rosler murr Schunk

Novinky Siemens opět na veletrhu Amper 2011

Ani na letošním 19. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky, kdy se Amper přestěhoval na brněnské výstaviště, nebude chybět společnost Siemens. Hlavním motivem letošní prezentace bude koncept energetické efektivity produktů, systémů a řešení značky Siemens určených pro oblast průmyslové infrastruktury a energetiky. Expozice bude umístěna v hale P, na stánku číslo 012.   

 

Průmyslové automatizační systémy
Horkou novinkou společnosti Siemens v oblasti průmyslové automatizace je inženýrský nástroj Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), který uživatelům nabízí jednotné vývojové prostředí pro veškeré automatizační úlohy založené na platformě Siemens. Na základě mnohaletého výzkumu byl vytvořen produkt umožňující uživatelům efektivně projektovat automatizační systémy a následně je uvádět do provozu. TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky i decentralizovaných periferií a současně pro vizualizaci – ať už v blízkosti stroje (ovládací panely), či v podobě rozsáhlých řešení SCADA. 
Hlavním tahákem produktů řídicí techniky Simatic PLC řad S7-300/400 a decetrálních periferií budou zejména pokračující inovace prvků pro komunikační protokol Profinet. Nové PN-CPUs (procesorové jednotky) mají komunikační rozhraní pro průmyslový Ethernet, které podporuje i protokoly Profinet. Přístroje obsahují firmware V3.2 Simatic S7-300 a V6.0 Simatic S7-400. Nový firmware nabídne řadu funkcí, které zásadně přispějí k jednoduchosti a transparentnosti řešení nových úloh z oblasti automatizační techniky a pomohou dosáhnout další úspory a vyšší efektivitu. Nasazením nových produktů lze dále redukovat a optimalizovat použitý hardware a využít nové přístupy, např. pro servis a diagnostiku provozovaného systému.
(obr. 10)  Kromě novinek z oblasti řídicích systémů Simatic S7 budou představeny také inovace skupiny produktů Simatic ET200, tedy nové distribuované periferní jednotky (vzdálené IO) pro připojení na komunikační sítě Profibus i průmyslový Ethernet (Profinet). K dispozici budou informace o stanicích Simatic ET200 určených pro montáž do rozváděčů i mimo ně, či distribuovaných periferiích určených k nasazení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Významné novinky budou letos představeny v produktové řadě ET 200iSP - nyní je možné do těchto stanic osadit i bezpečnostní moduly, a to jak digitální, tak analogové (užití až do SIL 3, resp. PLe). Tím dochází k podstatnému zjednodušení a zlevnění řešení bezpečnostních úloh v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nový napájecí modul PM-E RO DC 24V pro stanice ET 200S přináší podporu profilu Profienergy. V praxi to znamená, že během výrobních přestávek a plánovaných i neplánovaných prostojů je možno podle předem nadefinované sekvence odpojit vybrané zátěže, a snížit tak spotřebu zvolené části technologie. Opětné připojení zátěží probíhá opět definovaně a je řízeno z nadřazeného řídicího systému stejně jako odpojení. Odolné modulární stanice ET 200pro určené pro montáž mimo rozvaděč už lze nasadit i s inovovaným modulem IM 154-8 PN/DP CPU, a to i v bezpečnostním provedení IM 154-8F PN/DP CPU. Uživatel tak získá plnohodnotné PLC odpovídající CPU 315-2 PN/DP (F) se stupněm krytí IP 65/67. Součástí veletržní prezentace budou i nové 16kanálové digitální vstupní moduly a nebudou chybět ani ostatní produktové řady jako ET 200eco PN či ET 200M.
