rosler murr Schunk

Multifunkční centra Integrex zvládnou komplexní obrábění

Společnost Misan zastupující na českém trhu firmu Yamazaki Mazak rozšířila svou nabídku produktů této japonské firmy o další zástupce nové generace multifunkčních obráběcích strojů. Na počátku roku přibyly tři 5osá vodorovná multifunkční centra Integrex e670H-II a čtyři 5osá vodorovná multifunkční centra Integrex e650H-II, která doplnila nyní i „kompaktní“ verze Integrex j300/400.  

 

Multifunkční obráběcí centra Mazak reprezentována řadou Integrex jsou podle údajů výrobce vůbec nejrozšířenějším víceprofesním výrobním strojem na světě. První Integrex byl představen v roce 1987 a do současnosti bylo dodáno již na 10 000 strojů tohoto typu. Řada Integrex zahrnuje několik kategorií, jejichž jednotlivé typy obsáhnou širokou škálu aplikací i rozměrů opracovávaných objektů:
- Integrex IV - Multifunkční obráběcí centra s automatickou výměnou nástrojů, osou Y a B pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů. Dále jsou rozděleny do variant bez koníka, s druhým vřetenem a se spodní rev. hlavou.
- Integrex e-H II - Spojuje v sobě frézovací a soustružnické obráběcí centrum s vodorovnou osou obrobku. Dodává se ve variantách S (s druhým vřetenem) a T (se spodní revolverovou hlavou).
- Integrex e-V II - Představuje splynutí frézovacího a soustružnického obráběcího centra se svislou osou obrobku.
- Integrex i - Zástupci kompaktní řady multifunkčních obráběcích center vybavených osou Y a B s minimálními zástavbovými rozměry.
- Integrex j - Multifunkční obráběcí centra minimálních zástavbových rozměrů vybavené osou Y a indexovatelnou osou B.

Za hlavní přednosti a přínosy, které pomohly Integrexu k pozitivnímu přijetí víceprofesních výrobních zařízení uživateli považuje Takashi Yamazaki, ředitel společnosti Yamazaki Mazak pro prodej a marketing, výrazné snížení průběžné doby výroby, schopnost významně snížit výrobní náklady, a to i při obrábění mnoha různých dílů v malých dávkách, a kombinaci více procesů. Univerzalita řešení, jaké představuje koncept řady Integrex umožňuje zvětšit rychlost odezvy dodavatelských firem na měnící se obchodní podmínky. To se ukázalo zejména v době recese, kdy dochází ke snižování výroby a právě inovační způsob výroby jaký nabízí nová generace strojů Integrex může být významnou konkurenční výhodou.

Stroj, vytvořený „na míru“ požadavkům trhu
V druhé polovině loňského roku uvedla společnost Yamazaki Mazak na trh jako novinku typ Integrex j-200. Jak uvedl Takashi Zamazali, nový Integrex j-200 byl vyvinut především pro zákazníky, kteří nemají dosud nainstalován žádný víceprofesní stroj a váhají s jeho pořízením, poněvadž se domnívají, že tyto stroje jsou náročné na obsluhu, složitě se programují a jsou drahé. Integrex j-200 vyvrací tyto předsudky - nabízí jednoduchou obsluhu a programování, vysokou přesnost, vyšší produktivitu a to za mimořádně příznivou cenu.
Optimalizace konceptu stroje a velmi příznivá cena by měla nasměrovat Integrex j-200 do úzkého tržního segmentu mezi dvěma hlavními skupinami obráběcích systémů, kterými jsou sofistikované stroje s pokročilými funkcemi pro maximální všestrannost a na druhé straně stroje s nižší cenou ale s menším rozsahem funkcí a omezenou univerzálností. Mazaku se tak podařilo obsadit mezeru na trhu, která až dosud nebyla zaplněna žádným srovnatelným víceprofesním výrobním strojem. Výrobce toho dosáhl především promyšleným snížením ceny, což se podařilo zjednodušením některých funkcí, jako je odstranění souvislého řízení B-osy, a vybraných NC funkcí, které jsou využitelné pouze při obrábění velmi specifických dílů. K příznivé odezvě na trhu pomohl stroji však i nový ergonomický design, inteligentní funkce a pokroková protikolizní ochrana zavedené výrobcem s cílem zlepšit celkovou užitnou hodnotu stroje. Integrex j-200 by se měl pro uživatele stát jakousi vstupenkou do světa výkonných víceprofesních obráběcích center.

