rosler murr Schunk

Hydrogenerátory ELIKA - řešení pro tichý provoz

Novým řešením hydrogenerátorů ELIKA na trhu zubových hydrogenerátorů získala společnost  Marzocchi velmi účinné zařízení pro všechny aplikace vyžadující nízkou hladinu hluku. ELIKA snižuje hladinu hluku v průměru o 15 dB(A) ve srovnání s běžným zubovým hydrogenerátorem s vnějším ozubením.

 

Jedním z hlavních  úkolů vývoje průmyslových výrobků je snížení hluku a vibrací. Tyto požadavky se značně zvýšily v poslední době v důsledku přísných ekologických předpisů zavedených v průmyslově vyspělých zemích.
Hluk vycházející z průmyslových vozidel byl kdysi považován za mnohem méně znepokojující než uvolňování škodlivých emisí, ale EU již má rozsáhlé právní předpisy, určené ke snížení hluku, vibrací a nepříznivého vlivu prostředí (NVH = Noise, Vibration, Harshness) a poskytují mnohem pohodlnější prostředí pro provozovatele vozidel i lidí v okolí.
V EU existují dvě platné NVH směrnice: směrnice 2000/14/EC, která vstoupila v platnost v roce 2001 a zaměřuje se na emise hluku a 2002/44/EC, která vstoupila v platnost v roce 2005 a stanovuje normy pro vibrace.
Poptávka po “tichých” komponentech je zvláště vysoká v Evropě a Severní Americe. Hluk a vibrace způsobují interakci mezi všemi komponentami hydraulického obvodu, nebo mezi komponentami a mechanickými částmi konstrukce. Existují dva odlišné přístupy ke snižování šumu: jeden je, aby se přijaly opatření s cílem zmírnit šíření NVH použitím tlumicích prvků a tlumičů na hlavní zdroje hluku a vibrací.
Tato zmírňující opatření - kromě zvýšení nákladů, hmotnosti a velikosti konečného produktu - řeší často problém pouze částečně, protože jsou účinné pouze za určitých podmínek a pouze pro určité frekvence. Druhý, efektivnější přístup k řešení problému je zamezení vzniku emisí hluku použitím “tichých” komponent a projektováním strojů s využitím technologií pro snížení hluku. Tato cesta je obvykle levnější a je dosahováno nejlepších akustických výsledků, než snižování hluku na již hotovém výrobku.

Kde u zubového hydrogenerátoru dochází ke vzniku hluku?
Zubový hydrogenerátor má dva odlišné zdroje šumu - mechanické a hydraulické.
Mechanický hluk, je buzený od každého páru ozubených kol v hydrogenerátoru, a závisí hlavně na dosaženém stupni přesnosti obrobení a povrchové úpravě ozubených kol.
Hydraulický hluk je generován především v kapalině uzavřené mezi horní a dolní částí zubu. Tlakové špičky, které se generují v uzavřené tekutině, jsou hlavním problémem pro hydrogenerátory s evolventními ozubenými koly.
Při fázi výtlaku, hydraulická kapalina - která je stlačitelná, dosahuje velmi vysokých tlakových špiček, způsobujících  vysokou hlučnost, vibrace, tlakové pulzace a zvýšené mechanické namáhání.
Existují různé metody, které mohou snížit účinek uzavření kapaliny u zubových hydrogenerátorů s vnějším ozubením. Firma Marzocchi Pompe postupně zkoumala a vyvinula několik prototypů k ověření vlastností každého řešení, před dosažením skutečného řešení problematiky hluku.
Speciální provedení dekompresních drážek umožňuje snížení šumu, aniž by se  odstranily příčiny problému. Tyto mohou mít  nepříznivý vliv na objemovou účinnost hydrogenerátoru. Z tohoto důvodu je uvedené řešení kompromisem mezi hlukem a objemovou účinností.

