its murr Schunk

ÚPV radí studentům: podnikejte inovativně!

Studenti na svou budoucnost často myslí až po absolvování školy. To však může být pro využití správné příležitosti už pozdě, jak ostatně dokumentuje řada případů úspěšných podnikatelů, jejichž kariéra začala již v době jejich studia. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto spustil v letošním roce osvětovou kampaň, mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů v patentových strategiích a ve výchově k podnikání.

 

Nezaměstnanost postihuje stále větší počet absolventů a akademický titul, i když jeho držitelé mají na trhu práce obecně větší šance na uplatnění, rozhodně nemusí automaticky znamenat jistotu pracovního místa. Celosvětově je bez práce 75,8 milionu mladých lidí. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) motivuje české studenty, aby využívali volně dostupné patentové databáze pro inspiraci k vlastním inovačním počinům. To jim může pomoci nastartovat podnikatelskou kariéru a zvýšit šanci uplatnění na trhu práce.
 
Zájem o podnikání je, aktivity už méně
Po dokončení školy by se na podnikatelskou dráhu chtělo dát celých 40 % studentů českých univerzit. Podnikat již při studiu jich však začne pouhých 14 %. Čekat s rozjezdem vlastního byznysu do ukončení univerzity může být škoda. Studenti by se měli naučit, jak využívat benefitů, které jim poskytuje statut studenta a zázemí univerzity a začít podnikat již při studiu.
Je zapotřebí stimulovat inovativní myšlení mezi studenty. „Inspirace špičkovými technickými řešeními ze zahraničí může pomoci v rozvoji start-upů a uplatnění studentů v praxi,” potvrzuje Josef Kratochvíl, předseda ÚPV.
Důležitým krokem k zefektivnění procesu podpory inovativního podnikatelského myšlení je i umět najít dostatek potřebných relevantních informací - včetně o tom, zda podobné řešení už třeba neexistuje, či naopak není po něčem podobném neuspokojená potenciální poptávka. Významnou pomocí k tomu je i know-how, jak se tohoto úkolu efektivně zhostit a z dostupných informací vydolovat maximum. Úřad průmyslového vlastnictví proto spustil v letošním roce osvětovou kampaň „Patentuj!“(www.patentuj.cz), mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů v patentových strategiích a ve výchově k podnikání. Kampaň je mj. zaměřena na výuku vyhledávání ve volně přístupných databázích technických řešení.

Inspirace leží na dosah
Výchova k inovativnímu podnikání by podle odborníků z ÚPV měla obsahovat především budování základů podnikatelského myšlení, hodnocení potenciální komercializace výsledků výzkumu a vývoje a zvyšování povědomí o systému ochrany duševního vlastnictví. „Je důležité ukázat mladým podnikavým lidem cestu, kde hledat nápady pro svůj potenciální byznys. Pro komerční úspěch podnikání je třeba často přijít s produktem, který zaplní místo na trhu, či inovovat jiný úspěšný, na trhu ustálený produkt. Nejen studenti, ale i pracovníci firem často tráví spoustu času vývojem nového produktu a přitom mají inspiraci doslova na dosah ruky,“ konstatuje Josef Kratochvíl.
Příkladem, kde lze najít inspirativní informace a nezřídka i řešení, na která lze navázat a rozvíjet je, je zdarma dostupná databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem. Nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů. Z toho jen necelých 30 000 je na našem území patentově chráněno.
/upv/
 

 
Publikováno: 18. 12. 2013 | Počet zobrazení: 2038 článek mě zaujal 391
Zaujal Vás tento článek?
Ano