Integrex j-300/400

Na počátku letošního roku rozšířila společnost Misan svou nabídku v „j“ řadě o další dva výkonnější stroje Integrex j-300 a j-400
Moderní CNC řízené multifunkční obráběcí centra s automatickou výměnou nástrojů, osou Y a B pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů stanovují podle charakteristiky výrobce nový standard pro malé víceprofesní stroje. Koncepce systému Integrex-j je řešena tak, aby nedocházelo k problémům, které se jinak v této třídě strojů běžně vyskytují, jako je malý osový zdvih a omezená bezkolizní oblast stroje.
Integrex j-300/400 je kompaktním strojem s mimořádnou jednoduchostí obsluhy. Umístění zásobníku nástrojů a prvků pravidelné údržby na přední stranu stroje přináší obsluze časovou úsporu a vyšší efektivnost hlavně během seřizování stroje na nový obrobek.
Promyšlená konstrukce umožňuje použít stroj pro obrábění pevnými i poháněnými nástroji. Zatímco velká část soustružených obrobků vyžaduje po soustružení k dokončení ještě celou řadu dalších následných operací jako frézování, vrtání a řezání závitů i na šikmých plochách (při normálním způsobu obrábění bylo nutno osoustružený obrobek z CNC soustruhu přenést na jiné obráběcí centrum, frézku či vrtačku a tam ho dokončit), na stroji řady Integrex lze takovou součást vyrobit na jedno upnutí. Nasazením tohoto stroje se výrazně sníží nejen výrobní a osobní náklady, ale zejména potřeba místa v dílně.
K významným přednostem stroje patří robustní lože z meehanitové litiny, která vykazuje vynikající vlastnosti při tlumení kmitů, umožňuje plné využití nainstalovaného výkonu. Celý stroj se všemi vedlejšími agregáty tvoří ucelenou, stabilní jednotku a zabírá minimální půdorysnou plochu. Díky tomuto konstrukčnímu provedení je pracovní prostor včetně upínacího zařízení a nástrojového zásobníku uspořádán tak, aby odpadala častá únavná práce.

Nová konstrukce, nový systém, pozoruhodné parametry

Vřeteno má integrovaný motor nové konstrukce s permanentními magnety. Nástrojové vřeteno s integrovaným motorem pro upnutí pevných i poháněných nástrojů se naklápí v rozsahu 220° (B osa) pomocí bezvůlového převodu s valivými elementy s indexací po 5° (volitelně po 1°).
Pro dosažení vysokých otáček je vřeteno uloženo ve velkodimenzových přesných ložiskách. Stroj je standardně vybavován numericky řízenou osou C (s 10" sklíčidlem u varianty j_300 a s 12" sklíčidlem u verze j-400). Tím lze na stroji obrábět i komplikovaně vyhlížející tvary.
Stroj je standardně vybaven osou Y. Konstrukční pravoúhlé uspořádání přímých os příznivě působí na přesnost polohování stroje.
Dalším konstrukčním prvkem, který přibližuje tento stroj k frézovacím centrům je výměna nástroje. Stroj je vybaven zásobníkem pro 20 nástrojů (volitelně 36 nebo 72). V pracovním prostoru je pouze jeden nástroj upnutý v nástrojovém vřetenu (jedna pozice pro pevný i poháněný nástroj). Ostatní nástroje jsou v zásobníku nástrojů a nezabírají v pracovním prostoru místo potřebné pro obrábění. Výměna nástrojů je díky nové konstrukci výměníku nástrojů velmi rychlá. Kombinované nasazení nástrojů pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů umožňuje konečné obrobení na jedno upnutí.
Použití lineárního vedení zajišťuje mimořádnou rychlost a přesnost polohování. Lineární vedení má mimořádně nízký koeficient tření a tím odstraňuje jakýkoliv trhavý pohyb. Současně při polohování rychloposuvem vzniká jen nepatrné množství tepla, takže je dlouhodobě zajištěno obrábění s vysokou přesností. Přesnost a produktivnost stroje zvyšuje řada nových inteligentních funkcí, které přispívají rovněž ke snadnější obsluze a údržbě. Aktivní kontrola vibrací a inteligentní teplotní štít minimalizují účinek nežádoucích vlivů na stabilitu a přesnost stroje, inteligentní bezpečnostní štít a podpora údržby nabízejí obsluze nebývalý komfort a jistotu nejen během přípravy technologie. Zcela nová funkce inteligentního výkonného vřetene podporovaná řadou zabudovaných snímačů a sofistikovanými algoritmy vyhodnocení stanovuje nová měřítka nejen efektivity a přesnosti obrábění, ale i kontroly a preventivní údržby vřetene samotného.
Stroj je vybaven dvoujádrovým procesorem a 64 bitovým CNC řídicím systémem Mazatrol Matrix. Tento systém je kombinací soustružnického a frézovacího řídicího systému Mazatrol. Firma Mazak zdokonalila dialogové řízení a vybavila ho nejnovější 64 bitovou mikroprocesorovou technikou. Ve spojení nového procesoru pro řízení stroje s PC technologií a OS Windows tak Mazak nabízí rychlost, spolehlivost a snadnost obsluhy spolu s celosvětovým standardem uživatelského rozhraní. Komunikační otevřenost systému umožňuje uživateli snadné začlenění do podnikové sítě, pevný disk spolu s dvěma Cardbus sloty a PCMCIA rozhraním představuje řádové vyšší úroveň ukládání a výměny uživatelských programů a dat. V dnešním dialogovém systému firmy Mazak jsou zabudovány připomínky a zkušenosti zákazníků z celého světa od prvního uvedení systému na trh v roce 1981.

