rosler murr Schunk

Bezpečná automatizační řešení

Problematika bezpečnosti práce je natolik ožehavé téma, že spekulace o dodržování či nedodržování bezpečnostních norem v praxi, jsou na jinou diskuzi. Ovšem právě (ne)bezpečnost reálných průmyslových provozů mě přivádí k tomu, abych ukázal, jak by bylo možné, a hlavně jak v praxi opravdu lze zajistit bezpečnost strojů a strojních zařízení využitím odpovídající automatizační techniky.  

 

Automobilový průmysl
Vývoj bezpečnostních závor začal v minulosti na popud automobilového průmyslu a dnes Toyota používá bezpečnostní světelné závory Panasonic ve všech továrnách po celém světě. To je samozřejmě možné vzhledem ke skutečnosti, že tyto bezpečnostní výrobky jsou celosvětově v souladu s mezinárodními standardy, dodržují příslušné bezpečnostní normy závazné pro výrobce strojů a jsou vždy v souladu s regionálními předpisy – např. v rámci EU mají označení shody CE.
Bezpečnostní světelné závory
Bezpečnostní závory nacházejí uplatnění nejen v náročném automobilovém průmyslu, ale ve všech oborech průmyslové výroby. Pouzdro z eloxovaného hliníku, krytí IP67, vestavěné funkce jako např. muting, blanking, overriding, velmi krátká doba odezvy a jednoduché zapojení jsou atributy, díky kterým jsou tyto bezpečnostní prvky vhodné téměř pro každou úlohu. Nejnovější řada SF4C jsou nejtenčí bezpečnostní závory na světě a tak po montáži do prostupu „nekradou“ šířku a je tam stále dostatek prostoru pro zakládání výrobku či jakoukoliv další manipulaci. Další výhodou jsou uživatelsky nastavitelné červené a zelené LED vestavěné přímo do těla závory, které přinášejí okamžitou zpětnou vazbu o aktuálním stavu závory či aplikované funkci.
Bezpečnostní skener SD3-A1
Bezpečnostní laserový skener SD3-A1, jehož funkce je založena na osvědčeném principu měření doby letu vyslaného světelného impulsu, používá polovodičovou laserovou diodu s infračerveným světlem pracující v nejnižší laserové třídě 1. Pomocí skeneru možno zabezpečit ochranné pole, které má přibližně tvar rozevřeného vějíře s poloměrem až 4 m a vrcholovým úhlem 190°. Velmi přínosné se ukázalo využiti tzv. varovné zóny, které detekuje narušení prostoru ve vzdálenosti až 15 m. Je možné spustit ochranné funkce (akustický nebo světelný signál, zpomalení pohybu vozíku atd.) čímž se většinou eliminuje opravdové narušení nebezpečné oblasti.
Přesný tvar a rozměry monitorovacích oblastí  (7+1 ochranných a varovných polí) možno pohodlně upravit na požadovanou velikost. Parametrizaci ochranných a varovných polí podobně jako diagnostiku chyb možno zajistit komfortně přes sériové rozhraní z PC.
Bezpečnostní laserové skenery řady SD3-A1 jsou zkoušeny podle normy IEC 61496-1/-2, a vyhovují požadavkům bezpečnostní kategorie 3 podle normy EN ISO 13849-1. Skenery pracují s provozním napětím 24 V DC a mohou být používány v prostředí s teplotou okolí 0 až +50 °C. Stupeň jejich krytí je IP65.
Používají se především k zajištění nebezpečných míst a zón např. u lisů, ohýbaček, vstřikovacích strojů a jiných výrobních zařízení ve strojírenství nebo u průmyslových robotů, automaticky řízených vozících či v automatizovaných výrobních buňkách např. automobilovém průmyslu, kde se ochrana bezpečnostními světelnými závorami a závěsy nedá zajistit buď vůbec nebo jenom s nepřiměřeně vysokými náklady.
Bezpečnostní modul FP Safe
Základem všech výrobních linek a jejich částí je většinou programovatelný automat (PLC). Panasonic se s nástupem nových bezpečnostních norem, rozhodl nejít cestou výměny PLC kus za kus, protože kromě samotné ceny „bezpečných“ PLC byla rozhodující i nutnost případně přeprogramovat či modifikovat program pro nové automaty.
Panasonic Electric Works (PEW) vyvinul rozšiřující bezpečnostní modul, který po propojení se stávajícími programovatelnými automaty systém rozšíří o bezpečnostní funkce při zachování všech řídicích funkcí v „rukách“ stávajícího PLC.
Modul FP Safe, který PEW vyvinula pro naplnění všech bezpečnostních standardů, je kompatibilní se všemi řadami PLC Panasonic a FP Safe Configurator, intuitivní prostředí pro parametrizování bezpečnostních funkcí, je k dispozici zdarma. Zůstává zachován programovací komfort podle IEC61131-3, možnost použít všechny stávající knihovny a naprogramované projekty a navíc přibyla možnost zajistit vysokou úroveň bezpečnosti zařízení SIL3 (Safety Integrity Level).
PLC dostává všechny povely a informace o bezpečnostních stavech z centrálního modulu bezpečnosti v reálném čase a všechny bezpečnostní funkce jsou vykonávány zcela nezávisle, tak jak to ČSN EN 62061 předepisuje. V centrálním modulu bezpečnosti stačí předem připravené bezpečnostní funkce pomocí softwarového nástroje jen vybrat a parametrizovat (např.: dvouruční ovládání podle EN 574, nouzové zastavení, monitorování pohybu, monitorování blokovacích zařízení, blokování opětného zapnutí, apod.).
Rozšiřující moduly FP Safe
Základním modulem FP Safe lze konfigurovat až 5 bezpečnostních funkcí a jeho použitelnost lze ještě rozšířit širokým sortimentem externích modulů. Obsahuje předdefinované s bezpečností související funkce, které umožní snadnou konfiguraci
FP Safe jednotky, vizualizaci zapojení čidel a akčních členů a nastavení parametrů pro všechny související komponenty.
Ke standardnímu vybavení centrálního modulu bezpečnosti patří 16 bezpečných digitálních vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy s pozitivním spínáním bezpečnostní kategorie 4, dva volně parametrovatelné polovodičové výstupy s pozitivním spínáním, čtyři další nezávislé releové výstupy a obvod monitorování klidového stavu a otáček pro dvě osy. Navíc má uživatel k dispozici několik externích modulů, kterými lze zařízení modulárně rozšiřovat.
Programovatelné automaty Panasonic s integrovanými bezpečnostními funkcemi představují nejjednodušší způsob jak splnit nové bezpečnostní standardy.
Pouze systémy jehož všechny komponenty budou splňovat bezpečnostní parametry definované ČSN EN 62061 mohou být nasazeny v tzv. bezpečných provozech. PEW nabízí bezpečnostní systémy navržené výhradně z komponent společnosti, čímž je zajištěna dobrá komunikace a krátká doba implementace.
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 2331 článek mě zaujal 526
Zaujal Vás tento článek?
Ano