Rosler murr Schunk

Ze zápisníku Misan z EMO Hannover 2013

Letošní veletrh EMO se z pohledu návštěvníka zdál být opět větším, honosnějším a v neposlední řadě také Čínštějším. V každém případě pro vystavovatele nákladnějším, ochota utratit za expozice více zřejmě reflektuje současný mírně optimistický trend vývoje průmyslu ve většině Evropy. 

 

Monstr firma pak opět demonstrovala sílu zabírajíce svou expozicí celý jeden pavilón. Podívejme se však  nyní raději na výběr z hroznů dvou méně nápadných výrobců – Okuma a Brother, kteří svou filosofii a jedinečnost hrdě hájí již desítky let před „nájezdy“ zmiňovaných monster.

OKUMA OSP – 50 let CNC řízení
Zní to neuvěřitelně, ale skutečnost taková je. Japonská společnost Okuma to demonstrovala nejen 50 let starým řídicím systémem OSPIII-e, ale i související rozsáhlou kampaní zvýrazňující současnou spolehlivost obráběcích strojů.
50 měsíců záruky na vřetena a řídicí systém strojů OKUMA zakoupených do konce října tohoto roku. Skutečně důstojná oslava padesátin prvního CNC řídicího systému stejně jako vlastních pohonů a vlastního software. Ve všech těchto oborech nastavuje OKUMA laťku světové úrovně již 50 let .
Jak rychle postupuje vývoj techniky je nejlépe patrno z porovnání  původní plechové skříně zakrývající ručně prodrátovaný systém OKUMA OSPIII a vedle stojícího  nejnovějšího systému OSP P300, který poskytuje tisíce informací a řadu inteligentních funkcí pro maximální využití současně dostupné úrovně mechaniky. 
Výrobní technika současných parametrů se bez inteligentních funkcí již neobejde. Ať je to vysokorychlostní frézování v pěti osách, jakost povrchu v dokončovacích operacích, kompenzace mechanických a tepelných deformací, ochrana proti kolizím nebo potlačení vibrací. Neomezená kompetence OKUMA “Vše v jediném domě“ pro řídicí systém, pohony, senzory a software tvoří základ pro vznik mnoha nových  funkcí, které jsou k dispozici díky této koncepci výhradně jen u  společnosti OKUMA.

BROTHER – malé 5osé obráběcí centrum se schopností soustružení
Na skutečnost, že malá centra s kuželem vřetena ISO 30 a ISO 15 si získala nenahraditelnou pozici v automobilové a hromadné výrobě, jsme si již zvykli. Nyní k tomu přibude i schopnost těchto „mazlíků“ pracovat v 5ti osách a provádět efektivně i soustružnické operace na jedno upnutí. Ve stánku společnosti Brother obrábělo centrum nové řady Speedio typ M140X1 součást „kryt alternátoru“ s výraznou časovou úsporou oproti technologii separované do dvou operací. Parametry jsou skutečně úctyhodné:
 
- Rozběh vřetena 0,2 s
- Výměna nástroje tříska-tříska za 1,4 s (včetně výměny soustružnických nástrojů)
- Synchronní závitování do 377m/min až do velikosti M22

Pokud se podaří udržet cenu v současných velmi příznivých dimenzích, má toto centrum předpoklady stát se velice žádaným produktem v Evropě ještě v tomto roce.

OKUMA – přetlak na trhu brusek
Svými exponáty brusek na kulato typu GP/GA-TII a brusky na otvory GI-20NII se společnost OKUMA rozhodla razantně vstoupit na evropský trh brusek. Jakkoliv je tento trh dostatečně saturován německými a švýcarskými produkty, sází Okuma na svůj koncept „jednoho zdroje“. Kromě toho má i tradici a zkušenosti, neboť brusky vyrábí již od  roku 1918. Hydrodynamická uložení brousících vřeten s házením pod 0,01 µm, 5stranná hydrostatická vedení na stole a příčných saních zaručují opakovatelnou přesnost 0,01 µm, řídicí systém OSP-U20G s absolutním polohováním a aplikací inteligentních funkcí (TFC- teplotní kompenzace), budou spolu s cenou hlavními zbraněmi v konkurenčním boji.
 V Japonsku, kde již má OKUMA vybudované „Centrum broušení“  si ověřuje i další podpůrné činnosti pro zákazníky, kteří se bez velmi přesného broušení vnějších i vnitřních válcových ploch a profilů neobejdou. Tyto zkušenosti hodlá OKUMA uplatnit prostřednictvím národních zastoupení i při aplikaci svých technologií broušení i v Evropě.

BROTHER – nová generace řídicího systému
Na současným trendům zvyšování komfortu obsluhy řídicích systémů a neustálého zvyšování rychlosti strojů zareagoval Brother vývojem nové generace vlastního řídicího systému s označením C00. Implementována byla celá řada na první pohled více či méně patrných funkcí a vylepšení. Zmiňme například možnost registrace libovolné obrazovky pod určitým číslem předvolby a její vyvolání prostým stiskem tlačítka s příslušným číslem z libovolné jiné stojní obrazovky. Pro kontrolní a vedoucí pracovníky bude jistě zajímavá možnost samo-reportování stroje o jeho vytíženosti do webovské aplikace Brother, kterou lze při znalosti patřičného hesla sledovat například z chytrého telefonu. V neposlední řadě je na místě informovat o zvýšení výpočtového výkonu nového systému, což přináší nové možnosti při obrábění tvarových ploch, kde je třeba dopředu aplikovat vyhlazovací funkce na připravené trajektorie pohybu nástroje pro dosažení vysoké kvality povrchu obrobku.
 

 
Publikováno: 11. 11. 2013 | Počet zobrazení: 2264 článek mě zaujal 547
Zaujal Vás tento článek?
Ano