murr Schunk

Čas před veletrhy

Na  aktivitě výrobců a dodavatelů výrobní techniky v průběhu prázdninových období,  lze docela dobře sledovat změny podmínek působnosti našeho strojírenství. Zatímco 90tá léta byla charakterizována  nástupem malých, nově zakládaných společností nabízejících práci ve mzdě, odeznívaly postupně dřívější nabubřelé státní podniky a  jejich investiční aktivity. Projevem vývoje v tomto období byla rovnoměrně na celý rok rozložená nákupní aktivita.

 

Pozdější zpřísnění podmínek činnosti podnikatelských subjektů a předepsané audity hospodaření způsobily odkládání velkých nákupů až na dobu po schválení hospodářských výsledků předchozího roku a projednání investic valnými hromadami tedy právě na prázdninové období. Na to u dodavatelů nestačilo ani 24 hodin denně a navíc obvykle s požadavkem dodávky ještě do konce roku.
Od roku 2004, kdy jsme se stali členem EU nápory v letních měsících postupně  slábly. Přišlo totiž období nákupů výrobní techniky na schválené dotační projekty a následné přidělení dotací - to především po roce 2007, kdy se náhle přihlásila globální finanční a později i celková krize. A tak se s nevýraznou amplitudou vlní  nápory investorů řízené jednak administrátory z Bruselu (pozastavování dotačních programů) a současně snaživě podporované motivačními akcemi české strany. Věříme všichni, že si většina strojírenských podnikatelů, kteří se k dotacím přes neprůhledný korupční les propracovali, nezapomněli na tvrdou práci v tomto oboru a dokáží své firmy i v budoucnu bez dotací rozvíjet. Faktem zůstává, že jsme, jako kdysi strojírensky orientovaní, nyní  již částečně ztratili výhody a přednosti, pro které jsme až dosud byli jako subdodavatelé upřednostňování tj. nízká cena práce a spolehlivost v dodržování smluvených podmínek. Zbývá snad ta kvalita a spolehlivost. Zájem průmyslového světa se přesouvá do dosud nevytěžených lokalit východním směrem.
Pro letní měsíce ve strojírenské branži tak zůstává po léta opakovaná příprava a realizace veletrhů v Brně a vždy ve dvouletých intervalech vzájemné porovnání na Evropské výstavě obráběcích strojů EMO Hannover. EMO se za vlády německých výrobců výrobní techniky na čele světových tabulek stalo největší světovou přehlídkou obráběcích a tvářecích strojů. S tím, jak se vedoucí pozice lídra světa v tomto oboru přesouvala na východ, začala klesat i prestiž a váha této výstavy. Německo rádo prezentovalo svou výhru ve světové válce o obráběcí a tvářecí stroje  a využilo k tomu i EMO výstavy. S poklesem z výsluní pak zákonitě zájem o EMO prezentace  ustupoval. Svůj vliv sehrávají také pochopitelně rostoucí ceny za realizaci výstavních expozic a selektivní podpora vybraných národních výrobců. Přestože na tom současná Německá výroba není nejhůře, fakt, že největší a tradiční německý výrobce je spolu vlastněn Japonci, na prestiži EMO nepřidá. Snad alespoň v tom, že dva spolumajitelé mají zajištěnou expozici hned u hlavního vstupu, zatímco za ostatními Japonskými firmami se musí až k plotu na nejzazším místě výstaviště.
Jak jsme již navykli v posledních letech pozorujíce přípravy největších expozic, ani letos EMO nevybočí z dobře zavedené rutiny trvalého zlepšování. Snad ještě větší drobení sortimentu podle specifických požadavků, hlavně ze segmentu automobilových zákazníků a hledání nekonvečních doplňkových programů. Klíčové téma nazvané „Inteligence in production“ ladí se současným trendem zvyšování míry autonomie výrobních strojů na člověku ve všech jeho pozicích (od obsluhy stroje přes technologa/programátora až po zkušeného servisního technika). Ostatně všichni prožíváme masáž prostřednictvím různých podob sloganu „inteligentní výrobek“ například i v oblasti běžných domácích spotřebičů. Již zdaleka ne tolik prezentovanou je skutečnost, že současně se zvyšováním „inteligence“ výrobků se neustále hledají způsoby, jak je výrobně zlevnit (což nemusí koncový zákazník na ceně nutně pocítit). V případě výrobních strojů toto může mít fatální důsledky, neboť bychom neměli nikdy zapomenout, že jednou ze základních požadovaných vlastností stroje je jeho vysoká tuhost, která má zásadní dopad na charakteristiky, kterým rozumí i ekonomicky orientovaní jedinci – produktivita a spolehlivost.
Společnost Misan s.r.o. zastupující japonské výrobce obráběcích strojů Okuma, Brother a Okamoto představuje pro ty, kteří se o EMO zajímají, exponáty těchto tří  výrobců.

