rosler murr Schunk

LEONI – speciální kabely pro extrémní podmínky

Společnost LEONI je jedním z významných dodavatelů speciálních kabelů s celosvětovou působností. Jde o provedení standardizovaná, provedení na základě zákaznických specifikací stejně tak jako o kabelovou konfekci standardizovaných. S divizí zaměřenou na kolejová vozidla (Business Unit Traffic) otevírají svým zákazníkům veškeré kompetence světového koncernu, které jsou cíleně směřovány především na potřeby kolejových vozidel.  

 

Se svým rozsáhlým portfoliem výrobků a servisních služeb pokrývají LEONI kompletní životní cyklus vnějších i vnitřních kabelových vedení kolejových vozidel provozovaných kdekoli na světě.
Jako silný partner nabízejí svým zákazníkům kabely pro specifická použití a taková řešení kabelových systémů, která odpovídají národním i mezinárodním standardům. To vše na základě fundovaných znalostí a orientace v daném oboru a dlouholetých zkušeností.
Každý výrobce vodičů, kabelů a především kabelových systémů pro kolejová vozidla, musí zvládat mnoho technických disciplín, aby byl připraven nabídnout toto široké spektrum produktů. Požadavky na vodiče a kabelové systémy jsou nejenom technicky náročné, ale především komplexní. Pro tato řešení je zapotřebí mnoho a velmi různorodých kabelů a vodičů, které jsou pak nesčetněkrát vystaveny extrémním podmínkám při provozu kolejových vozidel, přičemž je nutné počítat někdy i s velmi náročnými požadavky z hlediska instalace umístění ve vozidlech samotných. LEONI jsou jedním z mála výrobců kabelů a dodavatelů systémových řešení, kteří jsou schopni uvedené požadavky plnit.
To vše je možné jedinečným a komplexním výrobním zázemím, kterým LEONI disponují a které představuje vše od výroby velmi tenkých měděných drátků přes mnohožilové speciální kabely, až ke komplexním kabelovým systémům dodávaných včetně montáže. Všechny kabelové komponenty a produkty jsou výsledkem vlastního vývoje a výroby. To zaručuje optimální a vzájemně sladěná řešení. Leoni nabízejí propojovací a zemnící měděné pásy, standardní vodiče a kabely odpovídající národním a mezinárodním normám, kabely pro speciální aplikace, kabely a subsystémy opatřené konektory připravené pro instalaci, stejně tak jako kompletní systémová řešení pro kolejová vozidla jako vysokorychlostní vlaky, příměstské jednotky, lokomotivy, tramvaje, soupravy do metra a vagony.
Důležitým prvkem pro efektivní řešení je projektový management. Komplexní a jednoznačné definování projektových požadavků, jasná struktura a průběh. Společně se zákazníky definují LEONI s ohledem na časové a nákladové limity a dostupné zdroje cíle jednotlivých projektů. U mezinárodních projektů je pak nezbytně nutné uvést do souladu rozdílné technické, hospodářské, kulturní, právní a politické vlivy. Zde jsou pak přínosem zkušenosti získané v mnoha mezinárodních realizovaných projektech.
Projektový management zahrnuje všechny fáze vývoje, výroby a instalace kabelových systémů zvláště pak:
- Plánování a realizaci vývojových činností včetně veškerých mezníků a jejich přezkoumání
- Výrobu prototypů a prototypové zkoušky u zákazníka
- Poradenství a podporu při instalaci prvních dodávek kabelových systémů u zákazníka 
Vysoce kvalifikovaní vedoucí projektů s mezinárodními zkušenostmi plánují a koordinují veškeré návrhy kabelových vedení a propojovací techniky dílčích složek projektu s ohledem na požadavky kvalitativní, nákladové i časové. Přitom jsou využívány nejmodernější komunikační a projektové nástroje, které korespondují s IT vybavením našich zákazníků.
V České republice obchodně zastupuje od 1. dubna 2011 divizi kolejových vozidel (Bussines Traffic Unit) LEONI firma Atelier Gergely CZ, s.r.o. (www.atelier-gergely.cz), jejímž úkolem je kvalifikovaně zprostředkovat a podpořit potenciál firmy LEONI divize Business Traffic Unit na českém trhu.

 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3587 článek mě zaujal 801
Zaujal Vás tento článek?
Ano