murr Schunk

GE Money Bank: Podpoříme konkurenceschopnost podnikání

V současné době je velmi důležité udržet konkurenceschopnost, modernizovat a inovovat technologická zařízení. Jen tak bude firma připravena přijmout nové zakázky a vyhovět požadavkům klientů. Moderní strojové vybavení umožňuje flexibilní úpravy i reakci na nestandardní požadavky. Zakázky se výrazně profilují, současně však jejich objemy nedosahují úrovně dostatečné pro další investice z vlastních zdrojů. 

 

Pro většinu firem, zejména ze segmentu menších a středních podniků přichází proto čas poohlédnout se po silném finančním partnerovi, který potřebnou investici podpoří a je schopen nabídnout výhodné podmínky financování. K nejbezpečnějším cizím zdrojům financování patří bankovní úvěry. Výhodou financování bankovním úvěrem je především okamžitý převod stroje do majetku firmy a tím pádem jednorázový odpočet celé hodnoty DPH hned po pořízení stroje. Právě takové financování technologických zařízení a strojů nabízí komerční bankovnictví GE Money Bank formou úvěru EU investice:
- Slouží pro financování strojového vybavení od 500 000 do 10 000 000 Kč hodnoty, ať už jde o produkty sériově vyráběné, nebo zhotovené „na míru“.
- Pokud jde o strojové vybavení nakoupené do 6 měsíců před zažádáním o úvěr, je možné ho přefinancovat.
- Úvěr má výhodu i ve snížených požadavcích na zajištění – nevyžaduje velké zajištění majetkem a může být zajištěn pouze zárukou Evropského investičního fondu nebo samotným pořizovaným strojem.
- GE Money Bank nabízí také výhodné cenové podmínky, splátkový kalendář lze upravit a přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Zákazníci tak získávají díky široké nabídce investičních podnikatelských úvěrů možnost investovat do rozvoje výrobního zařízení a zvyšovat tak svoji kapacitu a konkurenceschopnost. Je načase důkladně promyslet investice do modernizace technologického vybavení firmy a být připraveni na nové zakázky. Přístup k financování nebyl nikdy jednodušší, konstatují specialisté GE Money Bank.
Společnost nabízí však kromě samotného financování zařízení i další zajímavé možnosti, jako je např. spoluúčast na předváděcích akcích finančně náročnějších strojů a zařízení. Přínosem pro výrobce nebo dovozce strojů a zařízení je i šance na zvýšení prodejů díky profesionálnímu finančním partnerovi, který má zkušenosti s oslovováním potenciálních klientů.

Firmy investují hned, nechtějí přijít o zakázky
Podniky už přicházejí na to, že odkládat či rušit investice může sice přinést tabulkové úspory v podnikových statistikách, ale hrozí také větší riziko, že tato strategie vygeneruje ve finále mnohem citelnější ztráty. České firmy dotazované v průzkumu připouštějí, že za uplynulý rok je nevyhovující zařízení a zastarávající vybavení připravilo o zakázky v celkové výši téměř 3,5 mld. eur, což představuje v průměru o 15,4 tisíc eur na jeden podnik. V porovnání se situací před půl rokem se objem ušlých příležitostí výrazně zvýšil - o 51 %. Ukázal to pravidelný mezinárodní průzkum „Barometr kapitálových investic evropských malých a středních podniků“ (European SME CAPEX Barometer) realizovaný pro GE Capital EMEA londýnskou společností Millward Brown Corporate od března do dubna letošního roku, který zahrnoval 2250 pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v podnicích s 2-9, 10-49 a 50-249 zaměstnanci ze sedmi evropských zemí včetně ČR.
O možné zakázky přišla v posledních 12 měsících kvůli nevyhovujícímu vybavení každá čtvrtá firma. Nejvíce si dopad neuskutečněných investic uvědomují malé podniky s 10-49 zaměstnanci. Celá třetina jich připouští, že o zakázky přišly právě kvůli neuskutečněným investicím. Průměrně jim tak unikly objednávky v hodnotě přesahující 43 000 eur. V sousedním Polsku dopadli podnikatelé lépe, průměrná ztráta zakázek kvůli zastarávajícímu vybavení nepřesáhla 3500 eur na jednu firmu. Také v Maďarsku tratily malé a střední podniky méně než české, průměrná ztráta objednávek kvůli nerealizovaným investicím tam činila přes 8000 eur.

Západní Evropa dokázala ztráty snížit
Ztráty zakázek kvůli zastarávajícímu vybavení se však týkají i západní Evropy. Z průzkumu vyplývá, že v uplynulých měsících přišly malé a střední firmy z Velké Británie, Německa, Francie a Itálie z tohoto důvodu o více než 50 mld. eur (celkem 52 mld. eur). Nicméně zatímco v Itálii v porovnání s posledním průzkumem situace zůstává obdobná, britským, francouzským i německým podnikatelům se podařilo objem zmařených obchodních příležitostí v důsledku neuskutečněných investic výrazně snížit - v Německu a Velké Británii dokonce o více než 50 %. „Aktuální průzkum potvrzuje, že investice do inovací a nových technologií neztrácejí význam ani v období ekonomické nejistoty. O získání klíčové výhody může rozhodnout i relativně drobná investice do zařízení či vybavení firmy,“ říká Petr Gapko, hlavní ekonom GE Money Bank.
Do svého rozvoje chtějí proto malé a střední podniky v ČR v následujících 12 měsících vložit průměrně 75 000 eur. Celkem plánují investice za 16,9 mld. Eur. Výrazně, a to o pětinu, vzrostl objem plánovaných investic na rozšiřování a modernizaci výrobních kapacit, do něhož firmy chtějí investovat 9,8 mld. eur. V centru pozornosti je i vozový park (plánované investice v objemu 3,8 mld. eur), a IT hardware, na který firmy plánují vydat o 200 mil. eur více než při posledním průzkumu – tj. zhruba 1,4 mld. eur.

Malé a střední firmy v ČR jsou optimistické a chystají investice
Průzkumy GE Capital pravidelně srovnávají také změny v důvěře podnikatelů z různých evropských zemí. V porovnání s malými a středními firmami ve Velké Británii, Itálii, Německu, Francii, Polsku a Maďarsku je důvěra českých podniků v pozitivní vývoj relativně vysoká (o 5,6 % více než je průměrná důvěra ve všech 7 zemích). Vůbec největšími optimisty jsou malé a střední firmy v Německu (míra důvěry je 29,6 % nad průměrem) a ve Velké Británii (17,1 % nad průměrem). Naopak nejpesimističtěji vidí vývoj ve svém odvětví podniky v Maďarsku, které jsou velmi negativně naladěné (- 39,1 %).
Téměř polovina malých a středních podniků (45 %) v Česku věří v pozitivní vývoj ve svém odvětví. Firmy proto chystají investice, v příštích 12 měsících chtějí do svého podnikání vložit téměř 17 mld. eur. Největšími optimisty jsou hlavně střední podniky s 50 až 249 zaměstnanci, 85 % z nich nečeká, že by se situace v jejich odvětví měla zhoršovat, jak vyplývá ze zmíněného průzkumu. „České firmy ekonomice začínají věřit a aktuální slabší hospodářské výsledky jejich optimismus příliš neovlivňují, právě naopak. V porovnání s loňským průzkumem se důvěra firem v pozitivní vývoj dokonce mírně zvýšila. Nepolevují proto v investicích a chtějí se připravit na další expanzi, jakmile to podmínky na trhu dovolí,“ říká Petr Gapko.
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1739 článek mě zaujal 389
Zaujal Vás tento článek?
Ano