rosler murr Schunk

Zdrojem energie budoucnosti jsou úspory

Hledání nových zdrojů energie, snaha zefektivnit výrobní procesy a dosáhnout vyšších úspor jsou témata, která v současné době rezonují v celém světě napříč nejrůznějšími obory. Společnost Parker přichází s výrobkem, kterého by si měli všimnout všichni, které zajímají úspory při spotřebě energie, kvalitní technické zpracování problematiky sušení stlačeného vzduchu a snížené dopady na životní prostředí. Nízkoenergetická adsorpční sušička se studenou regenerací PNEUDRI MXLE ADVANTAGE míří na český trh.

 

Pro dnešní moderní výrobní zařízení je využití stlačeného vzduchu často klíčovým aspektem. Bez ohledu na to, zda stlačený vzduch přichází do přímého kontaktu s výrobkem nebo se používá k automatizaci procesů, resp. pohání jiné zařízení nebo slouží k produkci dalších plynů, je čistý a suchý stlačený vzduch důležitým faktorem pro udržení efektivní produkce. 
Srdcem každého správného řešení úpravy stlačeného vzduchu je sušička. Jejím účelem je odstranění vodní páry, kondenzace, koroze a v případě adsorpčních sušičů i zabránění růstu mikroorganismů. Například u výroby potravin nesmí v žádném případě docházet ke kontaminaci produktu nebo výbavy či výrobního procesu jako takového. Samotná generace čistého, suchého, stlačeného vzduchu je však energeticky náročná, a proto všechny výrobní společnosti usilují o zlepšení své provozní činnosti, zejména pokud jde o spotřebu energie a dopad na životní prostředí. Klíč k řešení těchto problémů přináší nová nízkoenergetická adsorpční sušička se studenou regenerací PNEUDRI MXLE ADVANTAGE od společnosti Parker.

Účinnější, levnější a šetrnější
Tento nový systém sušení vzduchu byl speciálně navržený tak, aby kombinoval všechny výhody tradiční adsorpční sušičky s dalšími výhodami, jako je vyšší objem stlačeného vzduchu na výstupu a nižší náklady na energii. 
Sušička PNEUDRI MXLE ADVANTAGE využívá Vacuum Assisted Pressure Swing Adsorption (VAPSA), tedy metodu tlakové cyklické adsorpce s pomocí vakua. Spotřeba suchého vzduchu je u této metody pouze 3 %. Systém funguje téměř identickým způsobem jako PSA (Pressure Swing Adsorption) s tím rozdílem, že využívá vývěvu k expanzi požadovaného objemu suchého regeneračního vzduchu, což má za následek snížení jeho spotřeby. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že k regeneraci není použit kontaminovaný vzduch z okolí a že není zapotřebí ani dodávat externí teplo.
K dalším výhodám nového systému patří jeho kompaktní a lehká modulární konstrukce. Největší výhodu ale představuje možnost získat až o 17 % více stlačeného vzduchu při nižší spotřebě energie. Ve srovnání s podobnými systémy adsorpčních sušiček se studenou regenerací hovoříme až o 60% úspoře energie, v porovnání s adsorpčními sušičkami s regenerací teplem až o 39% snížení spotřeby energie. Díky takovýmto úsporám se návratnost investic vložených do pořízení sušičky PNEUDRI MXLE ADVANTAGE pohybuje v rozmezí od 12 do 18 měsíců. Toto jedinečné číslo navíc podporuje minimální nutnost servisních zásahů v průběhu provozu systému a prodloužení času mezi jednotlivými preventivními údržbami.

Spolehlivost bez kompromisů
Vysokou spolehlivost celého systému ocení především provozy, kde je nutný bezproblémový chod zařízení a průběh procesů, kde nelze akceptovat kontaminaci výrobků nebo výbavy. Systém je tedy vhodný do všech průmyslových oblastí včetně výrobců potravin a nápojů a pro farmaceutický průmysl. Pro jakoukoliv společnost je proto pořízení sušičky PNEUDRI MXLE ADVATAGE sázkou na jistotu vyšší produktivity, lepší konkurenceschopnosti, rychlé návratnosti investic, úspor energie a snížení environmentální zátěže.
 

 
Publikováno: 17. 3. 2014 | Počet zobrazení: 1920 článek mě zaujal 485
Zaujal Vás tento článek?
Ano