OnRobot Schunk

Tlumiče z Oslavan ušité na míru

Mezi přední výrobce hydraulických tlumičů pro podvozkové platformy kolejových vozidel patří již dlouhodobě česká společnost Strojírna Oslavany. Počátek výroby tlumičů i vlastní vývoj se ve firmě datuje již od roku 1983 včetně servisních a opravárenských služeb.

 

V současnosti je Strojírna Oslavany, nacházející se 30 km od Brna, s vlastním technickým know-how a moderními technologiemi pro strojní obrábění dominantním českým dodavatelem tlumičů pro podvozky kolejových vozidel a výrobcem přesných strojních součástí.
Jedním ze zásadních milníků firmy bylo navázání strategické spolupráce se zahraničním partnerem - firmou Liebherr. „Smyslem a cílem spolupráce byl společný výzkum a vývoj v oblasti speciálních tlumičů pro kolejová vozidla a následná kooperace při vlastní realizaci produktů. Výsledkem byla nová generace tlumičů ST-OS, sériově vyráběná a dodávaná na americký trh. Díky exportnímu úspěchu se partnerská spolupráce výrazně prohloubila a dnes společně vyvíjíme druhou generaci tohoto typu tlumiče, která je ve fázi zahájení testování prototypů,“ řekl Petr Čuchna, ředitel divize Tlumiče.

Standardní i speciální tlumiče
Ve svém základním výrobním programu má firma 5 typových řad hydraulických tlumičů, kterými je schopna pokrýt kompletně veškeré požadavky na tlumení podvozků kolejových vozidel. Jednotlivé výrobkové řady se od sebe liší jak svým použitím, tak i užitnými vlastnostmi. Všechny tlumiče jsou vyráběny stavebnicovým způsobem s velkou škálou rozměrů, požadovaných tlumicích sil a koncových úchytových prvků na vozidlo. Kromě těchto základních typových řad jsou ve výrobním programu i speciální tlumiče, vhodné pro extrémně nízké zástavby podvozků nízkopodlažních tramvají nebo tlumiče s inteligentní funkcí určování své přesné polohy pohybu pístnice v reálném čase, které zároveň dokážou komunikovat např. s řídicí jednotkou kolejového vozidla apod.
Další nabídkou v portfoliu firmy je výroba dílů dle dokumentace zákazníka. Se svým technologickým zázemím je firma schopna obrábět téměř veškeré druhy materiálů (ocel, litina, neželezné kovy), se zaměřením především na výrobu přesných strojních dílů a součástí. V současné době směřují jejich produkty zejména do sektorů dopravního a elektrotechnického průmyslu, filtrační a hydraulické techniky.

Špičková technologie
Díky průběžné modernizaci strojového parku a investicím do nových progresivních technologií se strojírna nejen řadí k předním evropským výrobcům hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel, ale rovněž k vyhledávaným výrobcům přesných strojních dílců a součástí. Výroba je zajištěna na obráběcích centrech CNC, čímž je garantována požadovaná kvalita produkce. Vlastní výrobní proces probíhá na CNC strojích z produkce japonské firmy Yamazaki Mazak a Okuma na nichž jsou vyráběny rotační i nerotační dílce vyžadující soustružení, frézování a vrtání.
Veškeré procesy jsou řízeny mimo jiné i propracovaným systémem řízení kvality dle ISO 9001 a doplněny nezbytnými certifikáty a oprávněními, jako např. způsobilost ke svařování dle DIN EN 15085-2 a ČSN EN ISO 3834, které jim umožňují provádět svařování sestav se zaměřením na rotační sváry na poloautomatických polohovadlech apod.
I když situace v kolejové dopravě není v posledním období jednoduchá a je poznamenána značnými výkyvy, dokázala firma díky šíři sortimentu, portfoliu zákazníků, služeb i výběru perspektivních odběratelů čelit meziročnímu kolísání. Podíl exportu na celkovém obratu stabilně dosahuje kolem 50 %. Největším exportním teritoriem jsou okolní státy, zejména Německo, Polsko, Slovensko, ale výjimkou nejsou ani dodávky do Finska, Ruska, na Ukrajinu, do USA nebo Japonska. 
Neustálým zdokonalováním a vývoji nových produktů např. komponentů tlumičů určených pro vyšší pojezdové rychlosti nad 200 km.h-1 může firma úspěšně čelit konkurenci, a jak sdělil Petr Čuchna, „dalším záměrem v oblasti systémových kooperací bude v horizontu následujících tří let rozšířit portfolio obráběných dílů směrem k větším rozměrům i hmotnostem, ale především k produktům s vyšší přidanou hodnotou".  /pk/
 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 1668 článek mě zaujal 296
Zaujal Vás tento článek?
Ano