rosler murr Schunk

Jak docílit úspory místa, zrychlit skladové procesy a eliminovat chybovost?

Souhrnnou odpověď na tyto otázky představují systémy řízeného skladu (WMS) využívající technologie automatické identifikace (čárový kód nebo RFID), mobilní přenos dat a případně i technologii hlasového rozpoznání.   

 

Důvodem pro jeho implementaci bývá dosažení lepší organizace práce ve skladu, úspory úložných prostor, eliminace chyb vzniklých vlivem lidského faktoru a zrychlení procesů.
WMS je zkratka pro Warehouse Management System, tedy systém řízeného skladu. Všechny takové systémy jsou založeny na stejných základních principech a pilířích. Jde o softwarový systém, který představuje základní logiku a integruje následující funkcionalitu: definici a evidenci úložných míst ve skladu, tzv. mapu skladu, pokrytí většiny standardních skladových procesů (příjem, zaskladnění, vychystání, expedici, inventuru atd.). Neméně důležitá je též online dostupnost informací o celém skladu - stavy skladu na jednotlivých úložných místech, informace o stavu libovolného zboží atd. Podpůrné hardwarové prostředky, které se využívají se systémem, mohou být bezdrátová síť (běžně Wi-Fi v pásmu 2.4GHz nebo 5GHz), přenosné (ruční) a vozíkové terminály, příp. terminály pro hlasové vychystání, tiskárny etiket a čárových kódů - mobilní nebo stacionární.
Z hlediska procesů kopíruje sklad, který je řízen systémem WMS, většinu tradičních skladových procesů a přidává další funkcionalitu. Jedná se o procesy objednání, příjmu, zaskladnění zboží, vychystání, zabalení, expedice zboží a inventarizace.

Americký systém Accellos WMS, dodávaný na český a slovenský trh společností KODYS, spol. s r.o., je využíván více než 700 firmami po celém světě, z nichž mnohé figurují v prestižním americkém žebříčku firem Fortune 500. Accellos WMS umožňuje automatickou správu skladového provozu napříč všemi skladovými procesy, počínaje objednáním zboží u dodavatele a konče expedicí zboží zákazníkovi. Využití veškerých technologií začíná momentem, kdy do skladového areálu přijíždí dopravce se zbožím. Přenosné terminály s rozhraním systému Accellos WMS provázejí skladníky po celou dobu manipulace se zbožím. Při vykládce skladníci zadají z přenosného terminálu pokyn k tisku etikety pro označení zboží. Systém rozlišuje, jakými etiketami mají být produkty označeny podle příjmového dokladu z ERP systému. Po aplikaci etiket skladníci postupně identifikují pomocí mobilního terminálu zboží a jeho počet a následně je zaskladňují. Pracovníci dále identifikují lokace, kam zboží ukládají. WMS také na vyžádání doporučí vhodné místo pro uskladnění zboží, což přispívá k zachování pořádku a efektivního využití skladu. Informace o průběhu příjmu a zaskladňování jsou manažerům skladu dostupné v reálném čase, a to z intuitivního rozhraní systému prostřednictvím webového prohlížeče. Stejně tomu je u všech dalších skladovacích procesů. Skladníkům i manažerům je k dispozici řada dalších funkcí pro zefektivnění práce, např. informace o zjištění obsahu úložného místa nebo aktivní funkce, jakými jsou průběžná inventura, přeskladnění a další.
Ačkoliv Accellos WMS dokáže pracovat autonomně, plné využití výhod řízeného skladu je možné dosáhnout napojením na nadřízený ERP systém zákazníka, což je také součástí služeb společnosti KODYS. Datovým rozhraním mezi ERP systémem a Accellos WMS se automaticky přenáší všechny údaje potřebné ke korektní práci Accellos WMS.
WMS disponuje již připraveným datovým rozhraním pro celou řadu ERP (informačních) systémů od zahraničních i tuzemských dodavatelů, mezi něž patří např. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX , SAP Business One, Unipack, Mapics, Orfert, Helios Green atd.
Zákazníci po ustálení provozu naimplementovaného systému Accellos WMS od společnosti KODYS zaznamenávají celou řadu přínosů. Například vedoucí pracovníci skladu společnosti ASKO a.s., významného českého distributora dřevařských výrobků a materiálů, evidují významný pokles objemu reklamací z důvodu chybných dodávek (záměn) nebo nedodání zboží. Zároveň se zkrátil čas nutný pro vychystání zboží z prodejních objednávek. Skladníci nyní přesně vědí, kde mají zboží hledat, systém je prostřednictvím přenosného terminálu naviguje na konkrétní úložné místo. „Dnes máme skutečně detailní přehled o skladu. Můžeme si snadno kdykoli dohledat veškeré myslitelné údaje o stavu a toku zboží. Umožňuje nám to rychleji reagovat na požadavky zákazníků,“ říká Čestmír Terrich z ASKO a.s.
                                                                                                 

www.kodys.cz
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3901 článek mě zaujal 848
Zaujal Vás tento článek?
Ano