Pro nový hydrogenerátor byl vyvinut nový tvar zubu
Hydrogenerátory ELIKA představují nové řešení firmy Marzocchi na trhu zubových hydrogenerátorů, které přináší efektivní řešení pro aplikace vyžadující dosažení nízké hladiny hluku.
ELI2 je první vyráběný typorozměr hydrogenerátorů ze sortimentu řady ELIKA a zahrnuje hydrogenerátory  s geometrickým objemem 7-35 cm3/ot. Tyto jsou 100% zaměnitelné se standardními zubovými hydrogenerátory série ALP2 a GHP2. Maximální provozní tlaky jsou podobné hydrogenerátorům z řady GHP2 (dle typu a aplikace až do 300 bar).
Jádrem produktu ELIKA je profil zubů, který eliminuje jev stlačení hydraulické kapaliny a pulzace typické pro zubové hydrogenerátory s vnějším ozubením. Tím byla odstraněna hlavní příčina hluku a vibrací, přenášených k dalším komponentám hydraulického systému (hadicím, ventilům, spotřebičům a pod.). Šikmé ozubení zajišťuje plynulý pohyb i přes nízký počet zubů. Nízký počet zubů výrazně snižuje vlastní frekvenci  hluku hydrogenerátoru. Pulzace tlaku a jejich frekvence byla minimalizována, což snižuje hladinu hluku v průměru o 15 dB(A) ve srovnání s běžným zubovým hydrogenerátorem s vnějším ozubením .

Konstrukce nového zubového hydrogenerátoru
Hydrogenerátory ELIKA se skládají z dvojice ozubených kol uložených v ložiskových pouzdrech, tělesa, předního a zadního krytu. Speciální materiál ložiskového pouzdra zajišťuje vynikající odolnost proti otěru, a to zejména při nízkých otáčkách. Axiální síly vyvolané tvarem šroubovitých zubů jsou optimálně vyvážené za všech provozních podmínek systémem kompenzace integrovaným v krytu hydrogenerátoru.
Vhodnou konstrukcí jsou snížené vnitřní lekáže, což zajišťuje vynikající objemové a mechanické vlastnosti, stejně jako správné mazání pohyblivých částí. Uváděné hydrogenerátory jsou vhodné i pro provoz při nízkých rychlostech a vysokých tlacích.

Široký a různorodý rozsah aplikací
V současné době, v mnoha aplikacích, umožňuje přesné elektronické řízení provoz při nízkých otáčkách při vyšších tlacích. Toto představuje náročný provozní režim pro zubové hydrogenerátory. Hydrogenerátory ELIKA jsou proto velmi vhodné pro tyto aplikace, jejich vlastnosti využívají projektanti vstřikovacích lisů na plasty, elektrických vozidel, zvedacích a manipulačních zařízení, vysokozdvižných vozíků, komunálních vozidel a dalších mobilních zařízení provozovaných v nočních hodinách v obytných oblastech. Dále jsou hydrogenerátory ELIKA vhodné pro průmyslové aplikace u obráběcích strojů, lisů, fréz, pil a soustruhů a také pro zařízení v lodní dopravě.
Porovnáním hydrogenerátorů ELIKA s jinými objemovými hydrogenerátory, je zřejmé, že mají velmi široké spektrum použití, pokud jde o otáčky, pracovní tlak a rozsah viskozit. Velmi nízká úroveň hluku činí tento produkt ideální pro aplikace, kde jsou využívány šroubové hydrogenerátory, lamelové hydrogenerátory a zubové hydrogenerátory s vnitřním ozubením.
Jednoduchá konstrukce, malé rozměry a velký výkon dělají výrobek velmi konkurenčním. Hydrogenerátory ELIKA jsou k dispozici v provedení jednoměrném pravotočivém nebo  levotočivém. K dispozici jsou všechny tvary velikosti 2 obvyklé u zubových hydrogenerátorů. Povrch chráněný černým eloxováním je odlišuje od ostatních srovnatelných produktů na trhu.
Vývoj produktů ELIKA se nezastavuje, koncem letošního roku přibudou další verze řady ELI2 a bude k dispozici typorozměr ELI3 (geometrický objem 20-87 cm3), ve vývoji je typorozměr ELI4 a tandemové provedení každé z verzí.
 

 
Publikováno: 11. 11. 2013 | Počet zobrazení: 3194 článek mě zaujal 612
Zaujal Vás tento článek?
Ano