rosler murr Schunk

Plasty pro zdravější potraviny

Plasty si obvykle nespojujeme s ekologickými aspekty, jaké charakterizují např. zdravotně nezávadné potraviny. Ovšem i tady mohou hrát plasty významnou roli. Ochranné vrstvy z inovativních materiálů společnosti Basf chrání potraviny vůči zbytkům minerálních olejů v potravinářských obalech.

 

Papír je udržitelný obalový materiál, zejména je-li vyráběn z recyklovaných vláken.
Kartonové obaly pro potraviny jsou často vyráběny z recyklovaného odpadního papíru, jako jsou noviny. Tento papír obsahuje mimo jiné zbytky novinových tiskových barev, kde mohou být také minerální oleje, které nejsou pro styk s potravinami schválené.

Problém zvaný rezidua
A přesně zde nastává problém: minerální oleje nelze v recyklačním procesu zcela odstranit, a proto se následně dostávají do obalů. Navíc minerální oleje obsahují uhlovodíkové sloučeniny, které mohou z kartonu přecházet do potravin, což odborníci označují jako migraci. K ní může však dojít i bez přímého kontaktu kartonu s potravinou: některé zbytky minerálních olejů se odpařují již při pokojové teplotě. Tato směs plynů se rozptyluje uvnitř obalu a potravina může látky absorbovat. „Studie Úřadu pro bezpečnost potravin kantonu Curych ukázala, že po dvou měsících se při pokojové teplotě dostalo do potravin 30 % všech látek schopných migrace,“ vysvětluje Heiko Diehl, manažer společnosti Basf v divizi Paper Chemicals, která zodpovídá za poskytování podpůrných služeb pro mezinárodní značky, jež pro své potraviny specifikovaly papírové obaly. To se týká zejména produktů, jako je mouka, rýže nebo směsi na pečení, jelikož dokážou absorbovat větší množství složek minerálních olejů. A když se kontaminanty v potravinách nahromadí, nelze je již odstranit ani zneškodnit umytím nebo varem.
Vědci zaznamenali vysoká rezidua těchto látek v lidské tkáni. Dr. Konrad Grob ze švýcarského Úřadu pro bezpečnost potravin v Curychu k tomu uvádí: „Používání kartonu pro potravinářské obaly je tak vysoké, že zahrnutí recyklovaných obalů je nevyhnutelné. Dosud nebyly stanoveny žádné právně závazné limity, byla dána pouze oficiální doporučení. Avšak pro většinu výrobků skladovaných delší dobu nelze tyto hodnoty s běžným recyklovaným kartonem bez ochranné vrstvy dodržet.“

K ochraně stačí pár mikrometrů
Polovinu z ročního objemu prodeje kartonu v Evropě v hodnotě 40 mld. eur tvoří potravinářské obaly. Maximální obsah minerálního oleje na kilogram v recyklovaném kartonu je 1000 mg. Ale ne vždy se podaří normou stanoveným parametrům učinit zadost, zvláště při dlouhodobějším skladování.
Společnost Basf již vyvinula různá řešení ochranných vrstev, které se aplikují na vnitřní povrch kartonové krabice. Tyto extrémně tenké vrstvy jsou vyrobeny z polymerů, tzn. z makromolekul složených z mnoha opakujících se menších molekul. Ochranné vrstvy tenké jen 10 až 15 µm (pro srovnání: tloušťka vlasu je 120 µm) chrání potraviny před kontaminanty. Ochranné vrstvy si lze představit jako hustou síť, skrz kterou mohou procházet pouze určité molekuly. Projít mohou pouze velmi malé molekuly, např. vodní pára, zatímco větší molekuly, jako jsou zbytky minerálních olejů, se skrze síť nedostanou. Migraci molekul navíc omezuje polární povaha ochranných vrstev společnosti Basf.
Nejdůležitějším požadavkem na ochrannou vrstvu je, aby doba průniku – což je doba, než se ochranná vrstva stane propustnou a umožní zdraví nebezpečným látkám proniknout do potravin – byla delší než doba trvanlivosti zabaleného výrobku. Díky tomu jsou spolehlivě chráněny výrobky, jako jsou např. nudle, které v obalech zůstávají v průměru 15 až 24 měsíců.
Vytvoření efektu bariéry pro velké molekuly nebylo jedinou výzvou při navrhování různých řešení vrstev. Vrstva musí být zároveň také dostatečně pružná, aby se při skládání kartonu nezlomila a její ochranná funkce zůstala beze změn.
Když ochranná vrstva konečně splní svoji úlohu a potraviny jsou spotřebovány, měl by jít polymerní film z papírového obalu snadno odstranit. Když je karton znovu recyklován, nesmí polymerní film stát v cestě. Teprve pak může být recyklovaný papír snadno přepracován do kartonových obalů, které budou chránit další várku müsli, nudlí apod.
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 2241 článek mě zaujal 473
Zaujal Vás tento článek?
Ano