Na veletrhu bude k vidění i stěna věnovaná problematice procesní automatizace - systém Simatic PCS 7 V7.1 SP2 pro řízení procesů, který si za dobu své více jak 10leté existence vydobyl pevné místo v různých odvětvích průmyslu. Díky svým vlastnostem – škálovatelnosti, otevřenosti, universálnosti, spolehlivosti a integrované bezpečnosti – se tento systém uplatňuje v potravinářství, farmacii, chemické výrobě, ale také v energetice či cementářském a sklářském průmyslu. Vystaven bude plně redundantní systém s integrovaným odstavovacím systémem ESD, redundantní komunikací na Profibus DP s periferiemi do standardních prostředí i do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a ukázky možnosti zvýšení spolehlivosti a dostupnosti přístrojové techniky díky kruhovému zapojení sběrnice Profibus PA. Součástí bude i ukázka přístroje Sentron PAC a jeho napojení do systému Simatic PCS 7 s integrovaným softwarem pro řízení spotřeby energie.
Hlavní novinkou v oblasti malých řídicích systémů je představení nových verzí softwaru Step 7 Basic V11 a firmwaru V2.0 pro Simatic S7-1200. Tento nový řídicí systém je nástupcem úspěšné řady Simatic S7-200 a představuje modulární PLC určené k řešení menších automatizačních úloh při požadavcích na malé rozměry a nízkou cenu. Při vývoji byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Mezi nejdůležitější novinky, které přináší nová verze softwaru a firmwaru je rozšíření komunikačních možností o Profibus Master/Slave a Profinet I/O Controller. Simatic S7-1200 může pracovat na Profinetu I/O jako master, a řídit tak až 8 zařízení. Pokud S7-1200 pracuje jako master na síti Proibus, je možné připojit a řídit až 32 zařízení typu Profibus slave. Dalšími novinkami jsou datový záznam a integrace webového serveru. Pomocí datového záznamu je možné ukládat procesní data na interní zaváděcí paměť nebo na vyjímatelnou paměťovou kartu. Integrovaný webový server přináší možnost jednoduše sledovat stav CPU pomocí standardního internetového prohlížeče. Software Step 7 Basic V11 přináší celou řadu nových funkcí a instrukcí, které usnadní a zrychlí programování. Mezi nejvýznamnější změny patří integrace nového programovacího jazyka SCL (Structured Control Language) k již stávajícím dvěma jazykům LAD a FBD. Jazyk SCL je podobný dříve využívanému jazyku Pascal a je ideální pro práci s daty, matematické výpočty a práci s knihovnami. Všechny nové funkce Simatic S7-1200 budou na veletrhu předvedeny a programování v novém prostředí Step 7 Basic bude možné si osobně vyzkoušet.
Oblast vizualizačních systémů bude na veletrhu zaměřena na její začlenění do nového projekčního systému TIA portál. Nedílnou součástí tohoto systému je Simatic WinCC V11, jenž umožňuje intuitivním a velmi efektivním způsobem projektovat operátorská rozhraní (Human Machine Interface – HMI). Při všech úlohách, od konfigurování operátorských panelů, až po tvorbu systémů typu SCADA, se používají tytéž editory se shodnou reprezentací jednotlivých funkcí. Simatic WinCC V11 je k dispozici v různých verzích počínaje WinCC Basic pro operátorské panely řady Simatic Basic Panel a WinCC Comfort pro panely Simatic všech řad. Verze WinCC Advanced ve spojení WinCC Runtime Advanced navíc podporuje vizualizaci na úrovni strojů s použitím PC, verze WinCC Professional nadto nabízí rozsáhlé funkční schopnosti potřebné v systémech typu SCADA. Z hlediska hardwaru bude skupina operátorských panelů rozšířena o zcela novou řadu tzv. Comfort panelů. Simatic HMI Comfort Panel je charakteristický velkým výkonem a integrovanými funkčními schopnostmi pro náročné vizualizační úlohy. Operátorské panely nové řady jsou k dispozici s úhlopříčkou displejů o velikosti 4", 7", 9" nebo 12", v provedení buď s dotykovým displejem, nebo s ovládáním pomocí dotykových kláves. Verze s displeji o velkosti 15" a 22" se připravují. Nové panely se konfigurují ve vývojovém prostředí Simatic WinCC V11.

