rosler murr Schunk

Kompresory: vynález, bez kterého se už neobejdeme

Kdyby se pořizoval seznam věcí, bez nichž by náš svět už nedokázal fungovat, kompresor by na něm pravděpodobně zaujímal jedno z předních míst. Tato zařízení nás provázejí už několik století, během nichž se vyvinuly do řady různých podob, využívajících různé principy olejové, samomazné, bezolejové, objemové, šroubové, lamelové, hobby i profesionální atd. Jedno však mají společné: závisíme na nich více, než si možná dokážeme připustit.

 

Každodenně nás obklopuje řada věcí a zařízení, která se stala natolik provázaná s běžným fungováním našeho světa, že už je v podstatě ani nevnímáme. K takovýmto zdánlivě běžným a pro většinu z nás zjevně nezajímavým a nezáživným věcem patří třeba kompresory – na první pohled nejde o žádný technický zázrak nebo mediálně vděčnou záležitost typu hi-tech, ale… Schválně - zkuste si představit jeden den bez stlačeného vzduchu!

Svět plný kompresorů
Ustal by ruch na stavbách a zastavily se stavební činnosti, stejně jako provoz většiny automatických linek, kde jsou obvykle využívány pneumatické systémy. Přestala by fungovat specializovaná pracoviště v nemocnicích a lékařská zařízení, průmyslová výroba.
Bez klimatizace, zmrzliny a chlazených nápojů by se dalo možná nějakou dobu vydržet (i když štamgasti závislí na správném chodu výčepního zařízení budou mít nepochybně odlišný názor), ale problémy by nepochybně nastaly s provozem rozsáhlých datacenter vyžadujících chlazení a náš svět dnes už zcela závislý na počítačových sítích by se zakrátko zhroutil. Ještě předtím by ale zkolabovala doprava – nejen kvůli nezavírajícím se dveřím autobusů a vagonů, ale zastavila by se i auta (a nejen ta s přeplňovanými motory se vstřikováním), o letadlech a lodích nemluvě. Vzduch by byl zakrátko zamořen zápachem zkažených potravin z nefunkčních chladniček a mrazírenských skladů.

Bude jich potřeba stále více
Ze svého původního nasazení v důlních provozech se během času kompresory rozšířily v modifikované, modernizované a také zmenšené podobě do řady dalších oblastí – z průmyslové sféry až do domácností. Původně robustní, parou či vodou poháněné stroje, v precizní miniaturizované podobě umožnily zvýšit výkon spalovacích i tryskových motorů, kromě chlazení ve skladištích, hostincích a pivovarech už dnes slouží i v domácích ledničkách, bez nichž si už neumíme své domovy ani představit.
Příkladem segmentu, kde mají kompresory velkou budoucnost, je právě měnicí se doprava, přechod na ekologičtější systémy a s tím související rozšiřování infrastruktury na využívání stlačeného zemního plynu – CNG. Právě tam hrají kompresory zcela zásadní roli, a to ať v podobě veřejných či neveřejných (např. firemních) plnicích stanic nebo tzv. domácích plniček, což jsou v podstatě pomaloběžné kompresory.
Stejně tak se bez kompresorů neobejde chod tzv. čistých provozů, lékařských zařízení apod., kde musí být v příslušných prostorech – ať už jde o výrobní linky nebo operační sál či jednotky intenzivní péče – udržován mírný přetlak vzduchu očištěného od prachových i jiných částic. To opět vyžaduje speciální typy kompresorů, jež jsou schopny vzduch takovýchto parametrů spolehlivě zajistit.
Opakem je vývěva pro vytváření podtlaku nebo vakua, které jsou vyžadovány např. v laboratorních provozech – ani tady se neobejdeme bez služeb výkonných kompresorů.
A to vše v podstatě začalo před pár tisíci lety nápadem stlačit vzduch v koženém měchu…
 

 
Publikováno: 17. 3. 2014 | Počet zobrazení: 2125 článek mě zaujal 494
Zaujal Vás tento článek?
Ano