Okuma:
Především doplní novou řadu víceprofesních center s pravoúhlou kinematikou o nové typy Multus U3000 a Multus U4000. Představí i nové provedení 5osých center MU5000V a MU6300V s inovovaným uspořádáním pracovního prostoru. Především na těchto strojích budou předváděny technologie výroby ozubených kol, obrábění titanových slitin, a obrábění s tlakem 150 bar chladicí kapaliny. Spolu s vysoce produktivními soustruhy řady LT 3000EX 3T3MY se představí nové typy řady GENOS doplněné o automatizační prostředky. Úplnou novinkou ve stánku Okumy budou vysoce sofistikované brusky pro vnější válcové broušení a broušení otvorů. Pozadu nezůstane ani jedna z dominant Okumy – velké stroje portálové konstrukce. Na EMO si tak odbude svou Evropskou premiéru víceúčelové soustružnické obráběcí centrum VTM 2000YB schopné obrábět polotovary do průměru 2,4 m v pěti osách. V neposlední řadě se bude expozice věnovat také 50. výročí uvedení vlastního řídicího systému pod označením OSP. Návštěvníci tak budou moci na prezentované časové ose i díky „muzejním“ kouskům elektroniky nahlédnout do převratného vývoje na poli řídicích systému a pochopit unikátnost Okumy, jakožto výrobce strojů, který si již od počátků číslicového řízení vyvíjí a vyrábí kompletní servopohonovou výzbroj a pochopitelně i vlastní řídicí systém s unikátním uživatelským rozhranním.

Brother:
Představí novou řadu vysokorychlostních svislých tříosých obráběcích center s křížovým stolem Speedio S500X1, S700X1. Ačkoli se to zdá téměř nemožné, tak přesto Brother dokázal opět zvýšit rychlost svých strojů zejména při vedlejších operacích – polohování lineárních os, rozběh a zastavení vřetene, výměna nástrojů. Novinkou je i řídicí systém s označením C00, který je oproti svému předchůdci více uzpůsoben pro rychlostní frézování s velkým množstvím načítaných bloků partprogramu. Druhou zásadní novinku představuje 5osé víceprofesní centrum  Brother Speedio M140X1 se soustružnickými schopnostmi. Brother zde vychází vstříc zejména dodavatelům do automobilového průmyslu, kteří obrábějí přesné hliníkové odlitky, u nichž se vyskytuje převaha frézovacích a osových operací ovšem v menší míře je třeba i soustružit. Speeedio M140X1 dokáže opracovat takového součásti na jedno založení polotovaru a navíc s rychlostí a tedy produktivitou Brotheru vlastní.

Okamoto:
Bude vystavovat ucelený přehled brusek na plocho ACC-42SAiQ, ACC-52SA, ACC-104CAiQ, UPZ210LiII s různým stupněm výbavy a řízení – od poloautomatického řízení až po plné NC řízení. Z dalších exponátů jmenujme NC brusku na vnější válcové plochy OGM-350UNCIII a dvouvřetenovou brusku na otvory IGM-15NC-2III.

 

 
Publikováno: 22. 10. 2013 | Počet zobrazení: 1639 článek mě zaujal 335
Zaujal Vás tento článek?
Ano