Průmyslová komunikace a identifikace     

Siemens se dlouhodobě věnuje i vývoji komunikačních komponent pro sítě průmyslového Ethernetu (Profinetu) i sítě Profibus. V případě sítí Profibus jsou nově k dispozici moduly OLM G22 a OLM P22 umožňující připojit dva samostatné elektrické segmenty k jedné optické síti. S produkty Scalance lze realizovat jednotné a flexibilní komunikační sítě průmyslového Ethernetu pro nejširší použití. Ve strukturovaných komunikačních sítích se uplatní přepínače Scalance X („switch“). Radiové moduly Scalance W (IWLAN podle IEEE 802.11) nabízejí variabilitu bezdrátové komunikace pro všechny podmínky instalace. Vysoké disponibility průmyslové sítě lze dosáhnout pomocí redundantní kruhové topologie přepínačů s podporou průmyslových protokolů MRP, resp. HSR a Standby. Na veletrhu budou představeny novinky v produktových řadách Scalance X, zejména plně gigabitový částečně modulární přepínač X308-2M  a plně modulární řada XR324-12M určená pro instalace do kabinetů o velikosti 19“. Novinkou jsou průmyslové switche s označením PoE implementující metodu napájení koncových zařízení metodou Power-over-Ethernet. Novinkou v oblasti komunikačních procesorů je CP343-1ERPC, ten je určen k přímému připojení Simatic S7-300 k databázovým systémům jako jsou Oracle, MySQL, MS SQL nebo DB2. Komunikační modul CP 1242-7 rozšiřuje možnosti PLC Simatic S7-1200 o rozhraní pro mobilní sítě GSM/GPRS. Nový software řídicí stanice Telecontrol Server Basic může prostřednictvím mobilní sítě adresovat až 5000 řídicích systémů typů Simatic S7-1200 a Simatic S7-200, jak pro účely sběru dat a vzdálené správy, tak i řízení. V případě bezdrátových přenosů Siemens dlouhodobě podporuje komunikaci založenou na standardech GSM/GPRS,

Industrial Wireless LAN a nově též WirelessHART pro procesní instrumentaci.
V oblasti průmyslové identifikace Siemens představí sortiment záznamových a čtecích zařízení pro pásmo UHF. K vidění budou dvě nové kompaktní čtečky RFID (Radio Frequency Identification). Čtečka Simatic RF620R je vybavena jednou vestavěnou anténou, ke čtečce Simatic RF630R lze připojit až dvě vnější antény. Obě čtečky lze pomocí komunikačních modulů Simatic RF přímo integrovat do systému Simatic S7 i do komunikačních sítí Profinet a Profibus. Ve vývojovém prostředí Step 7 k tomu existují potřebné standardní funkční bloky. Obě stacionární čtečky řady Simatic RF600 lze při jejich kompaktní konstrukci namontovat i do stísněných prostor a díky krytí IP65 provozovat i ve velmi náročných provozních podmínkách. Produkty pro radiofrekvenční identifikaci doplňují dvě kompaktní antény pro pásmo UHF. Model Simatic RF640A s rozměry 185×185×45 mm pracuje s kruhovou polarizací, zatímco model RF642A se stejnými rozměry používá polarizaci lineární. Podle použité čtečky může mít anténa dosah až 4 m. Obě antény mají vysoký stupeň krytí IP67 a pracují při teplotě -25 až +75 °C. Lze je tedy použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Vystaven bude též komunikační modul Simatic RF182C pro připojení čtecích/záznamových zařízení v systémech RFID k síti Ethernet. Tento přístroj najde uplatnění především na strojích, dopravníkových systémech, hlavních i pobočných montážních linkách v automobilovém průmyslu atd. Je určen ke komunikaci po síti Ethernet s protokolem TCP/IP a doplňuje již dodávané komunikační moduly pro sítě Profibus a Profinet. K základní jednotce lze paralelně připojit dvě čtečky RFID. Systémy pro čtení kódů bude v expozici reprezentovat stacionární čtečka čárových a maticových (1D/2D) kódů s typovým označením Simatic MV420, která se vyznačuje velkou spolehlivostí a rychlostí čtecích operací. Má krytí IP67 a je primárně určena ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných objektech (Direct Part Mark – DPM) v nepříznivých provozních podmínkách. Speciální funkcí čtečky MV420 je „samospoušť“ (auto trigger), jenž čtečce umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí a současně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci obrázků, aniž potřebuje vnější spouštěcí signál (např. ze světelné zábrany). Čtečka kódů Simatic MV420 má rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. Přístroj se parametrizuje a uvádí do provozu přes vestavěný webový server. Uživatel k tomu použije PC, nebo programovací zařízení s instalovaným prohlížečem Internet Explorer. Žádný jiný software není třeba. Pro většinu úloh se parametry přednastaví automaticky.

