Energy, Direct Current, E-mobility, Internet of Things a umožnit jejich komercionalizaci. Právě to je podle organizátorů rozdíl, který Nupharo z tohoto pohledu činí unikátním i v evropském a světovém měřítku. Inspirací pro něj byly nejlepší zkušenosti ze světových technologických center, zejména izraelského parku Tefen, které chtějí kombinovat s unikátním oborovým konceptem a zaměřením na finální fázi projektů, tzn. úsilím o jejich úspěšné dovedení do komerčně využitelné podoby.
Areál nabídne po svém dokončení, které je plánováno na rok 2015, různorodé prostory ke komerčnímu pronájmu, stejně jako globální platformou pro vytvoření komunity světových expertů. V první fázi půjde o komerční prostory o rozloze 16 000 m2, určené primárně pro lehkou výrobu (výrobní kapacita je určena pro ca 800 lidí), sklady, kanceláře a další služby. Kromě prostor k pronájmu, které mohou být upravené klientovi přesně na míru, služeb a technologického zázemí, nabízí Nupharo i služby v oblasti financování, poradenství a marketingu. Zázemí kampusu tvoří business centrum s ubytováním a infrastrukturou. Názvy objektů jako Edison, Amper, Ohm, Watt či Tesla jasně napovídají, do jaké oblasti je upřena pozornost organizátorů a jakou kategorii zájemců by měl přilákat.
Strategickými partnery projektu jsou proto špičkové průmyslové firmy jako ABB, Philips, GE, E.on, IBM, Cisco aj., z akademické sféry pak na projektu participují ČVUT v Praze, Technická univerzita Delft, Technická univerzita Drážďany, ZČU v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale i sdružení Eurosolar či Asocialce elektrotechnického průmyslu (ASEPI).
Projekt Nupharo kombinuje technologie pasivních a aktivních domů podle moderních ekologických standardů. Významnou roli v tom hrají právě DC technologie, díky jejichž využití by se měly snížit provozní náklady o 40-50 %, aplikace LED osvětlení, moderní ICT řešení nebo instalace nejmodernějších rychlodobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola. Nupharo park je koncipován jako maximálně soběstačná stavba s vlastním ostrovním systémem pro zpracování vody. V areálu bude instalováno na 85 tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení prostor. Využívat se bude rovněž systém rekuperace a sdílení odpadového tepla. Všechny budovy mají přípravu na instalaci fotovoltaických panelů a duální rozvody stejnosměrného i střídavého proudu.

DC především, aneb Edison se vrací
Do popředí stále více vstupují výhody stejnosměrného proudu, který se postupně dostal do stínu střídavé alternativy a právě toto staro-nové know-how je celosvětově unikátním zaměřením projektu Nupharo. Mezi přednosti stejnosměrného proudu patří zejména lepší kompatibilita s obnovitelnými a lokálními zdroji energie, vyšší účinnost a také šetrnost vůči životnímu prostředí - např. osvětlení LED, založené na stejnosměrném proudu je zhruba o 75 % účinnější než běžné umělé osvětlení. Je také ekologičtější než proud střídavý, protože k jeho využití je potřeba méně energie a spotřeby.
Nupharo má vlastní start-up program (první náborové kolo proběhlo na jaře letošního roku, nyní budou vyhodnocovány projekty, další kolo je plánováno na podzim), vybrané firmy musí do půl roku obhájit svůj byznys plán, pak mohou získat na půlroku financování svého rozjezdu a případně i možnost využívat výhod a služeb parku další tři roky.
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 1501 článek mě zaujal 330
Zaujal Vás tento článek?
Ano