rosler murr Schunk

HELIOS Orange pro strojaře

Výrobní program firmy SG strojírna s.r.o., která byla založena v roce 1999 jako dceřiná společnost firmy SETRA GEAR a.s., je rozdělen do třech samostatných divizí, z nichž jedna se zabývá dřevařskými technologiemi, druhá průmyslovými převodovkami a třetí zakázkovou výrobou. V minulosti zde s řízením výroby pomáhal specializovaný podnikový informační systém Safír. Poté, kdy v roce 2012 koupila značku i veškerá práva k němu společnost Asseco Solutions, byla SG Strojírně, vzhledem k plánovanému dalšímu vývoji, nabídnuta možnost migrace na systém HELIOS. Od ledna 2013 tedy zdejší management i pracovníci využívají systém HELIOS Orange.

 

„S informačním systémem Safír jsme byli po řadu let velmi spokojeni,“ říká Ing. Václav Koukolík, jednatel a ředitel společnosti. „Posléze však byl zastaven jeho technologický vývoj, takže bylo nutné se rozhodnout pro jiný systém, který by stávající dosluhující řešení nahradil. Dostali jsme nabídku od společnosti Asseco Solutions, která koupila práva k systému Safír. Tento fakt spolu s nabídkou výhodných cen a sady služeb při převodu ze starého systému na nový byl výrazným argumentem pro další jednání o zavedení systému HELIOS,“ dodává Ing. Koukolík.
Důležitý byl také požadavek, který SG Strojírna měla na stabilitu dodavatele. Hledali takového, který již úspěšně realizoval dostatečné množství implementací a má tedy dostatečný počet zákazníků, aby jej v budoucnu nedestabilizovaly případné výkyvy trhu. Tyto požadavky společnost Asseco Solutions splňovala.
Ve společnosti SG Strojírna byly zavedeny všechny potřebné funkcionality pro ekonomiku, dále Technická příprava výroby (TPV) a řízení výroby. Jako u každé výrobní firmy bylo nutné systém nastavit individuálně, podle zdejších potřeb.
„Po analýze potřeb a diskuzích co a jak by mělo nebo mohlo fungovat nám byl systém nastaven dle našich potřeb. Obávali jsme se velkých programovacích zásahů, ale opak byl pravdou. Konzultanti vymysleli a dodali vcelku rychle a jednoduše úpravy, jak jsme potřebovali. Implementace proběhla hladce v průběhu zhruba čtyř měsíců,“ konstatuje Václav Koukolík.
Koncem roku 2013 došlo v SG Strojírně k migraci ze starého informačního systému na nový - HELIOS Orange. Ze systému Safír do systému HELIOS byla převedena požadovaná data v nadstandardně širokém rozsahu a objemu, což si vyžádalo značné úsilí na obou stranách. Díky přístupu dodavatele systému HELIOS ke kódům a struktuře systému Safír se však převody podařilo dovést do zdárného konce a systém mohl být v lednu 2013 uveden do ostrého provozu.
„Jedním z přínosů výměny systému byla revize procesů a postupů ve firmě. Jako zákazník jsme byli nuceni se při této příležitosti důkladně zamyslet, zda vše co děláme, provádíme efektivně, zda to nejde řešit jinak - lépe a jednodušeji. Některé postupy zůstaly stejné - nebyl důvod je měnit. Některé jsme změnili, nyní si takzvaně sedají, na což si musíme postupem času zvyknout. Jsem přesvědčen, že optimalizace některých postupů nám pomáhá zvýšit efektivitu toku informací a dokumentů po firmě. Snažíme se „elektronizovat“ vše, co jde…“ vzpomíná Ing. Koukolík.
 

 
Publikováno: 11. 11. 2013 | Počet zobrazení: 2863 článek mě zaujal 527
Zaujal Vás tento článek?
Ano