rosler murr Schunk

Česko příštích let: země zaslíbená výzkumu?

Návrat České republiky na výsluní špičkového výzkumu by měla pomoci v budoucích letech i nové vědecké instituce. K těm, která u nás vznikla v poslední době jich má během příštích let přibýt ještě několik dalších. V západočeských Dobřanech např. vzniká metalurgické výzkumné centrum evropského formátu, v Brně zase vyroste za půl miliardy korun dopravní výzkumné středisko.  

 

Již delší dobu se u nás vede diskuse o nutnosti posilovat růst konkurenceschopnosti, odvíjející se od zvyšování přidané hodnoty naší práce. Je to protiklad dřívější strategie konkurovat levnou pracovní silou. Máme-li tedy vstoupit do první ligy rozvinutých zemí, nezbývá než zvyšovat inovační potenciál naší ekonomiky. Je nutno preferovat kvalitní, zejména vysokoškolské vzdělání a špičkový výzkum, spolupráci univerzit s průmyslem a byznysem. Ukázkovým příkladem může být v tomto směru nově budované Centrum aplikovaného výzkumu kovových materiálů, jehož cílem je mj. dále posílit schopnosti českých průmyslových výrobců ve vývoji, inovacích, při zavádění špičkových technologií i výrobků a zvyšovat jejich konkurenceschopnost na globálních trzích.
V Dobřanech u Plzně byl v únoru oficiálně odstartován projekt Západočeského materiálově metalurgického centra. Toto ambiciózní výzkumné pracoviště s rozpočtem 430 miliónů Kč bude podpořeno dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 350 miliónů korun.
Metalurgické centrum se bude specializovat na vývoj moderních kovových materiálů, technologie jejich výroby a zpracování. Bude vyvíjet například profily z nanostrukturního titanu, využitelné ve stomatologii a chirurgii, nebo speciální slitiny a superslitiny pro jaderné strojírenství. Zavádět nové technologie tváření a tepelného zpracování kovů ve strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice.
V rámci projektu rozvrženého do čtyř let budou vybudovány nové, nebo rozšířeny stávající výzkumné kapacity. Jde především o metalurgickou laboratoř s technologiemi pro metalurgické zpracování, včetně válcovací stolice kvarto nebo univerzálního tvářecího stroje. Vzniknou zde rovněž moderní laboratoře numerické simulace a klimatizované prostory pro metalurgická měření a termofyzikální analýzy.

Šance pro mladé výzkumníky
Po výstavbě a vybavení přístroji se v centru rozběhnou výzkumné aktivity, které budou zaměřeny na materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. Na 40 výzkumných pracovníků zde bude zkoumat termomechanické procesy a vyvíjet nové oceli a kovové materiály pro speciální aplikace.
V roce 2014 má už toto nové pracoviště zaměstnávat nejméně 60 osob, z toho dvě třetiny budou tvořit především mladí talentovaní vědci. Ve snaze přilákat nadané studenty vysokých škol a mladé vědecké pracovníky budou v laboratořích centra probíhat praktická cvičení a stáže studentů a doktorandů.

Více v čísle TM 3
 

 

 
Publikováno: 26. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3655 článek mě zaujal 848
Zaujal Vás tento článek?
Ano