murr Schunk

Oborová sdružení vyzvala vládu k rozvoji ICT a internetové ekonomiky

Představitelé ICT průmyslu vyzvali premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet zařadil mezi své programové priority oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). 

 

K výzvě se připojily Asociace BIZ (Asociace dodavatelů internetových řešení), Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů mobilních sítí, CACIO (Česká asociace manažerů IT), Česká asociace telekomunikací, Český svaz průmyslu ochrany osobních údajů, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, ICT UNIE, Platforma pro internetovou ekonomiku, Sdružení pro internetovou reklamu, Smíšený klub ICT odborníků z veřejné správy a komerčního sektoru.
Signatáři upozorňují na potřebu a při podpoře internetové ekonomiky. Doporučení, která oborová sdružení zformulovala, se týkají dvou klíčových oblastí: elektronizace veřejné správy a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu, a posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a dalšího rozvoje internetové ekonomiky. Mezi konkrétními body, na něž by se nová vláda měla zaměřit, je uveden např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich skutečných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání strukturálních fondů EU pro oblast, nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem.
Dokument vyzývá vládní kabinet, aby uvedená témata začlenil do připravovaného Programového prohlášení vlády s tím, že průmysl informačních a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi je připraven s novou vládou aktivně spolupracovat.
 

 
Publikováno: 14. 4. 2014 | Počet zobrazení: 2693 článek mě zaujal 678
Zaujal Vás tento článek?
Ano