rosler murr Schunk

Vytvořit bezporuchové jaderné palivo budou pomáhat i Češi

V rámci červnového zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii byl v Petrohradě oficiálně ohlášen podpis čtyřstranného memoranda o spolupráci na projektu provozně bezchybného jaderného paliva pro reaktory VVER 1000. Memorandum podepsali zástupci ruské palivové společnosti TVEL, české společnosti ČEZ, ukrajinského provozovatele jaderných elektráren NAEK Energoatom a bulharské jaderné elektrárny Kozloduj. 

 

Cílem projektu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nulového výskytu netěsností palivových proutků, a zcela eliminovat jejich výskyt, byť velmi malý - v dnešním jaderném palivu je frekvence výskytu netěsných proutků cca 10-6 (tj. jeden z milionu palivových proutků použitých v jaderném palivu). „Bezporuchový provoz paliva zvýší bezpečnost, sníží výrobní ztráty, bude ekologicky přijatelnější a rovněž přinese ekonomické výhody,“ uvedl při podpisu viceprezident TVEL Petr Lavrenjuk.
Na základě dohody vznikly čtyři pracovní skupiny, které se budou věnovat problematice projektování, výroby, provozu a následně i manipulace s ozářeným palivem. Složené budou ze zástupců jaderných elektráren, společností zabývajících se projektováním paliva, výrobních závodů a z dalších odborníků.
Za ČR se kromě společnosti ČEZ projektu účastní také ÚJV Řež a společnost ALVEL. Vědecko-inženýrské centrum ALVEL se podílí nejen prostřednictvím zmíněných pracovních skupin, ale vytvořilo rovněž pracovní portál pro řízení prací a výměnu informací v rámci projektu. Společnost TVEL již loni podepsala s jednotlivými účastníky dvoustranné dohody (s ČEZ v listopadu 2012), současné čtyřstranné memorandum nyní tyto dílčí dohody sjednocuje.
Také palivo pro reaktory VVER 440 se neustále zdokonaluje. Předposlední červnový týden proběhl v Brně tradiční česko-slovensko-ruský seminář zaměřený na výrobu, zkušenosti s provozem a perspektivní vývoj jaderného paliva pro reaktory VVER 440, kterého se zúčastnilo na 50 odborníků z výrobních závodů, výzkumných ústavů i firem provozujících jaderné elektrárny.
Odborníci se zabývali mj. technickými parametry nového uran-gadoliniového paliva s obohacením 4,87 %, které ruský výrobce TVEL testuje na Kolské jaderné elektrárně. Výhledově by měl TVEL modernizované palivo s obohacením 4,75 %, vyvíjené i ve spolupráci s českými firmami ČEZ a Škoda JS, začít dodávat také do Jaderné elektrárny Dukovany. „V průběhu roku 2014 shromáždíme i veškerou potřebnou dokumentaci a spolu s ČEZ ji předložíme Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,“ říká vedoucí projektu vývoje a dodávek jaderného paliva pro reaktory VVER 440 společnosti TVEL Jurij Kukuškin. Palivo se stejným obohacením jako na Kolské jaderné elektrárně, ale předchozí konstrukční generace, se již zaváží i ve slovenských jaderných elektrárnách Mochovce a Bohunice. Právě provozní zkušenosti ze Slovenska jsou velmi cenným zdrojem informací.
Modernizace paliva pro VVER 440 byla jedním z klíčových faktorů, které umožnily zvýšení výkonu každého z dukovanských bloků na 500 MW. Díky vzájemné spolupráci palivových odborníků z ČEZ a TVEL se v Dukovanech rovněž podařilo postupně přejít z tříletého palivového cyklu na 5letý. Experti nyní diskutují o možnosti dalšího prodloužení až na 6letý cyklus, což by přineslo významné úspory.
Část semináře byla věnována výměně nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu a vývoje technologie paliva pro reaktory typu VVER, či novinkám v oblasti organizace přeprav jaderného paliva.
Rusko zastupovaly palivová společnost TVEL, výrobní závod MSZ, OKB Gidropress, Kurčatovský institut, a Výzkumný ústav VNIINM Bočvara, za ČR společnosti ALTA, ČEZ, ŠKODA JS, ÚJP Praha, ÚJV Řež, ALVEL, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a nechyběli ani slovenští experti - Slovenské elektrárne, a.s., VÚJE, Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). Další ročník semináře je plánován za dva roky na Slovensku.
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 3132 článek mě zaujal 579
Zaujal Vás tento článek?
Ano