rosler murr Schunk

Jak maximalizovat návratnost investic do strojů

Evropa, stejně jako zbytek světa se postupně posouvá od recese k oživení, výrobci začínají smetat prach z dříve odstavených strojů a spřádají plány jak jim mohou pomoci přilákat nové kontrakty. Nicméně investice do strojírenského vybavení není nic, co by se dalo jednoduše vzít, a vyžaduje to daleko více než prostě zvolit správný model či metodu, upozorňují experti společnosti Sandvik Coromant.   

 

Provozovat stroj bez správného nástrojového vybavení, je jako pokus použít žiletku s tupým ostřím. Jistě, svou práci odvede, ale bude to těžší, pomalé a bude chybět kvalitní povrch.
Jednoduše, s využitím vyzkoušeného řezného nástroje a dodavatele obráběcího systému jako je např. Sandvik Coromant, už od počátku projektu je možné zajistit nejrychlejší návratnost investic, zvýšení produktivity a úspěšnost výroby daleko do budoucnosti. To je mnohem víc, než jen vybavení stroji, je to o využití kombinace nástrojů, nástrojových řešení, služeb, o podpoře a průmyslové zkušenosti pro pomoc machine shopům dosáhnout rychlejší průchod, racionálnější tool management, správu nástrojů a snížit odstávkové časy.

Nové příležitosti
Na pomoc při hledání cest jak směrovat nové stroje k novým příležitostem nabízí program strojních investic společnosti Sandvik Coromant sít 5 000 kvalifikovaných specialistů, nejmodernější obráběcí technologii a nástrojové vybavení, rychlé dodávky, školení, detailní znalosti aplikací, měřitelné výsledky od samého počátku a benefity, pokud jde o životní prostředí. Tím, že se věnuje trochu více času a úsilí počáteční fázi, zákazníci nacházejí lépe východiska kupředu na dlouhé trati.
Tým specialistů Sandvik Coromant využívá od počátku investičního projektu precizní metodický přístup ke zjištění přesných potřeb a cílů koncového zákazníka. To je vykonáváno s pomocí početných strategií zahrnujících mj. vývoj součástek a procesů, asistenci s časovými studiemi, propočty nákladů na součástky a klíčové projekty, zákaznicky uzpůsobené soubory nástrojů, podporu aplikací v místě jejich nasazení, a implementaci zakázkových výukových programů k vybudování špičkové výkonnosti obsluhy strojů. V závislosti na typu stroje, obráběcích procesů a typu produktivity lze očekávat, že každý projekt je přesně a kvalifikovaně definován jak z hlediska technických, tak komerčních požadavků.
Rozsáhlé zkušenosti společnosti Sandvik Coromant s pomocí tisícům zákazníků tímto způsobem ukazuje, že čas návratnosti investic vložených do nového nástrojového vybavení (který běžně činí zhruba 3 – 5 let) dokáže firma zkrátit až na 12 měsíců. To znamená pouhý rok místo několika let. Snížením času návratnosti tak začne nový stroj vydělávat mnohem dříve. Navíc pokročilé nástrojové systémy umožňují výrobu více částí za hodinu – čísla z tisíců instalací a aplikací ukazují, že typický nárůst produktivity představuje zhruba 20 %.
 
