murr Schunk

ICT ve službách státu

Stát má možnost zvýšit daňové výnosy a efektivitu vlastních nákupů, aniž by to občanům a podnikatelům přineslo nové administrativní povinnosti. Stačilo by důsledně využít možností a systémů, které už mají centrální úřady k dispozici, konstatuje předseda představenstva Software602 Richard Kaucký, který představuje i konkrétní návrh takovéhoto postupu.

 

„Informační systémy vytvářené pro centrální státní správu jsou složitým inženýrským dílem, které vyžaduje vysokou úroveň znalostí, souhru legislativní a procesní… Nelze od nich očekávat zázraky, pokud je špatně definované zadání,“ píše Richard Kaucký v úvodu a upozorňuje, že i velmi dobře míněný projekt může skončit neúspěchem nebo může vést k neúnosnému zvýšení administrativy.
Návrh možného řešení, které se nabízí, vychází z následujících klíčových zásad:
Analýza dat na vstupu proti šedé ekonomice
- Není zapotřebí zavádět povinné pořizování registračních pokladen ani jiných technologií či zařízení. Registrační pokladny jsou totiž tak drahé, že by jejich pořízení bylo pro řadu malých krámků zničující, a podobně by tomu bylo s internetovými výkazy tržeb.
- Státní orgány by měly místo toho porovnávat údaje o nákupech a prodejích. Pokud by se ukázala výrazná disproporce mezi vykazovaným obratem a objemem nakoupených surovin, materiálu či zboží, je to signál pro následnou cílenou kontrolu finančního úřadu.
- Drobní podnikatelé by odevzdávali stejná daňová přiznání jako dosud.
- Větší firmy (plátci DPH) by odevzdávaly daňová přiznání v jiné struktuře, k čemuž by stačila nepatrná změna v jejich účetních systémech. Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou pravidelně aktualizovány (upgradovány), vyžádalo by si to minimální náklady navíc.
Zvýšení efektivity u veřejných soutěží – transparentnost s veřejnou kontrolou
- Orgány veřejné moci (centrální státní správa, regionální samospráva atd.) mohou již nyní zveřejňovat na internetu veškeré smlouvy, objednávky a faktury. Není třeba speciálního nového zákona, ale rozšíření povinně zveřejněných informací v zákonu o svobodném přístupu k informacím.
- Aby se takové opatření obešlo bez zbytečných nákladů a administrativy, měly by orgány veřejné moci přijímat pouze elektronické faktury ve stanoveném formátu – podobně jako je tomu třeba v Rakousku.
- Tím formátem by mohl být např. ISDOC, tedy elektronický fakturační formát, který podporují všechny účetní systémy a který lze vytvořit i pomocí bezplatně dostupných nástrojů.
Zmíněný dokument vysvětlující tyto návrhy detailněji, včetně toho, jaké legislativní kroky by bylo nutné přijmout a odkazů na ukázky novel, je k dispozici na http://www.602.cz/files/ICT-ve-sluzbach-statu.pdf.

 

 
Publikováno: 17. 3. 2014 | Počet zobrazení: 2679 článek mě zaujal 559
Zaujal Vás tento článek?
Ano