rosler murr Schunk

Informační systém podpoří výrobu, prodej i servis

Přínosy moderních informačních systémů pro řízení podniku, označovaných zkratkou ERP, neleží jen ve finanční a účetní oblasti. Významnou měrou pomáhají zkvalitňovat chod firmy a zvyšovat efektivitu také v oblasti výroby, obchodu i servisu, jak dokazuje řada příkladů z praxe.

 

Například rumburská společnost Lukra – Holding, výrobce kabelových svazků pro různá průmyslová odvětví, převážně pro německý trh, nasadila systém Byznys ERP od společnosti J.K.R. Byla zde také zprovozněna odlehčená verze vedení výroby, vybudovaná na základech skladového hospodářství. Klíčovým požadavkem byla jednoduchost a maximální automatizace procesů. Společnost uzavírá smlouvy na rámcové dodávky, z čehož vychází obchodní případ, karta zakázky a karta výrobku. Výrobek je opatřen kusovníkem, který obsahuje jednak komponenty, ale také potřebné operace.
Rámcové objednávky jsou upřesňovány detailními odvolávkami na termín a množství, následně jsou pracovník skladu a plánování výroby informováni o stavu pokrytí komponentami k výrobě. Skladník se stará, aby byly komponenty včas objednány a naskladněny, výroba po pokrytí reaguje spuštěním objednávky pro výrobu. O naskladnění hotových produktů je informováno také obchodní oddělení, které následně připravuje dodací listy a provádí souhrnnou fakturaci. Uživatelé jsou na informačních panelech informování o pokrytí výrobní zakázky komponentami, objednávkách s materiálem na cestě, objednávkách připravených pro výrobu, zakázkách uvolněných z výroby a produktech připravených k expedici.
Společnost Kumer - Prag, dodavatel bateriových zařízení a záložních systémů, si vybrala ERP systém kvůli většímu přehledu o stavu organizace a zjednodušení obchodních aktivit, tak, aby byla v maximální míře odstraněna nadbytečná administrativa. Hlavními přínosy byly kromě rychlé a jednoduché přípravy nabídek, možnost úprav všech tiskových reportů a formulářů. Management společnosti Kumer - Prag si pochvaluje také automatické provázání všech klíčových procesů s účetnictvím společnosti a společné úložiště všech dokladů a elektronických dokumentů v rámci organizace.
Mezi hlavní přínosy nasazení podnikového informačního systému Byznys ERP ve společnosti VSP Data, jež se 20 let zabývá servisní činností v oblasti elektroniky a IT, patří provázanost jednotlivých podnikových procesů a sjednocení podnikových agend, online komunikace se systémem pro řízení servisu NAIS. V neposlední řadě je významným prvkem uživatelská otevřenost systému.
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 2152 článek mě zaujal 489
Zaujal Vás tento článek?
Ano