rosler murr Schunk

Německo se snaží urychlit výstavbu přenosových sítí

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Německu stoupl v roce 2012 na 25 % a o dalších 5 % se má zvýšit do roku 2020, kdy větrná energie vyprodukuje téměř dvakrát tolik elektřiny než v současnosti. Do té doby bude ovšem Německo potřebovat dalších 4500 km vedení vysokého napětí, aby se energie ze silného větrného severu přenesla do celé země a zejména na jih (Bavorsko), kde je největší průmyslová spotřeba elektřiny.

 

Německá vláda si klade za cíl zvýšení podílu obnovitelné energie na nejméně 35 % elektřiny v roce 2020 a 80 % do roku 2050 v jejím plánovaném odklonu od jaderné energie. Energetické statistiky udávají, že asi čtvrtina elektřiny v Německu pocházela v druhém pololetí loňského roku již z obnovitelných zdrojů a zhruba 37 % z toho připadá na konto větrných turbín. Nové instalace větrných elektráren v Německu vzrostly během prvního pololetí loňského roku o 26 %, což je rychleji než v předchozích letech. V polovině roku 2012 tak bylo v Německu 22 664 větrných elektráren s celkovou kapacitou 30 016 MW. Skupina BWE wind power group a skupina výrobce turbín VDMA Power Systems uvádí, že do sítě bylo během prvního pololetí připojeno 1004 MW instalovaného výkonu větrných farem, který se do konce roku zvýšil na 2400 MW - což odpovídá výkonu dvou jaderných elektráren. To však přináší enormní nároky na přenosovou soustavu, která není na tyto změny připravena.

Nové zdroje zatěžují staré sítě
Německý energetický systém zahrnuje jak sítě rozvodné, které mají malé, střední  nebo vysoké napětí, tak vysokonapěťové přenosové trasy elektrického napětí. Celková délka všech přenosných sítí Německa je 35 000 km.
Právě razantní přechod země na cestu maximálního využití obnovitelných zdrojů, které by nahradily odstavenou jadernou energetiku, působí nyní problémy, a to nejen Německu. Příkladem může být situace z jara letošního roku, kdy byla německá energetická síť 25. března jen krůček od blackoutu. Ten den se sešlo několik rizikových faktorů – jasná obloha s celodenním slunečním svitem, silný vítr v oblasti severomořských parků větrných elektráren a plný výkon východoněmeckých uhelných elektráren. Náhlý extrémní přebytek proudu zvládla přetížená energetická síť jen s největším vypětím a v ohrožení byly i energetické systémy nejbližších sousedů – Polska a Česka.

Modernizační projekt: 5700 km rozvodných tras za 4 roky
I v důsledku této kritické situace Německo urychluje plán na výstavbu síťových tratí. Premiérka Angela Merkelová prohlásila, že úspěch energetické revoluce stojí a zároveň padá na infrastruktuře a technologii přenosových sítí. Začátkem června 2013 spolková sněmovna schválila zákon na urychlení výstavby přenosových tratí (Netzausbaubeschleunigungsgesetz-NABEG), aby se zamezilo nebezpečí výpadku elektrického proudu během vysokých výkonů větrných a fotovoltaických elektráren. Plán výstavby se má z původních 10 let urychlit na pouhé 4 roky, během nichž má vzniknout 2800 km nových tras a 2900 km starších sítí se zmodernizuje. Náklady se odhadují na 10 mld. eur. Podle Spolkové síťové agentury (Bundesnetzagentur), zodpovědné za systém sítí v celém Německu, se plánuje i výstavba chytrých sítí „Smart Grids“, které budou schopny snižovat spotřebu drahé elektřiny ve špičce, efektivně pomohou jejímu využití a zajistí větší bezpečnost dodávky.
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 2454 článek mě zaujal 490
Zaujal Vás tento článek?
Ano