rosler murr Schunk

Bezpečnostní a obranné technologie se představují v Brně

Ve dnech 10. až 13. května patří brněnské výstaviště hlavně zbraním. Letošní ročník – celkově 11. v pořadí – Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET se koná letos poprvé spolu s Mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET (tomu jsou vyhrazeny dny od 12. až 14. května).   

 

Tato kombinace veletrhů by měla podle organizátorů nabídnout komplexní přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. Zatímco dosud se tyto veletrhy se konaly odděleně (v lichých letech IDET, v sudých PYROS/ISET), letos se pořadatelé rozhodli je propojit.  „Zjednodušeně se dá říct, že se náplň obou veletrhů postupně začala sbližovat tak, že nebylo možno jednoznačně říct, kde začíná část vojenská a kde bezpečnostní. Tato branže je velmi silně internacionalizovaná a stav v ČR se prakticky neliší od situace ve světě.“ konstatuje ředitel veletrhů IDET a PYROS/ISET a vicepresident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOP) Karel Torn. Tomu odpovídá i podtitul: Veletrhy integrovaného záchranného systému. Komplex veletrhů IDET + PYROS/ISET svojí působností pokrývá nejen ČR, ale také země střední Evropy, tedy trh s 80 miliony obyvatel, zdůrazňují pořadatelé, a termínovým spojením se také prohlubuje důraz na bezpečnostní technologie a služby.
Aktuálními tématy letošního ročníku tak budou zejména spolupráce při boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva proti rizikům, která přináší dnešní doba. Praxe minulých let, zejména série povodni, které od roku 1997 zasáhly ČR s různou intenzitou jasně ukázala, že pro zvladnuti takovýchto přírodnich katastrof je nezbytná koordinovaná účast všech složIek integrovaného záchranného systemu – policie, hasičského sboru i armády. A nejnověji případ japonské jaderné elektrárny Fukušima dokumentuje, že tato rizika nejsou přes bezpečnostní opatření, s nimiž je jaderná energetika spojována zdaleka jen teoretická.

Vše na jednom místě, ale ne jeden veletrh pro všechny
IDET se bude poprvé konat v novém pavilonu P a přilehlých volných plochách, expozice Armády ČR, Ministerstva obrany ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Ministerstva vnitra ČR budou společně v pavilonu Z, veletrh PYROS/ISET najde zázemí v pavilonu F a přilehlých volných plochách. Opět bude k dispozici terénní polygon a ukázky protipovodňových opatření přímo ve speciálním bazénu.
Nicméně IDET zůstává i nadále vysoce specializovaným veletrhem pro užší návštěvnickou skupinu, kde jsou prezentovány i produkty, podléhající licenčnímu řízení, což znamená přísnější bezpečnostní režim. Veletrh bude přístupný pouze odborným návštěvníkům, kteří budou podléhat stoprocentní registraci. Naproti tomu PYROS/ISET je veletrh otevřenější, se speciálními akcemi např. pro sbory dobrovolných hasičů apod., přístupný i širokému publiku.
Jak uvedl Karel Torn, IDET má nejen ambice, ale i předpoklady na to, aby se stal jakousi výkladní skříní nejenom českého obranného a bezpečnostního průmyslu, ale i platformou pro dnes tolik proklamovanou otevřenost resortu obrany a vnitra ve věcech akvizic, akvizičních plánů a záměrů, a na druhé straně pak atraktivním místem i pro komerční sféru, kde bude možné nabízet produkty a služby v rámci rovných podmínek. Letošní IDET by měla charakterizovat hlavně podpora domácímu průmyslu obranných a bezpečnostních technologií a služeb, kterou dokumentuje i loni uzavřená Dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu mezi Ministerstvem obrany ČR a AOP, jež by by měla znamenat snadnější přístup pro tuzemské producenty k armádním zakázkám, podobně jako je tomu na základě obdobné dohody AOP s Ministerstvem vnitra ČR. Dokument nastavuje daleko větší otevřenost a transparentnost v akvizičních záměrech ministerstva obrany a armády. Ministerstvo bude také spolupracovat s Asociací při tvorbě marketingových plánů a na základě znalosti potenciálu českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Stejně tak bude ministerstvo podporovat Asociaci a její členské firmy v případě obranných projektů v rámci mezinárodních struktur NATO a EDA a pomáhat při akvizicích v zahraničí a projektech agentur NATO, jako je NAMSA, NC3A, NAGSMA a NAPMA či v projektech EU/EDA.
„Chceme ukázat, že tuzemské produkty a služby jsou naprosto srovnatelné se zahraničními a měly by a musí být při pokrývaní tuzemských armádních, policejních a hasičských potřeb vždy první volbou. A i když se to možná na první pohled nezdá, jsou veletrhy IDET a PYROS/ISET pro české výrobce také výraznou proexportní podporou“, uvedl Karel Torn.
Hlavní událostí letošního IDETu bude představení tzv. Bílé knihy o obraně, koncepčního rámce stanovující úlohu a směry dalšího rozvoje Armády České republiky ve střednědobém horizontu. Komplexní dokument, na jehož přípravě se podílely týmy odborníků je očekáván zejména mezi firmami, které se mohou stát potenciálnimi dodavateli či subdodavateli pro armádu a bezpečnostní složky – lze čekat, že z něj totiž bude vycházet i strategie  budoucích armádních akvizicí.

Poslední IDET v roce 2009 zaznamenal ve svých statistikách na 25 000 odborných návštěvníků (z toho 10 % ze zahraničí), kteří se přišli seznámit s nabídkou 575 zúčastněných firem (z toho téměř polovinu - 47,8 % tvořili zahraniční vystavovatelé, mj. z USA, Ruska, Indie, Izraele, Argentiny či Thajska). Reprezentativní účast na prestižní přehlídce očekávají organizátoři i letos. Mezi firmy s největšími expozicemi patří např. Tatra, VOP 026, PRAGAExport, MPI Group, Excalibur, či  OMNIPOL, ze zahraničních zejména Združenie obranneho priemyslu SR, General Dynamics z Rakouska, MBDA z Francie, Švedský SAAB, anebo Lista ze Švýcarska. Pozvání přijaly kromě armádních delegací zemí NATO a EU také komerčně zajímavé země pro středoevropský obranný průmysl, celkově přes 70 zemí ze všech kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.

Odborný doprovodný program
Aktuálním trendům v bezpečnostní oblasti vždy odpovídá i odborný doprovodný program veletrhu IDET. Jeho stěžejní částí bude další ročník mezinárodní konference CATE (Community – Army – Technology – Environment), organizovaný ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. V jednotlivých sekcích konference se bude debatovat zejména o nejnovějších vojenských technologiích, bezpečnosti a ochraně informací, bezpečnostním managementu a společnosti a také o armádě a znalostní společnosti. Mezi další akce patří např. Kulatý stůl evropské bezpečnosti, nebo 11. ročník odborné konference PYROMEETING – evropského setkání hasičů.
 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 3304 článek mě zaujal 716
Zaujal Vás tento článek?
Ano