Schunk

Další ročník IMT se již připravuje na MSV 2014 v Brně

Za necelých 6 měsíců, v termínu od 29. 9. do 3. 10. odstartuje brněnské výstaviště další, v pořadí již 56. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Tato největší průmyslová veletržní akce ve střední Evropě proběhne v letošním sudém roce opět v rozšířené variantě s pěticí specializovaných výstavních akcí. Pro letošní MSV byl statut partnerské země nabídnut Ruské federaci.

 

Již tradičně se jednou za dva roky v brněnské metropoli připojí k MSV mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT (9. ročník). Jako další z pětice bude 15. ročník slévárenského veletrhu FOND-EX, 22. ročník veletrhu svařovací techniky WELDING, 5. ročník veletrhu technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a také 4. ročník plastikářské přehlídky PLASTEX. Toto spojení strojírenských a technologických veletrhů se v předchozích letech velmi osvědčilo a návštěvníci získali kompletní přehled o novinkách a trendech ve výrobních technologiích ze všech těchto oborových segmentů na jednom místě.
Vlastní mezinárodní strojírenský veletrh bude mít tradičně specializované oborové celky, jako jsou Automatizace, pod kterou spadá měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. V tomto vzkvétajícím oboru jde o zviditelnění využití průmyslové automatizace, informačních technologií a sofistikovaného řízení ve výrobních procesech. Dalším z projektů je Transfer technologií a inovací, který se stal vyhledávaným centrem pro navazování kontaktů mezi výrobní a vývojovou sférou. Jde o soustředěnou nabídku vědecko-výzkumných kapacit pro průmyslové využití s účastí vysokých škol a výzkumných center nejen z České republiky. Zájemci jistě uvítají pokračování úspěšného projektu JobFair MSV, nabídku pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších technických oborech. V doprovodném programu nebude chybět mezinárodní setkání podnikatelů Kontakt – Kontrakt, které ve formátu b2fair organizuje RHK Brno.
Na bienálním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT organizátoři očekávají rozšířenou prezentaci obráběcí techniky, která je tradičně klíčovým a největším oborem brněnského veletrhu. Ve větší míře se představí rovněž obor svařování a slévárenské technologie. Začátky veletrhu svařovací techniky WELDING se dají vysledovat už od roku 1969 a společně se slévárenským veletrhem FOND-EX se vypracovali na pozici oborových jedniček ve střední Evropě. Rovněž veletrh PLASTEX, jež nabídne trendy tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru, si našel své stálé místo na MSV. Na výstaviště se vrací veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH s novinkami v dokončovacích operacích.
Bilance loňského ročníku
Na loňském ročníku MSV se zúčastnilo 1482 vystavujících firem z 28 zemí. Z toho celkem 676 firem ze zahraničí, nejvíce z Německa, Itálie, Slovenska, Rakouska, Švýcarska a Ruska. Počet návštěvníků se vyšplhal až k číslu 71 447 z 55 zemí. Z interního průzkumu vyplývá, že vystavovatelé oceňovali zejména možnost navazování nových kontaktů a získávání nových zákazníků. Dle údajů veletržní správy kontakty s potenciálními tuzemskými i zahraničními zákazníky navázalo až 96 % firem a 30 % firem přímo na místě uzavřelo či rozjednalo vývozní zakázky.
Po webových stránkách je účast na MSV pro firmy druhým nejvyužívanějším marketingovým nástrojem k oslovení zákazníků a třetí v pořadí jako nejefektivnější marketingový nástroj po zohlednění přínosů a nákladů, hned po webových stránkách a osobním prodeji.
S optimismem vystavovatelů loňského MSV korespondují i oficiální výhledy vývoje české ekonomiky, které v roce 2014 počítají s pokračujícím oživením, růstem průmyslové výroby i exportu a zvýšením HDP. Dle podkladů pořadatelů potvrdilo zájem o účast na letošním MSV předem 75 % vystavovatelů a v předstihu už projevili zájem někteří zahraniční účastníci, mezi nimi například průmyslové regiony Číny nebo město Moskva, které chce v Brně prezentovat své inovační firmy a instituce zabývajících se výzkumem a vývojem.

Zvýhodněné podmínky do poloviny dubna
S ohledem na rozšíření prezentovaných oborů lze očekávat, že o výstavní plochu bude vyšší zájem než v loňském roce. Přesto organizátoři veletrhu vycházejí vstříc vystavovatelům a do poloviny dubna je v nabídce zvýhodněná cena za výstavní plochu. Přihlásit se lze nejkomfortněji pomocí elektronické přihlášky, která je k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv
 

 
Publikováno: 12. 5. 2014 | Počet zobrazení: 1396 článek mě zaujal 313
Zaujal Vás tento článek?
Ano