asseco Aimtec murr

Pro studenty je klíčová budoucí kariéra

Společnost CA Technologies v unikátním průzkumu oslovila více než 600 studentů osmi nejvýznamnějších technických vysokých škol v ČR. Respondenty bylo 632 studentů stavebního inženýrství, architektury, strojního inženýrství, dopravy, IT a chemie z VUT Brno, VŠTE České Budějovice, VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VŠB-TÚ Ostrava, TU Liberec, VŠP Jihlava a ZČU Plzeň. 

 


Cílem průzkumu bylo získat mezi mladou generací techniků odpověď na otázky jako: Podle čeho si studenti technických škol vybírají svůj obor? Jak vidí své šance na uplatnění na trhu práce a podle čeho volí budoucího zaměstnavatele? Rozhodli by se studovat něco jiného, pokud by měli šanci na lepší uplatnění?
Průzkum ukázal, že studenti si svůj obor vybírají nejčastěji s ohledem na možnosti budoucího profesního uplatnění (69 %), nicméně naprosto stejný počet respondentů (také 69 % dotazovaných) uvedl, že zvolený studijní obor je zároveň jejich koníčkem. Právě záliba v oboru byla nejčastějším důvodem ke studiu pro mladé IT studenty (81 %) a pro studenty architektury (74 %), nejméně často považují svůj obor zároveň za své hobby naopak studenti strojního inženýrství (53 %). Studenti informačních technologií se ovšem projevili také jako nejambicióznější, neboť nejvíce ze všech kladli důraz na možnost kariérního růstu (77 %).
Celá čtvrtina studentů technických oborů je v zájmu lepšího uplatnění na trhu práce ochotna změnit studijní obor, a to hlavně studenti stavebního inženýrství, chemie a studenti dopravy (ve všech třech případech shodně 31 %). Neměnili by naopak studenti architektury a IT: pouze 18 %, resp. 17 % by bylo ochotno se svého oboru vzdát, pokud by se ukázalo, že nemají do budoucna dostatečnou profesní perspektivu.
Na 85 % studentů technických oborů věří, že v oboru, který vystudovali, naleznou bez problémů zaměstnání. Nejvíce jsou o tom přesvědčeni studenti architektury (89 %), IT (88 %) a strojního inženýrství (87 %). Naopak nejméně jistí jsou si studenti stavebního inženýrství a dopravy - 20 % resp. 18 % z nich si myslí, že pracovat v oboru nebudou.
Pokud jde o rozhodující faktory pro výběr budoucího zaměstnavatele, pro všechny studenty napříč obory není ani zdaleka důležitá pouze výše mzdy. Jen na platové podmínky bere při výběru zaměstnavatele ohled zhruba čtvrtina všech studentů, naopak téměř polovina (45 %) dotazovaných studentů odpovědělo, že jsou pro ně stejně jako finance důležité příležitosti k profesnímu růstu. Dalších 28 % respondentů dává při výběru zaměstnavatele dokonce zcela přednost profesní atraktivitě a perspektivě před výší platu.
 

 
Publikováno: 12. 5. 2014 | Počet zobrazení: 2676 článek mě zaujal 649
Zaujal Vás tento článek?
Ano