rosler murr Schunk

Hlídač průtoku v chladicím okruhu brusky

Pro potřeby přesného broušení se používají vnitřní a vnější brusky. Jsou potřebné v různých odvětvích od automobilového průmyslu, keramického průmysl a strojírenství. Hlavní použití brusek je např. při výrobě převodovek, systémů vstřikování paliva, při výrobě ložisek a obráběcích nástrojů.   

 

Chceme-li u těchto vysoce jakostních dílů dosáhnout vysoké kvality a přesnosti, musí být při požadovaných brusných procesech průběžně monitorována a řízena předepsaná teplota. Při této úloze hrají hlídače průtoku důležitou roli.
Pro zajištění specifikované přesnosti je při procesu broušení nutné udržet parametry uvnitř pevně daných hranic. To se týká teploty elektrických pohonů vřeten a lineárních motorů pro nastavování nástrojů. Elektrické pohony jsou provozovány při teplotách 26 až 30 °C. U vřeten je vyžadována tolerance teploty 1°C.
Aby toto bylo správně zajištěno, musí být teploty neustále monitorovány a v případě zvýšení teploty, odpovídajícím způsobem chlazení zase teploty sníženy. Průtokové spínače Meister plní kontrolní úlohu v chlazení.

Průtokové spínače RVM / U a RVO / U
Průtokové spínače Meister sledují průtok chladicích okruhů a zajišťují, aby vždy proudilo dostatečné množství chladiva, které je potřebné k chlazení. Ideální pro takové aplikace jsou přístroje RVM / U nebo RVO / U, které byly vyvinuty pro použití s vodou jako chladicím médiem. Přístroje na plovákovém měřicím principu se vyznačují krátkým časem odezvy oproti průtokoměrům s jinými měřicími principy. To je v chlazení automaticky fungujících strojů obzvláště důležité, protože škoda způsobená nedostatečným chlazením může být značná.
Sledování limitního průtoku je elektricky zprostředkováno jazýčkovým kontaktem, který je umístěný v externím pouzdře na těle průtokoměru. K dispozici jsou spínací nebo přepínací kontakty. K sepnutí dojde, když průtok klesne pod nastavenou hodnotu. Spínací bod může být uživatelem nastaven v měřicím rozsahu, tak aby bylo možné spínač průtoku snadno přizpůsobit jakékoli aplikaci. Zástavba přístrojů je možná v libovolné poloze. Přístroje typu RVO / U umožňují také dodatečnou optickou kontrolu průtoku. V těchto zařízeních je skleněné těleso opatřeno stupnicí, na které lze odečíst aktuální průtok. Oba typy zařízení nabízejí rozsah měření od 5 ml/min až 150 l/min.
Dalším použitím průtokoměrů na bruskách je sledování chladicí a mazací kapaliny. Při příliš nízkém chlazení dochází k přehřátí, které zpochybňuje výsledek procesu broušení. Při broušení kritických míst, může být dokonce nutné chlazení obrobku a brusného kotouče ještě před zpracováním. Zvláště důležité je monitorování chladicích kapalin u centrálního zásobování. Pouze oddělené sledování průtoku umožňuje okamžité zjištění poklesu množství chladicí kapaliny v každé části zařízení.

Průtokový spínač DKM-2
Dalším argumentem pro sledování průtoku je kromě kvality aspekt bezpečnosti při broušení. Aby se předešlo jiskření během procesu broušení, používají se v závislosti na konkrétní aplikaci a materiálu zvláštní emulze nebo oleje, které omývají díl. V případě nedostatečného oplachování může vzniknout hořlavá směs brusného prachu, vzduchu a chladicí kapaliny. Průtokoměry typu DKM-2 zajistí minimální množství nutné pro omývání. Tyto průtokové spínače s kompenzací viskozity jsou určeny pro používání olejů a maziv s kinematickou viskozitou 30 až 600 cSt. Dokonce při změně viskozity použitého chladiva tyto přístroje pracují spolehlivě ve stanovené přesnosti 10 % z plného rozsahu stupnice. Kromě spolehlivosti a rychlosti odezvy se vyznačují kompaktní konstrukcí a robustností. Také tento typ zařízení je možné instalovat v libovolné poloze díky použití zpětné pružiny. Elektrické kontakty jsou spínací nebo přepínací. Tlaková odolnost je 300 bar v provedení z mosazi a 350 bar v nerezové oceli.
V závislosti na typu připojení (kabel nebo konektor) může být dosaženo stupně krytí IP65 nebo IP67. Průtokoměry jsou k dispozici také v provedení proti výbuchu podle ATEX. Maximální teplota kapaliny má být až 120 °C nebo volitelně až 160 °C.

 

www.bibus.cz
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3411 článek mě zaujal 755
Zaujal Vás tento článek?
Ano