Profesionální všeumělec Integrex e-1060V/8-II (2-PC)
Nejvýkonnější zástupci řady Integrex jsou vybavováni novým řídicím systémem Mazatrol Matrix Pro, který obsahuje všechny charakteristické vlastnosti dosavadního řídicího systému Mazatrol v ještě vylepšené podobě. Díky možnostem nejnovějších technologií a propojením PC s CNC je tento řídicí systém schopen vyhodnocovat nejrůznější údaje, odpovídat na dotazy, a navrhovat optimální řešení. Stroje vybavené tímto nejnovějším CNC řídicím systémem zajišťují nejen vysokou přesnost a rychlost, ale i snadnou obsluhu.
Představitelem těchto výkoných multifunkčních obráběcích strojů je např. novinka uvedená v závěru loňského roku - Integrex e-1060V/8-II (2-PC), multifunkční obráběcí centrum s automatickou výměnou nástrojů, osou Y a B a dvoupaletovým výměníkem určené pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů
Vysoký výkon motoru na vřetenu spojený s příznivým průběhem kroutícího momentu zajišťuje hospodárnost jak při vysokorychlostním obrábění, tak i při těžkém hrubování. Vřeteno je uloženo ve velkorozměrných a vysoce přesných ložiscích, která zajišťují dosažení vysokých otáček. Tuhost osy C, kterou je stroj standardně vybaven, umožňuje optimální využití vysokého výkonu frézovacího vřetene k výrobě velmi komplikovaných součástek, jako jsou formy apod.
Stroje jsou vybavovány řetězovým zásobníkem pro 40 nástrojů, lze používat jak pevné tak poháněné nástroje. Volitelně jsou k dispozici řetězové zásobníky na 80, 120 nebo 160 nástrojů, popř. regálové na 180, 240 nebo 330 nástrojů. Díky nově koncipovanému zásobníku nástrojů lze v nejkratším možném čase obrábět i velmi složité tvary obrobků.
Stroj je standardně vybaven osami Y a B pro obrábění šikmých ploch a otvorů. Poháněný nástroj může být naklápěn vůči ose Z v rozsahu 150 stupňů v krocích po 0,0001°. Díky tomu lze obrábět skloněné plochy a šikmé otvory, což umožňuje obrobit na jedno upnutí prakticky jakýkoliv tvar obrobku.
Ke standardní výbavě stroje Integrex e-1060V/8-II (2-PC) patří i dvoupaletový výměník. Výběrem z různých druhů palet dodávaných jako zvláštní příslušenství lze stroj přizpůsobit typu výroby – např. při aplikaci čtvercové palety 800 x 800 mm je možné stroj používat v paletizačním systému spolu s vodorovným obráběcím centrem.

Inteligentní funkce obráběcích strojů Mazak
Aktivní kontrola vibrací (AVC) - redukce vibrací potlačuje vznik vibrací při velmi přesném polohování všech os a zkracuje čas obrábění. Funkce snímá vibrace břitu nástroje, napomáhá tak k dosažení vysoké kvality obrábění a zároveň zabraňuje nadměrnému opotřebování hrotu nástroje.
Inteligentní vřeteno (IPS) - Zcela nová funkce podporovaná řadou zabudovaných snímačů a sofistikovanými algoritmy vyhodnocení stanovuje nová měřítka nejen efektivity a přesnosti obrábění, ale i kontroly a preventivní údržby vřetene samotného. Čidla umístěná ve vřetenu komplexně monitorují jeho stav a provoz podle řady parametrů, včetně teploty, vibrací a změny rozměrů a poskytují obsluze užitečné informace. Pomocí těchto údajů lze předcházet potížím způsobeným vřetenem, a také dosáhnout významného snížení ztrát ve výrobě způsobených prostojem stroje.
Inteligentní teplotní štít (ITS) - sleduje teploty na důležitých místech stroje a vypočítává a nastavuje kompenzace teplotní roztažnosti tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti obrábění.
Inteligentní podpora údržby (IMS) – je utilita zaměřená na klíčové faktory preventivní údržby. Mmonitoruje stav součástí s krátkou životností (vzduchové filtry, olejové náplně, stěrače krytů, lampy osvětlení, různá tesnění, baterie řídicích jednotek, atd.) a v případě, že bylo dosaženo konce jejich životnosti, upozorní na to systém obsluhu. Funkce je užitečná pro stanovení plánu preventivní údržby, aby se zabránilo neočekávané odstávce stroje.
Hlasový poradce MAZAK (MVA) – pomocí řečového výstupu slovy informuje, které ovládací prvky byly aktivovány a upozorňuje obsluhu na opatrnost při ručním ovládání. Tato funkce přispívá ke snížení chyb obsluhy.

 

www.misan.cz
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 4401 článek mě zaujal 677
Zaujal Vás tento článek?
Ano