Schunk

Absodex MINI, model AX6000M - Přímo řízený rotační pohon

V letošním roce firma CKD Corporation představila doplněk řady multifunkčních a volně programovatelných torzních motorů s přímým pohonem, které nesou obchodní název Absodex. Tyto pohony eliminují nutnost použití převodovek případně jiných transmisních mechanismů a umožňují flexibilně reagovat na požadavky výroby. 

 

Standardní řada motorů Absodex AX1000, AX2000 a AX4000 byla rozšířena o modelovou řadu AX6000M, která je určena především pro malé aplikace, kde požadované krouticí momenty nepřesáhnou hranici 1,2 resp. 3 Nm. Celý torzní motor je miniaturizován, vnější průměr 80 mm a celková výška 47 mm. Stejně jako ostatní modelové řady je i řada AX6000M vybavena absolutním resolverem, díky němuž si motor pamatuje svoji poslední pozici i při výpadku napájení. Resolver pracuje s rozlišením 540 672 pulsů na 360°. Volně programovatelné a přímo ovládané torzní motory Absodex, modelová řada AX6000M dosahují přesnosti polohování +/- 90“ a opakovatelné přesnosti +/-10" (je ale potřeba upozornit, že vždy záleží na tuhosti konstrukce stroje, resp. uložení torzního motoru Absodex, které má přímý vliv na výslednou přesnost polohování). Maximální povolená rychlost rotace je u modelové řady AX6000M 240 ot.min-1. Maximální rychlost kontinuální rotace je 80 ot.min-1. Dovolené maximální axiální zatížení torzního motoru AX6000M je 600 N.  
Vzhledem k miniaturizaci modelu AX6000M byla upravena i ovládací jednotka torzních motorů Absodex, která je úložištěm ovládacích programů. Ovládací jednotka pro pohony AX6000M nese označení AX9000MU-U1 (paralelní I/O, PNP specifikace, napájecí napětí DC 24V +/- 10 %, krytí IP2X). Do ovládací jednotky lze uložit maximálně 256 programů, které si pro danou technologickou operaci vybírá pomocí binárních kódů řídicí systém stroje. Ovládací program je psán v NC jazyce a je možné jej opatřit tzv. M-kódy, které posílají signály do řídicího systému stroje i v průběhu indexovacích nebo oscilačních operací o aktuální poloze pohonu. Proto není nutné instalovat další senzory a snímače vně motoru pro určování aktuální pozice pracovní desky rotačního pohonu. Při vytváření programů je možné vybírat z pěti základních modulů akceleračních křivek (MS, MC, MC2, MT a TR). Při programování lze také nastavit, jakým způsobem se bude odměřovat, jestli v absolutní soustavě souřadnic nebo inkrementálně. Základním komunikačním protokolem je sériová komunikace. Komunikační rozhraní pro externí notebook je konektor RS-232C. Jednou z dalších předností je rozsáhlá diagnostika ovládací jednotky. Některou z funkcí je možné sledovat rezonanční frekvence motoru a podložky, na které je motor instalován. Jednotka nejenže dokáže rezonanční frekvence najít, ale po jejich vložení do filtru je možné tyto frekvence odfiltrovat a tím zlepšit přesnost polohování. Díky jednoduché parametrizaci motoru lze v několika málo krocích například změnit výchozí (domácí) pozici motoru.
Dodávka přímo řízeného rotačního pohonu Absodex zahrnuje: torzní pohon, ovládací jednotku, propojovací kabeláž a software. Součástí dodávky je také základní proškolení zákazníka/koncového uživatele včetně programování a technická pomoc při oživení stroje.
Pro konstrukce nových strojů jsou k dispozici 3D modely a také reálný model pohonu a ovládací jednotky pro testy přímo u zákazníka.
Typickými aplikacemi pro použití volně programovatelných torzních motorů Absodex je indexování na testovacích strojích a montážních strojích nebo oscilování při manipulaci s výrobky, případně kontinuální rotace. Může se jednat o semi-automatické operace na jednoduchých ručně ovládaných strojích, sub-montážní smyčky pro kompletaci celého výrobku apod.
                          

                                                                            Ing. Filip Mareš, BIBUS s.r.o.
 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 1369 článek mě zaujal 311
Zaujal Vás tento článek?
Ano