Spolupráce dodavatelů
Každý stroj je jen tak dobrý, jak dobré jsou jeho nástroje a vybavení, a jak jsou používány. Z tohoto důvodu nejlepší návratnost jakékoli strojní investice určuje poměrně jednoduchý vzorec: zahrňte všechny klíčové dodavatele v nejrannější možné fázi. To by mělo zahrnovat dodavatele software, chladicích kapalin, a zejména obráběcích nástrojů a systémů. Sandvik Coromant úzce spolupracuje se všemi skupinami aby mohl obsáhnout všechny aspekty projektu – od logistiky a dodávek po konečné ověřování stroje v plném provozu.
S předinvestiční spoluprácí mezi klíčovými odborníky a týmy, budou výsledky zákonitě lepší, protože problémy i příležitosti jsou předpokládatelné dopředu a lze je zahrnout do propočtů. Zaostření bude tedy přímo na priority jako jsou např. výrobní náklady a výstupy, s diskusemi obvykle zahrnujícími důležité body jako kapacity, procesní definice, volbu obráběcích metod, obráběcí náklady, požadavky na nástroje programování, upínání obrobku, pružnost procesu, zajištění konzistentní kvality, možnosti bezobslužného provozu, předpokládanou dobu životnosti nástrojů a jejich výměny apod. Ve spolupráci se strojírenskými specialisty je pak možné precizně naplánovat obrábění, cesty nástrojů, jejich upínání atd. a zajistit zákazníkovi re-engineering celkového výrobního procesu založený na důsledné znalosti všech jeho součástí.

Záležitosti „pod čarou“ - nejvyšší priorita

Všeobecně se uznává, že jen samotné obrábění činí více než 3 % celkových výrobních nákladů a navíc uzpůsobení obráběcích nástrojů pro určitou specifickou aplikaci může zvýšit řezací data o dalších až 20 %, která se postupně rovnají 15% snížení celkových nákladů na součástku. Jakákoli konkurenční výhoda získaná v soudobé „soubojovém“ výrobním prostředí může být pak bezcenná z toho důvodu, že 15% dopad „pod čarou“ je těžké ignorovat.
Nicméně Sandvik Coromant oceňuje, že zákazníci jsou obezřetní pokud jde o čas a zdroje na projekty, které by je mohly odvádět od každodenních výrobních úkolů. Je jistě banální, mnohokrát opakované konstatovat, že produktové/procesní plánování se stalo komplexnějším, a vyžaduje větší nároky pokud jde o zdroje. To zvyšuje nasazování technik tzv. štíhlé výroby a jednotlivci musejí více využívat víceúkolovost, což ale znamená, že zdroje z vlastních prostředků jsou častěji nedosažitelné. Nicméně to je i další důvod, proč je důležité mít dodavatele nástrojů na své straně “na palubě“  už od samého počátku. Od návrhu přes proces plánování, investice, výrobu a redesignování je Sandvik Coromant schopný vytvářet nová řešení, aby se zajistil hladký pokrok a završení simulované a ověřené výroby.
 
Propočítaný přístup
Program strojních investic SC je o rychlejší pomoci zákazníkům, jak dosáhnout rychlejší start, nejnižší možnou cenu na součástku a nejvyšší dosažitelný výkon a stabilitu výroby. Na „ochutnávku“ co lze s využitím takto promyšleného systému dosáhnout, může posloužit kalkulačka návratnosti na webových stránkách www.payback-calculator.com, která zájemcům umožní stálý přístup k možným přímým i nepřímým benefitům. Typicky je např. možné zkrácení času návratnosti během 12 – 15 měsíců.
Když Sandvik Coromant hovoří o byznysu, míní tím jak může pomoci zákazníkům realizovat většinu jejich požadavků pomocí rychlejší návratnosti vložených prostředků, rychlejší propustnosti, optimální efektivity a snížených odstávkových časů. 
Mnohaleté zkušenosti společnosti Sandvik Coromant, díky úzkému spojení s výrobci strojů a nástrojů a se zákazníky, umožňují rozeznat četné příležitosti, jak docílit větší efektivity když firma investuje do nových strojů. Nikdy není pozdě začít proces investic do nového, výkonnějšího vybavení a s pomocí konzultace se specialisty společnosti SC od samého počátku je záruka, že návratnost prostředků vložených do strojového vybavení bude výrazně zlepšena, a čas kdy se tyto prostředky zákazníkovi vrátí znatelně zkrácen.
 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 3078 článek mě zaujal 604
Zaujal Vás tento článek?
Ano