rosler murr Schunk

Efektivní měření spotřeby a kvality stlačeného vzduchu.

Stlačený vzduch je jedním z nejdražších nosičů energie a přesto sledování jeho spotřeby není v mnoha výrobních provozech přesně monitorováno. Při výrobě stlačeného vzduchu je třeba sledovat kvalitu stlačeného vzduchu a dodávané množství. Bez znalosti celkové spotřeby tlakového vzduchu ani skutečné spotřeby jednotlivých oddělení není vytvářen žádný tlak na zamezení jeho úniku a optimální spotřebu. Měření úniků nabízí možnost kontinuálního vyhledávání a oprav netěsných míst, kterými často uniká až 35 % celkové spotřeby tlakového vzduchu.

 

Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 slouží ke zjištění, sledování, kontrole a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu. Tyto činnosti slouží jednak ke zjišťování úniků v systémech stlačeného vzduchu a následného rozdělení nákladů podle spotřeby, tak také k zajišťování managementu provozních špiček.

Pomocí měřičů stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 se pro stlačený vzduch vytváří (podobně jako pro média proud, voda nebo plyn) transparentnost v jeho spotřebě. Tím se zvyšuje motivace u osob zodpovědných za proces s ohledem na opatření pro snižování nákladů a úspory energií. Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 měří normovaný objemový průtok provozního stlačeného vzduchu na kalorimetrickém principu, čímž je postup měření nezávislý na procesním tlaku a nevytváří jeho ztrátu. Zatímco termický keramický senzor se skleněnou ochranou nabízí velkou robustnost a rychlou odezvu, zajišťuje integrovaná vstupní a výstupní trasa média optimální přesnost.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6440
Řada testo 6440, která je určena pro všechny důležité průměry potrubí DN15 - DN50, nabízí ve čtyřech přístrojích nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje všechny potřebné výstupní signály. Integrovaná vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a potažený ochranným sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.

Výhody přístroje:
• s vestavěnou vstupní a výstupní částí
• kalibrovaný na objemový průtok (Nm3/h)
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínač
• teplotně kompenzovaný díky použité metodě měření
• s displejem pro zobrazení výsledků měření obj. průtoku a spotřeby.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6446/47 pro velké průměry potrubí - s možností vyjmutí sondy pod tlakem

Firma Testo vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65 – DN 250 (21/2“ až 10“) pomocí řady průtokoměrů testo 6446/6647. Řešením je  mechanicky vysoce přesný měřicí blok, kde je termický senzor stále umístěn v jedné poloze - vertikálně i horizontálně vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často o důležité hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných řešení se proto musí vytvářet bypass. Průtokoměr testo 6447 toto řeší patentovaným závitovým připojením, kde je možné celý senzor vysunout bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí. Překalibrování, čištění nebo výměna takto nepřináší žádné prostoje - i bez bypassu! Přístroj je dodáván ve dvou materiálových provedeních a dvou variantách konstrukce. Zákazník tak má na výběr z 28 různých variant.

Výhody přístroje:
• modely s patentovanou připojovací armaturou pro snadné a rychlé připojení i na rozvod pod tlakem, bez přerušení provozu, kvůli čištění a překalibrování
• s vestavěnou vstupní i výstupní částí
• kalibrováno na objemový průtok (Nm3/h)
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínací
• teplotně kompenzovaný
• s displejem pro zobrazení objemového průtoku nebo spotřeby
• materiál měřicího bloku: ušlechtilá nebo zinkovaná ocel

Novinka:
- průtokoměr testo 6448 s tyčovou sondou pro DN40 - DN300

Přenosná sonda testo 6448 slouží pro měření, regulaci a kontrolu spotřeby stlačeného vzduchu a tím i ke zjištění míst s úniky v systémech rozvodu stlačeného vzduchu, rozdělení nákladů v závislosti na spotřebě a zajištění řízení spotřeby v odběrových špičkách. Přístroj je optimálně vhodný pro jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž a je možné jej použít pro měření na rozvodech s různými průměry potrubí.

