Schunk

Jihlavský Bosch hostil studenty

Koncem dubna uspořádala společnost Bosch Diesel v Jihlavě pro studenty akci nazvanou „High-Tech Day“. Z českých technických vysokých škol se akce zúčastnilo na 100 studentů, kteří kromě prohlídky výrobních prostor, jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch, dostali možnost poznat práci odborných oddělení firmy.

 

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciální dieselové technologie i celkově závod Bosch s podnikovou kulturou firmy. Přínosem pro studenty byl přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových technologiích dieselové techniky, informacemi o celé skupině Bosch a její výrobní divizi Dieselových systémů.
Jihlavská společnost Bosch Diesel s.r.o., která vyrábí vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail, zaměstnává v současnosti na 4300 zaměstnanců. Pro firmu je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání „High-Tech Day" spolupracuje závod s vysokými školami, například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací.
Jako motivační prostředek mající vzbudit zájem o techniku a technické obory u školních dětí vyhlásila firma společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. Pořádáním tzv. „Girls’ Day“ zas podporuje zájem dívek o techniku.
 

 
Publikováno: 21. 7. 2014 | Počet zobrazení: 1353 článek mě zaujal 316
Zaujal Vás tento článek?
Ano