rosler murr Schunk

Nové bezdrátové ruční kolečko HR 550 FS

V portfoliu společnosti Heidenhain se objevila zajímavá novinka v podobě bezdrátového kolečka pro obsluhu strojů jako doplňkového příslušenství. Poprvé se tak obsluze strojů nabízí možnost volného neomezeného pohybu u stroje a zároveň precizního dálkového ovládání jeho funkcí v bezpečném prostředí bez rizika zachycení kabelů ovladače.  

 

K čemu ruční kolečko? Žádný CNC stroj by bez něj neměl být, konstatuje výrobce. S tímto zařízením lze snadno manipulovat s pohybem os nebo jejich směrováním a nastavovat parametry pracovního prostoru a je jednoduše nenahraditelné při zkoušení nebo operacích jako je např. nastavování údajů. Čím větší je stroj, tím užitečnější je nové bezdrátové kolečko HR 550 FS, protože operátor může zaujmout pozici velmi blízko pracovního prostoru a mít tak obráběcí proces po celou dobu na očích.

Bezpečnost především

Zkratka FS označuje Functional Safety, což znamená, že kolečko odpovídá platným požadavkům na bezpečnost v průmyslu z hlediska příslušných předpisů. Ty obvykle obsahují bezpečnostní prvky jako tlačítko pro nouzové zastavení stroje a povolovací tlačítka, stejně jako klávesy k ovládání os odlišené pomocí různého barevného provedení a víceřádkový displej pro zobrazení důležitých stavových informací stroje, různých obecných údajů, síly přenosového pole apod. Pokud se operátor stroje dostane mimo dosah kolečka, zařízení může navíc reagovat vibračním alarmem. Další z funkcí rovněž upozorňuje na potřebu výměny baterie. Elektronická kolečka Heidenhaim HR 550 FS splňují požadavky pro bezpečnostní prvky výkonové úrovně D kategorie 3, odpovídající standardu EN ISO 13849-1, navíc i požadavkům EN 60950.
Bezdrátové kolečko nabízí mezi svými funkcionalitami 5 programovatelných kláves pro nastavení různých specifických operací stroje. Displej zobrazuje funkce, které lze měnit a upravovat po jednotlivých krocích. Navíc lze přiřadit v nástroji volně specifické funkce šestici funkčních kláves označených LED indikatory. Symboly pro přiřazení os a funkčních tlačítek lze změnit. Ve verzi s mechanickou aretací může být nastaveno traverzování po krocích, zastávkách.
Držák kolečka HRA 551 FS, který lze umístit na stroj, slouží jako dokovací stanice obsahující vestavěné napájení a spojení se strojem i integrovanou jednotku pro přenos dat.
Elektronická ruční kolečka: přenosná, nebo namontovaná na stroji
S elektronickými ručními kolečky firmy Heidenhain lze používat pohon posuvu k velmi přesným pohybům v pojezdu os v proporcích k rotaci kolečka. Jako opce je dostupná verze s mechanickou aretací. Samotná kolečka jsou nabízena ve dvou různých typech provedení - přenosná, nebo ve verzi umožňující umístění přímo na stroji.
Přenosná kolečka HR 410 a HR 520 mají tlačítka pro ovládání os a některé funkční klávesy jsou integrovány do schránky. To umožňuje střídat osy nebo nastavení stroje kdykoli a bez ohledu na to, kde operátor právě stojí. HR 520 rovněž nabízí displej pro zobrazení hodnot rychlosti posuvu a vřetene (a také dva ovládací potenciometry k jejich ovládání), operačního módu a dalších funkcí.
Namontovatelná ovládací kolečka HR 130 a HR 150 mohou být integrována přímo do řídicího panelu stroje nebo vestavěna do jakéhokoli jiného umístění na stroji. Prostřednictvím adaptéru lze propojit až tři ovládací kolečka. 

Uživatelsky příjemný proces nastavení

Pro nastavení stroje lze standardně použít směrová tlačítka na ovládacím panelu stroje k manuálnímu ovládání os, nebo vestavěné ovládací kolečko. Nicméně jednodušší a spolehlivější způsob představuje elektronické ovládací kolečko. Ruční kolečka Heidenhain nabízejí jemný manuální posuv. S přenosnou variantou je obsluha navíc schopná vždy provádět různé akce ať je kdekoli kolem stroje – i pokud není přímo u ovládacího panelu, může řídit jeho nastavení, a s vysokou přesností reagovat a kontrolovat přísuv.
Kolečko HR 550 FS s bezdrátovým přenosem nabízí výjimečně jednoduché ovládání, protože komunikuje prostřednictvím radiového přenosu, takže pohyb obsluhy není ničím omezován a pracovník se může plně soustředit na akci, která probíhá v pracovním prostoru. Praktický držák s označením HRA 551 není jen pouhou dokovací stanicí, ale zároveň i nabíječkou pro baterii kolečka, takže je neustále připraveno k další práci. Přenosová oblast je dimenzována více než dostatečně, pokud by došlo k riziku jejího opuštění, což se u obcházení zvláště velkých strojů může snadno stát, je obsluha upozorněna vibračním alarmem, že se nevědomky dostala mimo dosah přenosové jednotky. Pokud je kolečko v dokovací stanici, nemůže dojít díky kontaktu zajišťujícímu nepřetržité operace ani k náhodnému přerušení např. kvůli neočekávané poruše radiového pole.

Systémové požadavky:

Kolečko HR 550 FS může být používáno s iTNC 530 (s NC software 340 49x-06 nebo vyšším, případně NC software 606 42x-01 /HSCI/ nebo vyšším). Propojovací prvky a kabelové adaptéry jsou identické s těmi, které se používají pro kolečka HR 420 a HR 520 firmy Heidenhain.
Bezdrátové elektronické ruční kolečko HR 550 FS je nabízeno s mechanickou aretací i bez ní. Posun po krocích je rozčleněn na 100 kroků na jedno otočení, a cesta může být nastavena s řadou parametrů. Systém nabízí řadu dalších užitečných funkcí.
Velký displej s hlavním řádkem a šesti stavovými řádky umožňuje zobrazení důležitých provozních informací o stavu stroje (např. pozici vybraných os, rychlosti vřetene či posuvu, chybová hlášení, aktivní základní rotaci a náklonu pracovní roviny atd.), stejně jako o funkci pěti softwarových tlačítek, jimž mohou být přiřazeny další různé funkce podle požadavků.
Barevné a vystouplé osové klávesy umožňují posun až 6 NC os, výrobce stroje může navíc konfigurovat osové tlačítko pro volbu tzv. virtuálního osového nástroje „virtual tool axis”. Prostřednictvím šestice funkčních softwarových tlačítek s LED osvětlením lze doplnit další speciální funkce, symboly pro určení os a funkčních tlačítek lze měnit. Rychlost posuvu os je aktivována stiskem tlačítka se šipkou, rychlost vřetene ovládá obsluha pomocí dvojice potenciometrů.
 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4792 článek mě zaujal 840
Zaujal Vás tento článek?
Ano