murr Schunk

MSV Brno 2013: Zaostřeno na průmyslovou automatizaci a dopravu

Již za měsíc se otevřou brány areálu brněnského výstaviště, které na podzim tradičně hostí Mezinárodní strojírenský veletrh. Ten letos vstupuje do jubilejního, již 55. ročníku a za více než půlstoletí své existence se stal nejvýznamnější průmyslovou akci u nás a jednou z klíčových událostí i v evropském kontextu.

 

Na letošním ročníku pořadatelé očekávají 1500 vystavovatelů z řad významných strojírenských firem a vysokou návštěvnickou účast jak z domácí průmyslové sféry, tak i ze zahraničí, odkud přijíždí více než třetina vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Jádrem a dominantou veletrhu jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje (kterým je opět vyhrazen největší a nejmodernější pavilon P, kde se představí všichni významní tradiční vystavovatelé) a materiály a komponenty pro strojírenství.

Automatizace od letoška už každoroční součástí MSV
Hlavním tématem MSV 2013 bude letos projekt Automatizace – průřezová prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky, která je součástí všech deseti oborových celků veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV. Posledního ročníku veletrhu Automatizace se zúčastnilo přes 220 firem a zhlédlo jej téměř 76 000 návštěvníků. Vzhledem k významu průmyslové automatizace a trvalému zájmu vystavovatelů se proto pořadatelé rozhodli povýšit původní bienále na každoroční součást MSV.
Účast v tomto projektu přináší podle organizátorů firmám hned několik významných benefitů. Především jde o zviditelnění automatizační techniky v rámci portfolia MSV a ve výstavních pavilonech. Na automatizaci se klade důraz v propagaci a medializaci MSV. Odborní návštěvníci jsou cíleně oslovováni s informacemi o oborových novinkách a trendech v průmyslové automatizaci. Také letos budou vystavovatelé z tohoto oboru soutěžit o nejlepší exponát z oboru automatizace měřicí, řídící, automatizační a regulační techniky (V rámci prestižní soutěže Zlatá medaile MSV se uděluje speciální cena nejlepšímu exponátu z oboru průmyslové automatizace), a pro návštěvníky veletrhu je připraven atraktivní doprovodný program – vize v automatizaci, automatizace jako nástroj snižování nákladů a efektivní využívání všech zdrojů, surovin a energií. A v neposlední řadě se tématu automatizace cíleně věnuje také odborný doprovodný program, jehož součástí budou tradiční konference Vize v automatizace a Machines Communicate.

Novinka letošního ročníku: EUROTRANS
V říjnu 2013 proběhne v Brně v rámci MSV také premiéra veletrhu EUROTRANS, což je nový mezinárodní dopravní veletrh zaměřený na všechny druhy dopravy a logistiku. Jak charakterizují novinku organizátoři, jde o propojení veškeré dopravní tématiky do jednoho komplexního celku, jeho klíčovými obory jsou silniční a železniční doprava a logistika. Veletrh bude primárně určen odborné veřejnosti a bude se konat jednou za dva roky v lichých letech - termín je sladěn tak, aby nekolidoval s ostatními důležitými veletrhy v tomto oboru v Evropě. To, že jedním z veletržních dnů je sobota, umožní návštěvu EUROTRANSu jednak živnostníkům a jednak široké veřejnosti. Záštitu veletrhu převzaly Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR, partnery projektu jsou hlavní profesní sdružení zaštiťující obory veletrhu. Se záměrem dopravního veletrhu souhlasí i spolupořadatelé veletrhu Autotec - Sdružení automobilového průmyslu (SAP), Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).  
Nosným konferenčním tématem veletrhu EUROTRANS bude „mobilita - přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti“. Tematické spektrum třídenní konference Mobilita budoucnosti, která proběhne přímo na ploše pavilonu G2 a  konference Brno Safety zahrnuje financování dopravní infrastruktury, udržitelnou mobilitu, bezpečnost provozu, nákladní a kombinovanou dopravu, možnosti rozvoje vysokorychlostní železnice, ale také dopravní telematiku nebo veřejná logistická centra.

Podpora výzkumu, inovací a technické vzdělávání
Atraktivní a vyhledávanou součástí MSV se během několika let stal projekt Transfer technologií a inovací, který se svým charakterem vymyká nabídce komerčních expozic. Prezentace výzkumných aktivit vysokých škol je příležitostí k ukázkám zajímavých projektů i jejich konkrétních výstupů a umožňuje navázat přímé kontakty s průmyslovými podniky, které se zajímají o spolupráci ve vědecko-výzkumné oblasti. Technické univerzity a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1.
Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technických oborech v ČR. Smyslem projektu je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru. JobFair MSV 2013 se uskuteční ve čtvrtek 10. října a mezi vystavovateli budou firmy jako Aero Vodochody, UNEX, ABB, Česká zbrojovka a další.
I letos bude k vidění automatická balicí linka Packaging Live. Provoz  balicí linky bude rozdělen na dvě samostatná automatická pracoviště, propojená manuálním úsekem. První z pracovišť je plně automatizované, představí se v něm v sekci balení skládačka i zavíračka kartonů doplněná o manipulačního robota a značící technologie. Na tento úsek naváže manuální část - ruční sponkování kartonů, ruční vkládání krabiček do velkých krabic a instalace vzduchových i papírových výplní na dopravníku. Od potisku krabic, přes RFID identifikaci, lepení krabic, jejich značení, ukládání na paletu až po ovinování se bude opět jednat o úsek řízený paletizačním robotem. Pro diváky jsou opět připraveny ceny a soutěže. Mezi hlavní partnery projektu patří Viking Mašek, Gaben, VŠB, ARC-Robotics, ONDRÁŠEK Inkjet System, Servisbal Obaly, Technology Morava, GE Money Bank a Kuda Packaging. /red/
 

 
Publikováno: 22. 10. 2013 | Počet zobrazení: 1578 článek mě zaujal 361
Zaujal Vás tento článek?
Ano