OnRobot Schunk

Strážci jaderné bezpečnosti se setkali v Plzni

Plzeňská Škoda JS hostila v únoru letošního roku významnou událost v oblasti jaderné energetiky: Mezinárodní konferenci Moskevského centra sdružení WANO (World Association of Nuclear Operators), která se zabývá problematikou nejrůznějších aspektů bezpečnosti jaderných elektráren.  

 

Cílem organizace založené v roce 1989, která si letos připomíná čtvrt století svého působení, je maximálně zvyšovat bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren na celém světě, a vynakládat společné úsilí k hodnocení, porovnání nejlepších úspěchů a ke zdokonalení provozu prostřednictvím vzájemné podpory, výměny informací a využitím pozitivních zkušeností.  O jadernou energetiku má zájem více než 50 zemí. Členy WANO je 35 zemí a 118 společností.  Organizace v číslech zahrnuje 210 jaderných elektráren, 540 energetických bloků od těch, které jsou v provozu, včetně 69 ve stádiu výstavby i bloků odstavených z provozu. Z nich 140 patří do Atlantského centra, 170  do Pařížského, 144  do Tokijského a 86  do Moskevského centra, kam patří se svými dvěma JE a 6 bloky i  Česká republika. 

Důvěra podložená kontrolou
K podpoře svých členů využívá WANO čtyři základní programy: Program výměny provozních zkušeností (Operating Experience, ОЕ), Program partnerských prověrek (Peer Reviews, PR), Program profesionálního a technického rozvoje (Professional and Technical Development, P&TD), Program technické podpory a výměny technických informací (Technical Support and Exchange, TS&E).
Základní druhy partnerských prověrek (PP) jsou PP v plném rozsahu, PP před spuštěním, korporátní PP a také následné PP (Follow-Up). Od roku 2012 se před provedením každé PP v plném rozsahu provádějí předběžné návštěvy (pre–visit). V souladu s dlouhodobým plánem WANO MC s ohledem na doporučení tzv. Mitchellovy komise pro reformování WANO budou k roku 2015 všechny JE patřící k Moskevskému regionu převedeny na čtyřletý cyklus provádění partnerských prověrek. Tato komise, utvořená v dubnu 2011 jako reakce na havárii na JE Fukušima, má za úkol stanovit změny, které musí WANO na základě ponaučení z těchto událostí přijmout k zabránění nebo likvidaci podobných událostí v budoucnosti a zlepšení své působnosti.
Podle nových pravidel provádí skupina WANO partnerskou prověrku před spuštěním před zahájením provozu elektrárny za účelem zhodnocení její připravenosti k bezpečnému provozu, korporátní partnerská prověrka se provádí minimálně 1 krát za 6 let.

Svět po Fukušimě se změnil
Nová opatření na doporučení Mitchellovy komise se týkají zejména havarijní připravenosti, řízení těžkých havárií, skladování vyhořelého paliva, problémů spojených s výskytem několika energetických bloků na jedné JE, a projektových prvků pro zvýšení bezpečnosti. Do konce roku 2015 by měla všechny JE provést sebehodnocení v oblasti řízení těžkých havárií. V březnu loňského roku byl také zahájen provoz regionálního krizového centra (RKC).
Na konferenci se rovněž projednávaly zvyšování efektivity údržby a oprav a jejich problematické otázky, opravy dle technického stavu a nové technologie oprav, kultura bezpečnosti při provádění oprav, a také příprava údržbářského personálu. Ze 176 zpráv o událostech v JE patřících k Moskevskému centru bylo v loňském roce 62 událostí (35%) spojeno s opravami .
Specifickými okruhy plzeňské konference byly otázky účasti dodavatelských organizací v systému havarijní odezvy a v opravárenských a obnovovacích pracech,  a posouzení otázky vzájemné součinnosti  s dodavateli v otázkách zajištění bezpečného provozu JE s přihlédnutím ke zkušenostem z událostí ve Fukušimě.
Komise pro reformování WANO po událostech v JE Fukušima konstatovala, že pozornost WANO byla od okamžiku jeho založení plně soustředěna na zabránění havárií, ale nebyly přijaty postupy na posouzení odvetných opatření na vzniklou jadernou havárii nebo lokalizaci jejích následků.
 

 
Publikováno: 12. 5. 2014 | Počet zobrazení: 1182 článek mě zaujal 261
Zaujal Vás tento článek?
Ano