Rosler murr Schunk

Novinky pro konstruktéry

Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na český a slovenský trh nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Inovovaná verze programu přináší novou nadstavbu a četná vylepšení v dalších oblastech, včetně zajímavých změn v základních modulech Matlab a Simulink. 

 

Matlab nabízí nyní např. možnost snímání obrazu z webkamer připojených k počítači a přepracovanou správu historie příkazů. Do modelů v Simulinku lze vkládat komentáře s podporou bohatého formátování textů, vkládání obrázků, tabulek, odrážek a hypertextových odkazů. Oblast fyzikálního modelování byla doplněna o modelování mechanických systémů s proměnnou gravitací, a nástroje pro ladění řídicích systémů umožňují průběžnou identifikaci parametrů modelu.
Ve sféře zpracování obrazu nově přibyly algoritmy pro stereovizní zpracování a optické rozpoznávání znaků (OCR), sada Optimization Toolbox řeší optimalizační úlohy s celočíselnými proměnnými (MILP). Zcela novým produktem je LTE System Toolbox, který slouží pro návrh, simulaci a ověřování fyzické vrstvy bezdrátových komunikačních systémů nové generace rychlých širokopásmových sítí (LTE, LTE-Advanced).

Vylepšený a bohatší software Multiphysics
Produkt švédské společnosti Comsol s označením Multiphysics 4.4 poprvé představil Humusoft na světovém trhu na podzim roku 2013. Jde o nejmodernější propracovaný softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů, který nabízí uživatelům zcela nové grafické uživatelské rozhraní (GUI), jenž významně přispívá k přehlednosti a vyšší efektivitě používaných nástrojů. V letošním roce vydala firma Comsol dvě aktualizace systému - Update 1 a 2, které byly uvolněny 29. ledna a 16. dubna. Tyto updaty obsahující více než čtyři sta realizovaných úprav vycházejí vstříc zejména požadavkům uživatelů na drobné úpravy jádra i nadstavbových modulů Comsol Multiphysics a dále posilují stabilitu systému.
V nové verzi je k dispozici celá řada vylepšení především v oblasti tvorby a úpravy geometrie, definice fyziky, návrhu sítě a řešičů. Velkým přínosem je - především pro svou přehlednost a jednoduchost - např. nový způsob definice multifyzikálních úloh. Kromě celé řady vylepšení ve stávajících modulech vývojáři firmy rozšířili portfolio přídavných fyzikálních nadstaveb o nový modul Mixer, s nímž je možné velice jednoduše simulovat procesy míchání. Tento modul by měl podle výrobce nalézt široké uplatnění např. v oblastech farmaceutického, chemického anebo potravinářského průmyslu.

A něco nového hardwaru…
Kromě zmíněných softwarových novinek uvádí Humusoft na trh také nový multifunkční měřicí systém MF644 pro sběrnici Thunderbolt. Rychlé řídicí aplikace na bázi PC vyžadují často speciální I/O karty pro propojení s reálným světem a na rozdíl od běžných měřicích aplikací jsou zde kladeny mnohem větší nároky na sortiment a funkce vstupů a výstupů. Různé speciální aplikace kromě běžných analogových kanálů a digitálních portů mnohdy vyžadují připojení inkrementálních snímačů polohy, ovládání akčních členů, pulzně-šířkovou modulací, čítání pulzů a další funkce. Zároveň je požadována mobilita zařízení a možnost připojení k přenosným počítačům, které se používají při měřeních v terénu. Multifunkční měřicí systém MF644, který vychází z oblíbených karet MF624 a MF634 tyto požadavky splňuje. Obsahuje kompletní sadu periferií pro běžné měřicí a řídicí aplikace a k počítači se připojuje moderní sběrnicí Thunderbolt, což umožňuje totéž zařízení připojit ke stolním počítačům, notebookům i k Apple Mac při zachování rychlé odezvy a vysoké propustnosti.

 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 2250 článek mě zaujal 544
Zaujal Vás tento článek?
Ano