Procesní přístrojová technika

Od února letošního roku Siemens prezentuje své rozsáhlé portfolio procesní přístrojové techniky a analyzátorů plynů v novém předváděcím voze. Kromě známých a obchodně úspěšných produktů z oblasti procesní instrumentace budou v předváděcím voze k vidění i aktuální novinky. Jednou z jeho zastávek bude i veletrh Amper – po celou dobu jeho konání bude vůz možné navštívit na stanovišti před výstavním pavilonem P.
Produktové portfolio analyzátorů bylo doplněno o novou verzi osvědčeného přístroje Ultramat 23 pro cílenou na analýzu v bioplynových stanicích s možností využití při optimalizaci provozu kogeneračních jednotek, plynových motorů či turbín v čistírnách odpadních vod. Analyzátor, vybavený NDIR spektroskopickou analýzou koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a metanu (CH4) a elektrochemickým článkem pro měření koncentrace kyslíku (O2), je doplněn novým elektrochemickým článkem pro měření koncentrace sulfanu (H2S) v rozsahu 0 – 500 vpm, resp. 0 – 5000 vpm. Díky režimu autokalibrace okolním vzduchem pro prvky měřené NDIR metodou a nízkému driftu elektrochemického senzoru pro analýzu sulfanu (< 1 % / měsíc), je provoz analyzátoru nenáročný na údržbu i náklady. S ohledem na uvedený měřicí rozsah H2S lze Ultramat 23 použít pro analýzu surového i vyčištěného bioplynu. Měření v rozsahu 0 – 500 vpm H2S, zejména nepřekročení této hodnoty, poskytuje dostatečnou záruku pro eventuelní použití chromatografu ke sledování kalorické hodnoty bioplynu či jeho složení.
Hlavní novinkou v oblasti měření hladin je bezkontaktní radar Sitrans LR560 typu FMCW pracující na frekvenci 78 GHz. Přístroj je určen pro měření sypkých látek s rozsahem až 100 metrů. Další novinkou je bezkontaktní radar Sitrans LR250 s komunikací Foundation Fieldbus, vibrační vidličky Sitrans LVL200 s elektronikou NAMUR a nový náklonový limitní spínač Siemens-Milltronics Tilt Switch pro detekci materiálu v zásobnících nebo na pásových dopravnících.

Nízkonapěťová spínací technika

Také letos Siemens představí inovace vhodné pro moderní řešení průmyslové automatizace. Těžištěm bude snížení ztrátového výkonu v rozvaděčích, který přispěje ke snížení odběru energie, a tím zmenší oteplení rozváděče. Představeny budou i možnosti moderních komunikačních profilů IO-link a Profienergy.

Otevřený komunikační standard IO-Link je založen na cyklické výměně dat mezi přístrojem typu IO-link master a typu IO-link „device“, tedy mezi řízením s příslušným mastrem a senzory nebo akčními členy s rozhraním IO-link. To umožňuje centrální diagnostiku a detekci poruch až na úroveň akčních členů a senzorů. Provozní parametry aplikace se přitom dají dynamicky měnit centrálně z operátorského pracoviště na systémech pro ovládání a vizualizaci (panely HMI). Výsledkem je snížení výdajů za projekční činnost, zkrácení doby uvádění do provozu, operativnější přizpůsobení parametrů právě vyráběné šarži a v neposlední řadě rychlejší identifikace poruchy. V rámci koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) společnosti Siemens se nabízí ještě další přednost: podprogram FB_IOL_CALL naprogramovaný ve Step 7 a vhodný pro všechna CPU programovatelných automatů Simatic S7 podporuje diagnostické informace pro všechna IO-link device tak, aby mohly být zobrazeny např. na panelech HMI. Pro panely značky Siemens jsou připraveny grafické faceplaty s diagnostickými informacemi. Řízení provozu se tak stává transparentnější.
www.siemens.cz
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3371 článek mě zaujal 599
Zaujal Vás tento článek?
Ano