Oblasti použití:
• detekce úniků a měření spotřeby stlačeného vzduchu
• rozdělení nákladů podle spotřeby jednotlivých pracovišť
• řízení spotřeby ve špičkách
• kontrola min./max.
• řízení preventivní údržby
• automatické přesné dávkovaní stlačeného vzduchu

Možnosti přístroje:
• možnost montáže pod tlakem
• měření rychlosti proudění vzduchu (m/s) v rozsahu: 0 až 80 m/s případně 160 m/s; spotřeby v Nm3 a teploty média ve °C.
• ochrana před zpětným rázem a kulový ventil pro bezpečnou a rychlou montáž a demontáž sondy tlakového vzduchu. Díky tomu je možné jednoduše provádět měření na více místech pomocí pouze jedné sondy.
• maximální flexibilita díky výstupu prostřednictvím různých signálů:
  - analogovy výstup 4 ... 20 mA (čtyřvodičový)
  - impulsní vystup
  - 2 spínací výstupy (nastavitelné: závisle na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací a rozpínací kontakt, hystereze
• integrovaný sumarizátor (totalizátor) i bez vyhodnocovací jednotky
• menu pro obsluhu pomocí displeje

Kontrola vlhkosti stlačeného vzduchu - vyšší bezpečnost, nižší náklady

Zbytková vlhkost je nejčastěji vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu °Ctd. Na výstupu kompresoru jsou proto zařazeny různé typy sušiček. Pro kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí firma Testo jednoduché kontrolní přístroje řady testo 6740. Přístroj je buď trvale nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového vzduchu (závit G1/2“) nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí měřicí komůrky a rychlospojek.
Typ testo 6743 má kromě analogového proudového výstupu 4 …20 mA navíc displej pro operativní kontrolu na místě a možnost jemného dostavení pro dosažení optimální přesnosti v dané oblasti měřícího rozsahu. Přístroj je možno dovybavit i alarmovým kontaktem pro signalizaci překročení nejvyšší přípustné vlhkosti.

Testo 6740 - standardní kontrola vlhkosti pro suchý stlačený vzduch do -45 °Ctd
Hlavní význam použití přístroje testo 6740 spočívá v kontrole a prevenci příliš vysoké vlhkosti v rozvodu stlačeného vzduchu, aby se předešlo poškození. Navíc je možné značně snížit provozní náklady adsorpčních a vymrazovacích sušiček.

Maximální spolehlivost je díky dlouhodobě stabilnímu, mnohokrát osvědčenému vlhkostnímu senzoru testo až do -45 °Ctd, odolnému proti orosení.

Přepočet na ostatní důležité veličiny zbytkové vlhkosti -  °Ctpd, °CtA, ppm(v)

Komfortní obsluha
-  kompaktní provedení s možností natočení pouzdra s displejem až o 350°
-  přístroj s displejem lze nastavit bez nutnosti dalších nákladů
-  přístroj bez displeje lze nastavit pomocí vnitřního rozhraní a škálovacího softwaru
-  lokální jednobodové nastavení
-  analogový výstup 4 … 20mA, na přání dva spínací výstupy

Testo 6681/6615 - kontrola vlhkosti s automatickým srovnáním do -60 °Ctd
Spolehlivá stacionární kontrola vlhkosti stlačeného vzduchu pomocí převodníku testo 6681 se sondou 6615 pro měření zbytkové vlhkosti až do oblasti velice suchého vzduchu -60 °Ctd. Pro všechny druhy sušiček včetně náročných adsorpčních sušiček. Testo 6681 s implementovaným ethernetovým rozhraním umožňuje zapojení do standardní ethernetové sítě nebo do systému testo Saveris.

Přednosti přístroje
•  vysoká spolehlivost a životnost do -60 °Ctd díky automatické kalibraci vlhkostního senzoru testo
•  funkce včasného varování pro preventivní údržbu
•  snadná obsluha programu P2A pro nastavení apod., případně pomocí displeje (na přání)
•  možnost objednání různých verzí: různý typ analogového výstupu, relé, displej, atd.
•  možnost rozhraní Profibus-DP pro zapojení do systému provozní automatizace.

Více informací na: www.testo.cz
 

 
Publikováno: 17. 3. 2014 | Počet zobrazení: 2926 článek mě zaujal 461
Zaujal Vás tento článek?
Ano