murr Schunk

Kovoobrábění budoucích let je i hledání odpovědí na nové výzvy

EMO je tradiční platformou pro inovace a i letošní ročník bude mít rozhodně co nabídnout. Svědčí o tom řada připravovaných premiérových uvedení nových strojů, i účast renomovaných výzkumných institucí, jako je např. proslulý Fraunhoferův institut, které budou v září v Hannoveru prezentovat svá řešení.

 

I když stroje zcela nové koncepce se neobjevují na veletrzích každý rok o atraktivní novinky rozhodně nebude nouze. Mezi nejčastější směry inovací patří sofistikovaná multifunkční zařízení, kombinující v sobě možnost operací prováděných dříve samostatnými stroji (např. víceosá obráběcí centra, která zvládají soustružení i frézování), inovace v oblasti řídicích systémů, ale také nové technologie a řešení umožňující dosáhnout strojům ještě lepších parametrů, zejména pokud jde o rychlost obrábění, snižování “ztrátových” časů pro výměnu nástrojů apod. Pozornost výrobců se zaměřuje zejména na vysokorychlostní obrábění (HSC), přesné řezání a dělení s využitím tradičních i pokročilých metod (plazma, laser,vodní paprsek…) a speciální technologie a postupy, jako je např. mikroobrábění, elektroeroze apod.
Také v oblasti nástrojů pokračuje neustálý souboj o lepší inovační řešení ať už v oblasti konstrukčního provedení, kde i zdánlivý detail může znamenat revoluční zlepšení, nebo využití různých speciálních materiálů (např. povlaky pro nové odolnější povrchy) zvyšující jejich výkonové parametry či životnost.

Nové stroje pro nové materiály
Výzvou je nyní i obrábění nových moderních materiálů. Ať už jde např. o titan, používaný pro jeho vlastnosti v leteckém a kosmickém průmyslu či v medicínských aplikacích, nebo různé pokročilé slitiny a kompozitní materiály. Ty nabízejí pozoruhodné vlastnosti a často zcela nové možnosti pro konstruktéry, ale jejich opracování s využitím tradičních technologií a metod je obtížné a často prakticky nemožné. Nastupují proto specializovaná zařízení a nástroje nové generace, které umožňují pracovat i s těmito materiály, jež byly dosud prakticky výhradně doménou pro speciální aplikace – často právě kvůli své ceně a nárokům na zpracování. Nyní se spektrum jejich využití rozšiřuje i do dalších oblastí a jejich použití může znamenat konkurenční výhodu, což je lákadlem pro řadu firem a příležitostí pro výrobce obráběcích strojů a nástrojů této kategorie.
Dalším imperativem doby je efektivita. Uživatelé výrobních technologií po celém světě čelí velkým problémům, a jsou vystavení obrovskému tlaku na náklady.
Trend směřuje k vývoji a výrobě stále výkonnějších strojů posunujících hranice dosavadních možností, ale s důrazem na maximální efektivitu a to jak pokud jde o jejich provoz, tak maximální spolehlivost a snižování nároků na údržbu. Nicméně, pokročilé technologie samy o sobě pro poskytovatele výrobních řešení nestačí. Musí se vyrovnat také s mimořádně rozmanitými potřebami zákazníků. Požadavky na obsluhu stroje jsou obecně stále rozsáhlejší a složitější, samozřejmostí je zajištění kvality, dokumentace, precizní kontrola stroje a jeho údržba a již zmiňovaná snaha o maximální energetickou efektivitu prováděných operací.

Stroje získávají inteligenci
V této souvislosti nabývá na významu i další faktor charakterizující moderní strojírenskou výrobu a kovozpracování: jednoduchost obsluhy. I když stroje jsou stále sofistikovanější, snaží se výrobci o maximální zjednodušení jejich obsluhy, která by nevyžadovala složité programování, seřizování a nastavování provozních parametrů. Řada funkcí je proto svěřována automatice s využitím možností nejnovějších technologií jako jsou bezdrátové přenosy a komunikace mezi systémy (M2M – machine-to-machine apod.). To je i oblast, na níž je zaměřeno ústřední téma letošního ročníku EMO Hannover. "Inteligence ve výrobě" zajišťuje, že inteligentní stroje budou nezávisle sdělovat své provozní parametry dohledu řídicích a kontrolních systémů, nadřazenému komplexu známému také jako „Průmysl 4.0“. "Inteligence ve výrobě" pomáhá obsluze strojů spolehlivě splnit každý úkol. K tomu je využívána široká škála podpůrných nástrojů a asistenčních funkcí, jako jsou např. multimediální prvky řídicího systému, které jej činí srozumitelnějším pro obsluhu, webové diagnostické systémy, dálkový servis, inovativní koncepty hot-line podpora apod.

Obrábění pod tlakem ekonomiky
Pro letošní rok předpovídají ekonomičtí experti další nárůst spotřeby obráběcích strojů o 2 %, což by vyjádřeno v peněžním objemu znamenalo hodnotu kolem 68 mld. eur. To znamená, že po třech silných předchozích letech lze vidět počínající dočasné zpomalení, nicméně očekává se, že v průběhu druhé poloviny letošního roku HDP a průmyslová produkce získají opět na hybnosti a nastartují další růst.
Ve spotřebě obráběcích strojů se v roce 2014 očekává zhruba desetinový růst.
Největším světovým odběratelem obráběcích strojů je dlouhodobě automobilový průmysl a dodavatelé jeho komponent, výrobci zařízení, firmy, elektrotechnický průmysl, přesné strojírenství a optika, včetně zdravotnické techniky, plus další výrobci dopravní techniky (letecký průmysl, výroba a stavba kolejových vozidel a lodí). Budou investovat zhruba o 6 % více, což by se mělo v příštím roce zdvojnásobit. /re/

 

 
Publikováno: 22. 10. 2013 | Počet zobrazení: 1489 článek mě zaujal 334
Zaujal Vás tento článek?
Ano