Rosler murr Schunk

Nahrazování kovů plasty

Čím delší jsou vstřikovaná vlákna, tím lepší mechanické vlastnosti výlisků lze získat. Přímé vstřikování dlouhých skleněných vláken však až donedávna nebylo možné kvůli omezením při přípravě materiálu a dávkování, i kvůli povaze granulátu. Tyto bariéry se však podařilo překonat a nyní lze tento proces uskutečnit díky novému systému vstřikování pro stroje se zavírací silou až 4000 kN.

 

Tuto možnost společně představily společnosti Arburg a Süddeutsches Kunststoff – Zentrum (SKZ) na posledním mezinárodním veletrhu Fakuma. Šlo o systém, kde jsou vlákna přidávána přímo do taveniny postranním plničem na vstřikovací jednotce. Díky novému procesu zpracovávaní skleněných vláken tak lze opět pokročit o krok dále v nahrazování kovů plasty a lehkými konstrukcemi, které se stále více uplatňují v úsilí o snižování hmotnosti výrobků při zachování tuhosti původních materiálů. Poptávka přichází zvláště od dodavatelů automobilů, kteří tuto novou technologii využívají při výrobě součástek, na něž při provozu působí velké síly. Jedná se např. o kryty na airbagy, řadicí páky nebo úložiště pro autobaterie, které se vyrábějí z granulátu s dlouhými vlákny, jenž je v současné době na trhu dostupný. Původní délka těchto vláken je obyčejně okolo 12 mm. Problém však tkví v tom, že vlákna se v důsledku sil působících při mísení výrazně zkracují a jejich nahrazení delšími skleněnými vlákny dosud nebylo možné nejen kvůli způsobu přípravy materiálu a dávkování, ale také kvůli povaze samotného granulátu.

Vstřikování dlouhých vláken
Řešení těchto problémů přináší lisování za pomoci přímého vstřikování dlouhých skleněných vláken, která jsou do směsi v plastikačním válci lisovacího stroje vpravována za sebou. Tento nový výrobní proces byl poprvé představen na stroji Allrounder 820 S u výroby krytů na airbagy ve formě s dvěma dutinami. Pro práci s dlouhými vlákny se používá dvouvrstvé boční plnění. V první fázi je plastový granulát nataven, ve fázi druhé se pak přidají skleněná vlákna a materiál je homogenizován. Plnění probíhá automaticky prostřednictvím dvouosého bočního plniče od společnosti Coperion, který je umístěn na plastikačním válci a v zásadě pracuje stejným způsobem jako dvouhřídelový vytlačovací lis. Svazky skleněných vláken jsou vpravovány do rotujícího řezacího zařízení od společnosti Wolfangel, umístěného nad prostorem bočního plniče. Řezací zařízení krájí prameny skleněných vláken na specifické délky (jeho nastavení probíhá pomocí změny vzdálenosti mezi břity) a takto nařezaná vlákna se následně vstřikují do plastikačního válce prostřednictvím bočního plniče.
Přidávání dlouhých vláken do tekuté směsi na přední straně vstřikovací jednotky má řadu výhod: mechanické zkrácení vláken během dávkování se výrazně snižuje a délka vláken, jejich množství a kombinace materiálů mohou být voleny individuálně. V neposlední řadě znamená tato technologie i nezanedbatelnou finanční úsporu. /arb/

 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 2861 článek mě zaujal 545
Zaujal Vás tento článek?
Ano