its murr Schunk

FOMA BOHEMIA: Tradice a současnost v digitální éře

S technologickým vývojem digitální fotografie, kdy i digitální fotoaparáty začínají mít konkurenční problémy, protože je nahrazují chytré mobily, by běžný člověk mohl nabýt dojmu, že slovo “černobílá fotografie“ je už čímsi dávno minulým. Přesto existuje česká firma, která se i v dnešní době výrobou a prodejem těchto materiálů - úspěšně - zabývá. 

 

A nejde o žádnou malou firmičku skromně přežívající na periferii digitální revoluce - FOMA BOHEMIA spol. s r.o., sídlící ve východočeské metropoli v Hradci Králové zaměstnává cca 250 lidí a své výrobky prodává nejen v ČR a na Slovensku, ale úspěšně je vyváží do 85 zemí celého světa. Jde o firmu, která je výhradně v českých rukou. Vedení společnosti jsou z větší části majitelé firmy. Je to jediný český výrobce fotomateriálů s dlouholetou tradicí. Vznik firmy se datuje rokem 1921 a svoje výrobky produkovala pod ochrannou značkou FOMA. Od roku 1949, kdy vznikl národní podnik Fotochema, se sortiment výrobků rozšiřuje o rentgenové filmy, černobílý film pro pozitivní kopie, technické černobílé papíry, černobílý inverzní film, barevný papír a barevný negativní film.
Právě materiály pro speciální aplikace tvoří základ úspěchu firmy v éře digitální revoluce. Přes obecný trend digitalizace jsou pro určité aplikace „klasické“ filmové materiály stále ještě nejvýhodnějším řešením, a v některých oblastech prakticky nenahraditelné digitálními alternativami.

Současný výrobní program FOMA Bohemia tvoří: 
– černobílé negativní filmy, černobílé fotopapíry
– rentgenové medicinální filmy, zubní lékařské rentgenové filmy
– technické radiografické filmy řady INDUX a FOMADUX
– filmy pro osobní dozimetrii, tachografické papíry, daktyloskopické fólie pro kriminalistiku
– zpracovatelské lázně pro všechny druhy vyráběných fotografických materiálů
– rentgenová a digitální přístrojová technika pro zdravotnictví
– materiály pro polygrafii

 Program pro průmyslovou radiografii (FOMA NDT SYSTEM)
Výroba filmů pro nedestruktivní defektoskopii (NDT) nové generace s obchodním označením INDUX byla ve společnosti FOMA BOHEMIA spol. s r. o. zahájena v roce 1986. Realizací změn výrobního předpisu původního NDT filmu, který byl ve výrobním programu od 60. let, byla zahájena výroba filmů ve dvou citlivostních třídách – R5 a R7. Filmy citlivosti R5 a R7 byly v letech 1998 – 1999 doplněny na ucelenou řadu citlivostmi R2, R3, R4 a R8.
Nosným pilířem FOMA NDT SYSTEMU je v současné době i z perspektivního hlediska ucelená řada filmů pro průmyslovou radiografii INDUX a zpracovatelské lázně pro ruční i strojní zpracování řady FOMADUX. Široký rozsah citlivostí a kvalitativních tříd umožňuje uživateli nalézt film vhodný prakticky pro každý druh prozařovacích prací s využitím rentgenů a izotopů. Dobrá technická úroveň filmů byla potvrzena už v roce 1998 nezávislou mezinárodní zkušebnou BAM Berlín. V současné době jsou touto zkušebnou certifikovány filmy FOMA INDUX řady R4, R5 a R7.
Velmi podstatnou skutečností je fakt, že celý proces výroby, počínaje přípravou a nanesením emulze na podložku a konče odevzdáním výrobku do expedice, probíhá přímo ve výrobním závodě v Hradci Králové. Tam je i vlastní vývojové pracoviště firmy, kde jsou filmy INDUX neustále zdokonalovány. Jak hrdě zdůrazňují představitelé společnosti, výrobky jsou ryze české, produkované českými zaměstnanci s využitím vlastních výrobních předpisů a zkušeností, ale srovnatelné se špičkovou zahraniční produkcí. To ostatně dokumentuje jejich obchodní úspěšnost – hradecké materiály odebírají výzkumná střediska a instituce i komerční firmy prakticky po celém světě.
Filmy INDUX se používají při NDT kontrole prozářením, tzn. všude tam, kde je nutné nedestruktivně, tj. bez poškození či porušení, zkontrolovat různé výrobky. K těm nejběžnějším kontrolám patří RTG kontrola svarových spojů, odlitků, ale i velmi malých dílů konstrukcí, elektronických součástek, dílů pro výrobu letadel, vlakových souprav nebo např. lodí. Metoda se nazývá průmyslová radiografie a spočívá v prozařování materiálu rentgenovými či gama paprsky a zachycování prošlého záření na rentgenový film. Cílem je najít skryté vnitřní nebo povrchové vady, které nejsou pouhým okem vidět. Dle druhu materiálu zkoušeného výrobku, jeho tloušťky a zdroje záření se zvolí film s vhodnou citlivosti pro daný případ, stanoví se expoziční doba (která může trvat pouhých pár sekund, ale někdy třeba i několik desítek hodin) a následně proběhne zpracování filmu - opět přísně kontrolovaným procesem.
Na kvalitu a standardnost filmových materiálů pro NDT jsou proto kladeny vysoké nároky. Snímky se vyhodnocují při vysokém zčernání a pro dobré rozlišení vad je požadován vysoký kontrast výsledného obrazu a jeho minimální zrnitost. Součásti požadavků je také maximální stabilita výsledného snímku, umožňující jeho archivaci po dobu, která je často srovnatelná s životnosti defektoskopicky prověřované součásti nebo konstrukce.

Nenápadný souputník digitálního vývoje
V otázce budoucnosti filmového materiálu v digitální éře mají ve firmě FOMA jasno, ale nevidí ji zdaleka tak chmurně, jak by se mohlo zdát při pohledu na dosavadní souboj oblastí klasické vs. digitální fotografie. Digitalizace se samozřejmě nezastaví, a její vývoj jde kupředu mílovými kroky. I v oblasti NDT se již objevuje digitální radiografie, ať už v podobě přímé radiografie, nebo používání paměťových médii (folií). Tento trend v NDT však postupuje výrazně pomaleji než v běžné spotřebitelské sféře, kterou (až na výjimky např. v podobě umělecké fotografie) už prakticky zcela ovládly digitální technologie. Důvodem je zejména vysoká cena těchto systémů, vzhledem k tomu, že nejde o masovou sériovou výrobu, ale v řadě případů naopak o vysoce specializovaná zařízení, a také dosud některá technická omezení. Podle názoru představitelů hradecké firmy je však nástup digitalizace do této sféry speciálních aplikací hrozbou spíše pro velké výrobce zaměřené na globální masový trh, s často nereálnými až megalomanskými plány. Ovšem čeští pokračovatelé tradic slavné značky jsou realisté, kteří se zatím dokázali přizpůsobit vývoji trhu a věří, že FOMA má i nadále zatím pozitivní budoucnost. A tak držme palce ryze české firmě, ať se ji nadále daří.
www.foma.cz, www.foma.eu
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 2272 článek mě zaujal 393
Zaujal Vás tento článek?
Ano